CPH Parkering – handelsbetingelser for onlinereservation

Her kan du læse vores salgs- og leveringsbetingelser for online reservation af parkering i Københavns Lufthavn

GENERELT

Disse handelsbetingelser gælder, når du reserverer parkering i Københavns Lufthavn online. Handelsbetingelserne gælder derfor ikke, når du blot kører ind i et af vores parkeringsanlæg uden at have reserveret plads i forvejen.  

Vi anbefaler dig at læse handelsbetingelserne igennem, inden du reserverer din parkeringsplads.

Du skal være særligt opmærksom på følgende betingelser, når du reserverer parkering hos Københavns Lufthavn.

 • Al parkering i Københavns Lufthavns parkeringsanlæg sker på eget ansvar, medmindre andet specifikt fremgår af disse handelsbetingelser.
 • Priser og gebyrer for parkering i Københavns Lufthavn fremgår altid af https://www.cph.dk/parkering-transport/priser-produkter. Her kan du også læse mere om, hvilke parkeringsprodukter vi tilbyder. 
 • Vi trækker betalingen for din parkering og evt. andre ydelser, når du har færdiggjort din reservation. 
 • Når du reserverer din parkering online, har du som forbruger ret til at fortryde din reservation inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. Dette kan du læse mere om i pkt. 7. 
 • Hvis du reserverer parkering til påbegyndelse inden fortrydelsesfristens udløb, anses det som din accept af, at din parkeringsperiode påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb. Hvis din parkeringsperiode også afsluttes inden fortrydelsesfristens udløb, anerkender du, at fortrydelsesfristen ophører, når parkeringsperioden er afsluttet. 
 • Du har mulighed for at benytte dig af gratis afbestilling, hvilket giver dig mulighed for at aflyse din reserverede parkering helt frem til 2 timer før det reserverede indkørselstidspunkt (hvor din parkeringsperiode ellers skulle være begyndt). Denne kan du læse mere om under pkt. 9.
 • Det er en forudsætning for, at du kan forlade vores parkeringsanlæg, at du har betalt for den tid, du har holdt parkeret. Vi forbeholder os derfor retten til at tilbageholde din bil, indtil du har betalt din parkeringsafgift. Dette kan du læse mere om i pkt. 3.9. Hvis du f.eks. har mistet din pung, kan du henvende dig til Driftscentret via ”I-knappen” placeret på betalingsautomaten.
 • Vi forbeholder os desuden retten til at benytte hjulspærre og pålægge dig en afgift, hvis du ikke overholder vores ordensbestemmelser, skiltning mv. i parkeringsanlæggene, f.eks. hvis du har parkeret på en handicapplads eller uden for de afmærkede parkeringsbåse. Har du endvidere parkeret et sted, som er til gene for andre personer, forbeholder vi os retten til at flytte din bil. Dette kan du læse mere om i pkt. 12.  

CPH kan til enhver tid ændre handelsbetingelserne for onlinereservation af parkering ved at opdatere denne side.

Handelsbetingelserne er senest ændret 24. marts 2023. 

 1. Hvem indgår du aftale med
 2. Onlinereservation
 3. Pris og betalingsbetingelser
 4. Parkering
 5. We Park You Fly
 6. Weekendparkering
 7. Fortrydelsesret (gælder kun forbrugere)
 8. Ændring af reservation
 9. Gratis afbestilling
 10. Forsinkelse
 11. Reklamation
 12. Ansvar
 13. Force majeure
 14. Sikker e-handel
 15. Persondata
 16. Klageadgang
 17. Lovvalg og værneting

 

1. HVEM INDGÅR DU AFTALE MED

1.1. Når du reserverer parkering via https://www.cph.dk/parkering-transport indgår du en aftale med Københavns Lufthavne A/S (”CPH”), Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, Danmark med CVR-nr. 14 70 72 04, som udbyder parkering i Københavns Lufthavn, og disse handelsbetingelser finder anvendelse på din reservation.

1.2. CPH kan kontaktes på ovennævnte adresse, telefonnummer 32 31 32 31 eller på mailadressen kundeservice@cph.dk. CPH’s hjemmeside er www.cph.dk.

