Vilkår for brug af CPH app

Sidst opdateret den 7. august 2023

Denne app ejes og drives af Københavns Lufthavne A/S (”CPH”), Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nummer: 14 70 72 04.

Når du anvender appen, gælder de vilkår, som fremgår nedenfor. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, beder vi dig derfor slette appen og lade være med at bruge den fremover.

 

Oplysninger i appen
Oplysningerne i appen stilles til rådighed “som de er” og i oplysningsøjemed. CPH tilstræber, at oplysningerne er ajour, men vi kan ikke garantere, at oplysningerne er komplette eller korrekte.

 

Ejendomsret
Al indholdet i appen tilhører som udgangspunkt CPH og er beskyttet af den immaterialretlige lovgivning. Du må derfor alene benytte appen i overensstemmelse med de rettigheder, som lovgivningen giver dig. Enhver anden benyttelse kræver forudgående skriftlig tilladelse fra CPH.

 

Ansvarsfraskrivelse
CPH påtager sig ikke ansvaret for eventuelle skader som følge af adgang til eller manglende adgang til appen, eller som følge af handlinger som følge af appens indhold.

CPH fraskriver sig således ansvaret for enhver form for skade og tab ved brug af appen. Denne begrænsning omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke computerudstyr (både hardware og software) eller andre ejendele som følge af adgang til eller brug af appen.

Eventuelle links til tredjeparter, herunder deres hjemmesider, er kun medtaget som en service til brugere af appen. CPH har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne hjemmesider og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.

CPH forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af oplysningerne indeholdt i appen og kan begrænse adgangen til eller afbryde distributionen til appen til enhver tid og efter eget skøn.

 

Personoplysninger
Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med CPH's privatlivspolitik.

 

Lovvalg og værneting
Vilkårene er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister i forbindelse med eller i relation til vilkårene skal afgøres ved Københavns Byret, hvis de ikke kan afgøres mindeligt mellem parterne.

 

Kontakt
Du kan altid kontakte CPHs kundeservice, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i appen. Det samme gælder, hvis du ønsker at anvende tekst, billeder, video mv. fra appen.

Feedback, kommentarer eller materiale, der sendes til CPH, betragter vi som ikke-fortrolige.

 

Revidering af vilkårene
CPH kan til enhver tid revidere ovenstående vilkår ved at opdatere denne side.

Læs om vilkår for brug af CPH's hjemmesider