Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 

Motorcykelparkering og cykelparkering i Københavns Lufthavn

I Københavns Lufthavn har vi parkeringsanlæg til flere formål. Du har rig mulighed for at benytte dig af de forskellige parkeringsmuligheder, når du ankommer til Københavns Lufthavn.

Udover bilparkering, har du mulighed for:

Motorcykelparkering

Der er rig mulighed for parkering i Københavns Lufthavn med motorcykel. Alle motorcykler må holde gratis på samtlige p-arealer.

Regler for at benytte gratis motorcykelparkering

For at kunne holde gratis på Københavns Lufthavns p-arealer, skal følgende regler opfyldes:

  • Der må ikke benyttes en opmærket p-plads på et p-areal
  • Der må ikke holdes i vejen for trafik og gående

Overholdes disse regler ikke, og din motorcykel optager en bås eller holder i vejen for trafik og gående, sættes der en hjulspærre på din motorcykel og der opkræves betaling samt et gebyr på 500 kr. for fjernelse af hjulspærren.

 

Her finder du områderne for motorcykelparkering

Der er også særlige områder, der er velegnet til motorcykelparkering rundt omkring i lufthavnen.

P4 1. sal

Der er 4 afmærkede motorcykelparkeringspladser i P4 1. sal, som er de eneste motorcykelafmærkede pladser, vi har bag bom i Københavns Lufthavn.

Opmærket motorcykelområde

I P4 stuen længst mod øst, er der plads til ca. 15 motorcykler,

Andre p-huse med egnede pladser

Der findes velegnede områder til motorcykler i P7 niveau -1 og -2, P10 og 12 stuen, P6 niveau -1 og -2 samt P8 niveau -1 og -2.

Motorcykelparkering CPH maj 2023

Cykelparkering

Cykelparkering i Københavns Lufthavn er nemt og gratis. Vi har opsat cykelstativer på udvalgte steder, som alle er i gåafstand til terminalerne. Du kan både parkere din cykel ved Terminal 2 og Terminal 3.

Ved Terminal 2 er der cykelparkering ved P4 og P6, og ved Terminal 3 finder du cykelstativerne ved P8, som du frit kan benytte dig af.

Cykelparkering CPH maj 2023

Autocamperparkering eller parkering af busser, anhængere og lign.

I Københavns Lufthavn har du også mulighed for at parkere med autocamper eller andre store køretøjer såfremt der er plads til på den pågældende dag.

Vi henviser til vores åbne parkeringsanlæg i P11, P15, P17 og P19, når du skal parkere med autocamper og lign.

Ved parkering af autocampere, busser og/eller anhængere, skal der bruges to p-pladser i forlængelse af hinanden. Det er derfor desværre ikke muligt at forhåndsbooke eller garantere tilgængeligheden af dette ved et specifikt parkeringsanlæg og tidspunkt.

Københavns Lufthavn er behjælpelige og hjælper dig gerne med at finde to sammenhængende pladser til dig såfremt det er muligt - det afhænger af kapaciteten på dagen. Derfor skal du ved indkørslen trykke på infoknappen ved bommen og gøre vores parkeringsservice opmærksom på, at du har brug for to sammenhængende pladser til din autocamper, bus eller anhænger. Medarbejderen vil herefter sørge for, at du får den nødvendige hjælp.

 

Er du i bil til Københavns Lufthavn? Så benyt dig af en af vores mange parkeringsmuligheder. Læs mere om vores parkeringsmuligheder og priser her.