1.3. Hvis du i tillæg til din reservation af parkering bestiller andre ydelser, såsom bilpleje, indgår du en aftale med den pågældende virksomhed, som udbyder ydelsen. CPH hæfter ikke for krav i denne sammenhæng. Har du spørgsmål eller andre henvendelser, herunder klager over ydelsen, kan de derfor alene rettes mod den pågældende virksomhed. Deres kontaktoplysninger kan du finde i din ordrebekræftelse samt her.

2. ONLINERESERVATION

2.1. Du kan reservere en parkeringsplads online på CPH’s reservationsside, https://www.cph.dk/parkering-transport. Du kan kun reservere én parkeringsplads ad gangen i én sammenhængende parkeringsperiode. Hvis du forlader parkeringsanlægget i løbet af din parkeringsperiode og efterfølgende kører ind igen, betragtes det som en ny parkering, der takseres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende drive-in takster for det pågældende parkeringsanlæg.

2.2. Ved reservationen skal du vælge parkeringsanlæg, prisniveau samt parkeringsperioden. Du kan læse mere om, hvordan reservation samt parkering foregår via https://www.cph.dk/parkering-transport/saadan-parkerer-du.

2.3. Du skal reservere din parkeringsplads senest 1 time før, du påbegynder din parkering.

2.4. En parkeringsplads kan ikke reserveres i mere end 14 uger ad gangen, når du reserverer online. 

2.5. Du kan forlænge din parkeringsperiode, hvis du har reserveret parkering i mindre end 14 uger via http://www.cph.dk/parkering/manage. Dette forudsætter, at der er en ledig parkeringsplads i det valgte parkeringsanlæg i hele den periode, der ønskes forlænget. Det er ikke muligt at forlænge en igangværende parkering online. 

2.6. Når din reservation er gennemført, bekræftes dette ved en printbar kvittering på skærmen, hvor dit reservationsnummer og kvittering for betalingens gennemførelse fremgår. Kvitteringen indeholder også den QR-kode, du kan anvende, når du kører ind i det valgte parkeringsanlæg, jf. pkt. 4.3. Du får desuden en ordrebekræftelse sendt til den oplyste e-mail. E-mailen indeholder også QR-koden. CPH opbevarer disse oplysninger, men du opfordres til selv at printe ordrebekræftelsen samt gemme denne. En kopi af ordrebekræftelsen kan genfremsendes via http://www.cph.dk/parkering/manage.

2.7. Når du har modtaget ordrebekræftelsen, er der indgået en endelig aftale mellem CPH og dig, og din reservation er herefter bindende, jf. dog pkt. 7 vedrørende fortrydelse.

3. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

3.1. Priserne for parkering er i danske kroner inkl. moms og andre afgifter. De til enhver tid gældende priser fremgår af CPH’s hjemmeside, https://www.cph.dk/parkering-transport/priser-produkter.   

3.2. Prisen, som du skal betale for din reservation, afhænger af det valgte parkeringsanlæg, samt antallet af dage, som parkeringspladsen reserveres og om du har valgt ekstra services.

3.3. Du kan betale for din parkering med følgende betalingsmidler:

 • Dankort
 • Visakort
 • Mastercard
 • Maestro
 • American Express
 • MobilePay

3.4. Din betaling trækkes, når du har færdiggjort din reservation i henhold til pkt. 2.6.

Hvis du i tillæg til din reservation af parkering bestiller andre ydelser, såsom bilpleje, trækkes betalingen for disse samtidig med betalingen for din reservation.

3.5. I forbindelse med at betalingstransaktionen gennemføres, vil dine betalingsoplysninger blive gemt, indtil de enkelte betalingstransaktioner er gået igennem. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes hos CPH’s valgte PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner. Oplysningerne opbevares derfor i et sikkert PCI-certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder, indtil betalingstransaktionerne er gennemført.

3.6. Hvis du afhenter din bil inden parkeringsperiodens udløb, uanset årsag, refunderes du ikke for den periode, hvor parkeringspladsen ikke er blevet benyttet, medmindre du er berettiget til at fortryde reservationen, jf. pkt. 7 vedrørende fortrydelse.

