Beskyttelse af persondata

Københavns Lufthavne A/S, Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, kundeservice@cph.dk, tlf. nr. +45 32 31 32 31, er ansvarlig for, opbevarer og behandler personoplysninger om dig.

Det afgørende for Københavns Lufthavne A/S (”CPH”) er, at du som bruger af hjemmesiden, kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du bruger vores tjenester og f.eks. opretter dig som bruger eller tilmelder dig en af vores services.

CPHs politik om beskyttelse af persondata finder anvendelse for webstedet www.cph.dk, www.taxfree.dk og alle øvrige websteder, apps, programmer, tjenester og værktøjer, der udbydes af eller på vegne af CPH, og som henviser til politikken - det gælder uanset hvordan du får adgang til tjenesterne, fx via mobilenheder. I det følgende vil vi beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Hvilke informationer indsamles?
CPH indsamler dine personoplysninger og øvrige oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, køn, e-mail, flyafgang, flyselskab samt terminaludstyrets geografiske placering og enheds-id mv.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes for eksempel i forbindelse med bestilling af varer eller services, besvarelse af spørgeskemaer, bestilling af materialer, deltagelse i en konkurrence, når du fremsender et spørgsmål via e-mail, når du opretter en profil, dvs. registrerer dig som bruger, når du anvender vores tjenester, eller på anden vis afgiver oplysninger til os, fx via sociale medier eller tredjepartstjenester.

CPH registrerer din bestilling og køb af varer eller services, fx produkter i Copenhagen Airports Shopping Center (”CASC”), parkering, wifi og andre tjenester.

CPH indsamler automatisk oplysninger, der sendes fra din computer, mobilenhed eller andet terminaludstyr, når du besøger vores websteder, anvender vores tjenester eller modtager services.

Sådanne oplysninger er blandt andet oplysninger om din enheds-id, enhedstype, geografiske placering, adresse (fx IP- og MAC-adresse), terminaludstyr- og forbindelsesoplysninger, henvisnings-URL, præferencer og øvrige oplysninger vedrørende din brug af CPHs websteder og tjenester. Derudover indsamles oplysninger indhentet via cookies og beacons mv.

Hvad bruges oplysningerne til?
Vi anvender dine personoplysninger til det formål at kunne yde dig de tjenester, som du efterspørger og for at kunne skræddersy produktinformation og tilbud til dig. Vi kan også anvende personoplysningerne til at give dig yderligere information om vores produkter og tjenester og til at sende dig information om andre produkter og tjenester, som kan interessere dig (når du har bedt om det), via elektronisk post, push-beskeder eller andre teknologier.

Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af hjemmesiden, følge op på tjenester, services, bestillinger og konkurrencer mv. samt til at kortlægge din brugeradfærd, herunder din fysiske færden, fx således at oplysninger om din brug af vores tjenester opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse. Oplysninger indsamlet via de forskellige kanaler og platforme kan blive samlet for at skabe så præcise profiler som muligt.

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vores webserver i visse tilfælde data (logdata) om dit besøg, såsom browsertype, længden af besøget og andre oplysninger, som f.eks. din IP-adresse. IP-adressen (Internet Protokol) er et nummer, som automatisk tildeles din pc af din Internet Service Provider (ISP), når du logger på internettet.

Du kan her læse nærmere om vores cookiepolitik: http://www.cph.dk/cookiepolitik/.

Videregivelse af oplysninger
CPH vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som du afgiver via vores tjenester. Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, f.eks. i forbindelse med godkendelse af dig som bruger, og i forbindelse med din bestilling af varer og services, brug af tjenester samt ved fremsendelse af materialer eller lignende, som kræver, at vi bruger dine oplysninger.

Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed, herunder leverandører af tjenester (fx statistik-, analyse- og personaliseringstjenester), teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner; eller (ii) i forbindelse med bestilling, salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden; eller (iii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang af uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling og trusselsbilledet.

Vi kan dog ikke garantere, at de er helt beskyttet mod nogen, som vil og lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til overførsel af information, som sker via internettet, f.eks. via e-mail.

Indsigt i, sletning eller rettelser af dine oplysninger
Du har ret til at få information om og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Ved fremsættelse af anmodning til CPH, har du ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?
CPH opbevarer ikke personoplysninger på en måde, der giver mulighed for at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Ændringer
Vi har ret til når som helst at foretage ændringer i nærværende persondatapolitik. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan du tjekke ved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende tjenesterne accepterer du disse ændringer.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.