Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 

Vilkår og betingelser

Gældende fra: 20 februar 2017.

Nedenstående vilkår og betingelser (benævnt ”betingelserne”) finder anvendelse ved enhver brug af hjemmesiderne www.cph.dkwww.taxfree.dkwww.rke.dk og alle øvrige hjemmesider, apps, programmer, tjenester og værktøjer (samlet benævnt ”medierne”), der udbydes af eller på vegne af Københavns Lufthavne A/S (benævnt ”CPH”) og som henviser til betingelserne. Betingelserne gælder uanset måden hvorpå du får adgang til medierne, fx via computer, tablet, mobilenhed eller andet terminaludstyr.

Begrænsninger vedrørende oplysningerne
Oplysningerne på medierne stilles til rådighed “som de er”. CPH giver ingen erklæring eller garanti med hensyn til oplysningernes fuldstændighed, nøjagtighed, tilgængelighed og funktionalitet, hverken udtrykkeligt eller stiltiende.

Fraskrivelse af ansvar
CPH påtager sig ikke noget ansvar for eventuel skade som følge af din adgang til eller manglende adgang til medierne, eller som følge af at du stoler på og handler i tillid til oplysningerne på medierne.

CPH fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, tilfældige, følge-, særlige eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade. Denne begrænsning omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af medierne.

Eventuelle links til tredjeparts hjemmesider er kun medtaget som en service til brugerne af medierne. CPH har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne hjemmesider og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.

CPH forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet og kan begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på medierne til enhver tid og efter eget skøn.

Ejendomsret
Indholdet på medierne tilhører CPH og er beskyttet af den immaterialretlige lovgivning. De varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer og produkter, der vises på medierne, er immaterialretligt beskyttet, og disse må ikke anvendes, distribueres, modificeres eller videresendes, uden forudgående skriftligt samtykke fra CPH.

Personoplysninger
Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med CPH's persondatapolitik.

Værneting
Eventuelle tvister i forbindelse med eller i relation til betingelserne skal, hvis de ikke kan afgøres mindeligt mellem parterne, afgøres ved Københavns Byret.

Lovvalg
Betingelserne er underlagt dansk ret.

Kontakt
Alle henvendelser vedr. materiale på medierne, herunder vedr. brug af tekst, billede-, lyd-, video- eller andet immaterielretligt beskyttet materiale, skal rettes til CPH’s kundeservice.

Eventuelle kommentarer eller materiale, der sendes til medierne eller på anden måde til CPH vedrørende medierne, behandles som værende ikke fortrolige og kan uden begrænsning eller betaling anvendes af CPH og vil efter modtagelse blive betragtet som CPHs ejendom.

Revidering af vilkår og betingelser
CPH kan til enhver tid revidere ovenstående betingelserne ved at opdatere denne side.

Enhver, der skaffer sig adgang til eller besøger medierne, accepterer betingelserne, og det anbefales derfor, at man regelmæssigt gennemlæser de til enhver tid gældende vilkår og betingelser.