3.7. Hvis du ikke afhenter din bil senest 4 timer efter parkeringsperiodens udløb, uanset årsag, takseres du i overensstemmelse med de til enhver tid gældende drive-in takster for det pågældende parkeringsanlæg, indtil du afhenter bilen. Denne yderligere betaling opkræves i forbindelse med udkørsel af parkeringsanlægget.

3.8. Har du parkeret på en sådan måde, at du optager to parkeringspladser, forbeholder vi os retten til at opkræve dig prisen for to parkeringspladser i den periode, du har holdt parkeret. 

3.9. Det er en forudsætning for, at du kan forlade vores parkeringsanlæg, at du har betalt for den tid, du har holdt parkeret. Vi forbeholder os derfor retten til at tilbageholde din bil, indtil du har betalt din parkeringsafgift. Kan du ikke betale for parkeringsafgiften, uanset årsag, skal du henvende dig til Driftscentret via ”I-knappen” placeret på betalingsautomaten. 

3.10. CPH tager forbehold for trykfejl, herunder fejl i priser, prisændringer og tekniske opdateringer.

4. PARKERING

4.1. Når din reservation er bekræftet, stiller CPH én uspecificeret parkeringsplads i Københavns Lufthavn til rådighed for dig på det reserverede tidspunkt og i det valgte parkeringsanlæg.

4.2. Når du har reserveret en parkeringsplads i et bestemt parkeringsanlæg, er du sikret en plads i dét parkeringsanlæg, selvom parkeringsanlægget fremstår som fuldt optaget. Du skal derfor blot køre ind. Hvis du har problemer med indkørsel, er du velkommen til at kontakte Driftscentret via ”I-knappen” placeret på betalingsautomaten. 

4.3. Når du kører ind i parkeringsanlægget, kan du enten anvende automatisk nummerpladegenkendelse eller den QR-kode, som findes i din ordrebekræftelse.

Hvis du ønsker at anvende automatisk nummerpladegenkendelse ved ind- og udkørsel af parkeringsanlægget, skal du angive din nummerplade i forbindelse med din reservation af parkering.

Alternativt kan du scanne QR-koden, som findes i din ordrebekræftelse - enten elektronisk via din smartphone eller med en printet udgave af din ordrebekræftelse. Har du glemt QR-koden, kan du kontakte Driftscentret via ”I-knappen” placeret på betalingsautomaten. Du skal også anvende QR-koden, når du forlader parkeringsanlægget efter endt parkeringsperiode.

4.4. Din parkeringsperiode begynder, når du kører ind i parkeringsanlægget (dog altid senest på det tidspunkt for indkørsel, som du har valgt i forbindelse med reservationen) og slutter, når du kører ud af parkeringsanlægget (eller ved udløbet af din reserverede parkeringsperiode, hvis du er udeblevet). Har du f.eks. reserveret en parkeringsplads i tre døgn (72 timer) og påbegynder du parkeringen dag 1 klokken 09.00, så slutter din betalte parkeringsperiode dag 4 klokken 09.00, selvom parkeringsperioden var aftalt til at slutte klokken 12.00. 

4.5. Reservation af parkering til påbegyndelse inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. pkt. 7, anses som din accept af, at parkeringsperioden påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb. Hvis parkeringsperioden også afsluttes inden fortrydelsesfristens udløb, anerkender du, at fortrydelsesfristen ophører, når parkeringsperioden er afsluttet. 

5. WE PARK YOU FLY

5.1. Dette punkt gælder, hvis du ved reservation af parkering på https://www.cph.dk/parkering-transport har valgt produktet ”We Park You Fly”. 

5.2. For at kunne benytte ”We Park You Fly”, skal din parkeringsperiode som minimum vare to døgn. 

5.3. Når du ankommer til Københavns Lufthavn, kører du ind i det i ordrebekræftelsen angivne parkeringsanlæg, hvor du skal aflevere din bil og bilnøgle til CPH-medarbejderen. Du kører ind i parkeringsanlægget ved anvendelse af den QR-kode, som fremgår af ordrebekræftelsen. Umiddelbart efter indkørsel i parkeringsanlægget skal du stoppe bilen i det afmærkede område til ” We Park You Fly”-kunder med henblik på fotografering af bilen, således at CPH kan dokumentere bilens stand på indleveringstidspunktet. Skilte i parkeringsanlægget viser dig frem til mødestedet, hvor en CPH-medarbejder overtager bilnøglen og bilen. Bilen transporteres efter aflevering til CPH-medarbejderen fra parkeringsanlægget til et andet indhegnet parkeringsområde.

Hvis du blot parkerer din bil i parkeringsanlægget, og ikke afleverer bilnøglen til CPH-medarbejderen i overensstemmelse med dette punkt, skal du inden udkørsel betale en evt. difference i forhold til de til enhver tid gældende drive-in takster for det pågældende parkeringsanlæg, hvor du har parkeret bilen. 

5.4. Ankommer du tidligere eller senere end indkørselstidspunktet oplyst i forbindelse med reservationen, kan du stadig få adgang til det parkeringsanlæg, hvor bilen skal afleveres ved at benytte dig af den QR-kode, som fremgår af ordrebekræftelsen. Skilte i parkeringsanlægget viser dig frem til et afgrænset parkeringsområde, hvor bilen skal parkeres. Bilnøglen skal herefter afleveres hos CPH-medarbejderen i We Park You Fly-kontoret. 

5.5. Ved hjemkomst afhenter du bilnøglen hos We Park You Fly-kontoret i samme parkeringsanlæg, hvor du afleverede bilnøglen, mod forevisning af billedlegitimation i form af enten pas eller kørekort. Ved udkørsel skal du benytte dig af den QR-kode, som fremgår af ordrebekræftelsen.

5.6.  I tilfælde af hjemkomst tidligere eller senere end udkørselstidspunktet oplyst i forbindelse med reservationen, skal CPH Parkering informeres senest 2 timer før forventet udkørselstidspunkt på tlf. +45 53 72 73 52 for at minimere evt. ventetid i forbindelse med afhentning af bilen. 

5.7. I tilfælde af hjemkomst senere end udkørselstidspunktet oplyst i forbindelse med reservationen, takseres du i overensstemmelse med de til enhver tid gældende drive-in takster for anlægskategorien ”Direct” indtil afhentningen af bilen. Denne yderligere parkeringsafgift opkræves i forbindelse med udkørsel af parkeringsanlægget. 

5.8. Hvis parkeringsperioden forkortes, uanset årsag, herunder aflysning af flyafgange, refunderes du ikke for den periode, hvor parkeringspladsen ikke er benyttet, medmindre du er berettiget til at fortryde reservationen, jf. pkt. 7 om fortrydelse. 

5.9. CPH er ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af bilnøgler, mens bilnøglen er i CPH’s besiddelse, og skader på bilen under CPH’s kørsel til/fra parkeringsområdet, hvor bilen opbevares. For så vidt angår skader, der sker, mens bilen holder parkeret i det indhegnede parkeringsområde, henvises der til de almindelige ansvarsbestemmelser i pkt. 12.

5.10. Når du får din bil tilbage, har du pligt til at undersøge bilens stand, inden du forlader CPH’s område. I tilfælde af skader, som følger af CPH’s håndtering af bilen, skal du straks reklamere over for CPH ved at kontakte CPH’s kundeservice.

6. WEEKENDPARKERING

6.1. Dette punkt gælder, hvis du ved reservation af parkering på https://www.cph.dk/parkering-transport har valgt produktet ”Weekendparkering”.

6.2. Reservation af produktet ”Weekendparkering” kan alene ske, hvis indkørsel sker tidligst torsdag og udkørsel sker senest tirsdag. Det er desuden et krav, at parkeringen finder sted hen over enten lørdag eller søndag. 

6.3. Hvis du har bestilt Weekendparkering, men afhenter bilen senere end tirsdag, uanset årsag, vil dette blive betragtet som en almindelig parkering (og ikke en Weekendparkering), hvorfor den fulde parkering vil blive takseret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende takster for det pågældende parkeringsanlæg, indtil bilen afhentes. En eventuel difference i parkeringsafgiften, som følge af din tidligere indkørsel og/eller din manglende rettidige afhentning af bilen, vil blive opkrævet i forbindelse med din udkørsel af parkeringsanlægget.

7. FORTRYDELSESRET (gælder kun forbrugere)

7.1. Når du reserverer din parkering online, har du ret til at fortryde din reservation uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

Udløber fristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. 

7.2. For at udøve fortrydelsesretten skal du sende en e-mail eller et brev til CPH (se kontaktoplysninger i din ordrebekræftelse samt pkt. 1 i disse handelsbetingelser), hvor du skriver, at du fortryder din reservation. Du kan benytte standardfortrydelsesformularen sidst i handelsbetingelserne, men det er ikke obligatorisk.

7.3. Du har også mulighed for at fortryde din reservation på vores hjemmeside ved at tilgå annulleringssiden enten via din ordrebekræftelse eller via "Min reservation" på https://www.cph.dk/parkering-transport. Herefter sender CPH en kvittering for modtagelse af din annullation pr. e-mail.

Du kan ikke fortryde din reservation ved at udeblive fra den.

7.4. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder reservationen, inden fortrydelsesfristen er udløbet. 

7.5. Følger af fortrydelse

Hvis du har fortrudt din reservation, refunderer CPH alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor CPH har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. CPH gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis du udøver din fortrydelsesret efter påbegyndelse af din parkeringsperiode, jf. pkt. 4.4. og 4.5., reduceres din tilbagebetaling med en forholdsmæssig del af den samlede pris for parkering i den reserverede periode, baseret på det antal dage du har holdt parkeret (eller antal dage pladsen har været reserveret til dig ved din udeblivelse), indtil CPH modtog meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten. 

Hvis du ønsker at fortryde din reservation efter, at parkeringsperioden er påbegyndt, men inden du er kørt ind i parkeringsanlægget, skal du hurtigst muligt kontakte CPH via kontaktoplysningerne i pkt. 1.2.

8. ÆNDRING AF RESERVATION

8.1. CPH giver dig mulighed for at ændre i din reservation for så vidt angår indkørselsdato/-tidspunkt, udkørselsdato/-tidspunkt, produkt og det valgte parkeringsanlæg indtil 3 timer før det aftalte reservationstidspunkt. Hvis du ændrer i din reservation, refunderer CPH det fulde beløb for denne reservation, og du skal herefter betale det fulde beløb for den nye reservation.

9. GRATIS AFBESTILLING

9.1. Gratis afbestilling gælder ved alle reservationer af parkering uanset kategori. Denne giver dig mulighed for at afbestille din reservation frem til 2 timer før det reserverede indkørselstidspunkt. Gratis afbestilling giver dig ret til afbestilling, selvom de 14 dages fortrydelsesret (for forbrugere) er udløbet.

Læs mere om gratis afbestilling her.

9.2. Benytter du gratis afbestilling, får du refunderet det fulde beløb for din reservation.

9.3. For at anvende gratis afbestilling skal du benytte dette link https://www.cph.dk/parkering/manage, og annullere din reservation i bunden af siden.

9.4. Gratis afbestilling berører ikke din fortrydelsesret som forbruger eller andre rettigheder, du har efter lovgivningen.

9.5 Hvis du i tillæg til din reservation af parkering bestiller andre ydelser, såsom bilpleje, er denne ydelse også omfattet af den gratis afbestilling, og din betaling for ydelsen vil blive refunderet.   

10. FORSINKELSE

10.1. Reservationstidspunktet angives i kvitteringen, der vises på din skærm i forbindelse med reservationen, samt i den ordrebekræftelse, som sendes til den e-mail, du har oplyst ved reservation.

10.2. CPH er forpligtet til at stille den reserverede parkeringsplads til din rådighed senest 4 timer før det aftalte reservationstidspunkt.

10.3. Ankommer du efter påbegyndelsen af det aftalte reservationstidspunkt, og er den reserverede parkeringsplads ikke stillet til rådighed, er du i reservationsperioden berettiget til en anden parkeringsplads svarende til eller bedre end den reserverede.

11. REKLAMATION

11.1. Enhver reklamation over parkeringen skal rettes direkte til CPH.

11.2. Reklamation over mangler ved parkeringen skal ske inden for rimelig tid efter, at du har opdaget eller burde have opdaget manglen, dog senest 5 dage efter endt parkering. 

11.3. Hvis CPH ikke kan anvise dig en tilsvarende eller bedre plads, end den, du har reserveret, vil CPH anvise dig en anden, ikke tilsvarende, parkeringsplads mod et afslag i prisen. Kan CPH slet ikke anvise dig en anden plads, er du berettiget til at få parkeringsafgiften retur.

12. ANSVAR

12.1. Nedenstående ansvarsbestemmelser gælder ikke, hvis andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

12.2. Al parkering i CPH’s parkeringsanlæg sker på eget ansvar.

12.3. CPH påtager sig intet ansvar i forbindelse med ulykker, tyveri, skader på personer, biler, udstyr og effekter i bilen, jf. dog pkt. 5.9., når din bil holder parkeret i et af CPH’s parkeringsanlæg. 

12.4. CPH kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader. 

12.5. CPH forbeholder sig retten til at benytte hjulspærre og pålægge en afgift på kr. 500,00 ved din tilsidesættelse af ordensbestemmelser og skiltning mm., herunder hvis du har parkeret uden for de afmærkede parkeringsbåse, optager to parkeringspladser, har parkeret på en handicapplads, eller hvor parkering er til gene for andre personer, herunder andre parkanter og biludlejningsselskaber mv. CPH forbeholder sig endvidere retten til at flytte din bil i ovennævnte tilfælde. 

13. FORCE MAJEURE

13.1. Hvis du ikke kan få adgang til den reserverede parkeringsplads på det aftalte tidspunkt, eller adgang helt udelukkes, som følge af uforudsete forhold, som CPH ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, krig, mobilisering, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand, strejke, boykot, blokade og lockout (herunder blandt personalet i Københavns Lufthavn), lukning af lufthavnen eller af lufthavnens bagagehåndtering og/eller naturkatastrofer, udsættes din reservation i tilsvarende kalenderdage.

13.2. Hvis du på baggrund af ovenstående ikke kan afhente din bil inden for den reserverede periode, refunderes evt. ekstra betalt parkering som følge heraf.

13.3. CPH kan i øvrigt ikke holdes ansvarlig i tilfælde af force majeure.

14. SIKKER E-HANDEL

14.1. For at sikre en tryg og sikker behandling af dine oplysninger benyttes Norton by Symantec. Norton sikrer kryptering af data, der sendes til og fra hjemmesiden. Se nærmere om Norton på www.norton.com.

15. PERSONDATA

15.1. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

16. KLAGEADGANG

16.1. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte CPH, hvis du har klager over den parkering, som du har købt hos CPH. Du kan finde kontaktoplysningerne på din ordrebekræftelse samt i disse handelsbetingelser pkt. 1.2.

16.2. Kan du ikke nå til enighed med CPH, kan du, som forbruger, indgive en klage til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg, via Klageportalen for Nævnenes Hus, som du finder her.

Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet, se mere i pkt. 16.4 nedenfor.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

16.3. Du kan også anvende EU-Kommissionens onlineklageportal ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive CPH’s e-mail adresse kundeservice@cph.dk

16.4 Hvis der ikke kan nås en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Du kan indgive en onlineklage hos Forbrugerklagenævnet via Klageportalen for Nævnenes Hus, som du finder her.

17. LOVVALG OG VÆRNETING

17.1. Enhver aftale indgået mellem dig og CPH under anvendelse af disse handelsbetingelser er underlagt dansk ret, hvis dette er muligt efter gældende ret, og enhver tvist, som måtte opstå, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

-O-

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Københavns Lufthavne A/S, Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup:

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om parkering i Københavns Lufthavn ___________

Bestilt den ___________/reserveret til den ___________

Forbrugerens navn ___________

Forbrugerens adresse ___________

Forbrugerens underskrift ___________ (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Dato ___________