4/25/2019

Danmarks Lufthavne ønsker bedre veje og togforbindelser i hele landet

Motorveje, grønne trafikløsninger og bedre bus- og togforbindelser. Det er blot nogle af de infrastruktur-projekter, som Danmarks syv største lufthavne peger på som løsninger, der kan binde Danmark bedre sammen. Katalog præsenteres for Folketingets transportudvalg torsdag. 

De danske indenrigslufthavne – under navnet Danmarks Lufthavne – samarbejder om, at flytrafik kan binde Danmark endnu bedre sammen – og binde Danmark sammen med resten af verden.

For at binde Danmark bedre sammen er der behov for et fornyet syn på infrastrukturen omkring Danmarks lufthavne. Det er afgørende for især erhvervslivet, at det er let og effektivt at komme til og fra lufthavnene i hele landet. Lufthavne er unikke knudepunkter for mobilitet, som gavner danskerne og virksomhederne. Derfor er det nødvendigt, at der fokuseres på at understøtte lufthavnene i at sikre en god mobilitet for danskerne. Og her spiller den lokale infrastruktur omkring lufthavnene en afgørende rolle:

Danmarks Lufthavne ønsker at bidrage til at binde Danmark bedre sammen. Både erhvervslivet, turisterne og den enkelte dansker får stor gavn af, at man kan komme til og fra de forskellige regioner i Danmark nemt og hurtigt. Her spiller indenrigslufthavnene en central rolle, da de er med til at sikre en sammenhængs­kraft i hele landet,” siger Thomas Woldbye, der er adm. direktør i Københavns Lufthavn.

Vækst og udvikling forudsætter god infrastruktur
Københavns Lufthavn har sammen med de øvrige indenrigslufthavne taget initiativ til at udarbejde et samlet investeringskatalog over infrastrukturprojekter. Helt konkret har lufthavnene afholdt lokale møder med repræsentanter for erhvervslivet, kommune og organisationer og her identificeret lokale projekter, der så er samlet i et fælles katalog.

God infrastruktur er grundlaget for vækst og udvikling. Det gælder også muligheden for at komme til og fra lufthavnene i Danmark. Derfor har vi udpeget syv fyrtårnsprojekter, der kobler infrastruktur til en lufthavn. Styrkede regionale lufthavne i Danmark gør, at resten af verden kommer endnu tættere på,” siger Thomas Woldbye og fremhæver samtidig, at hurtig transport på tværs af landet går hånd i hånd med en indsats for klimaet: Københavns Lufthavn har sammen med de øvrige indenrigslufthavne taget initiativ til at udarbejde et samlet investeringskatalog over infrastrukturprojekter. Helt konkret har lufthavnene afholdt lokale møder med repræsentanter for erhvervslivet, kommune og organisationer og her identificeret lokale projekter, der så er samlet i et fælles katalog.

”Den danske luftfartsbranche har forpligtet sig på en ambitiøs klimaplan. Det betyder, at den danske indenrigsflyvning – både fly og lufthavne – er CO2-neutrale senest fra næste år. Allerede i år kompenserer Københavns Lufthavn fuldt for vores CO2 udledning. Og inden 2030 er der reduceret mindst 30% af emissionerne fra flyvning i Danmark. I dag er flyvning i mange tilfælde mere klima-effektivt, end hvis vi kører hver især i bil. Derfor giver det god mening at forbedre mulighederne for at flere effektivt kan flyve,” forklarer Thomas Woldbye.

Lufthavnene Sønderborg Lufthavn, Midtjyllands Lufthavn, Bornholms Lufthavn, Aarhus Lufthavn, Aalborg Lufthavn, Billund Lufthavn og Københavns Lufthavn har udarbejdet investeringskataloget med anbefalinger til infrastrukturinvesteringer.

De syv fyrtårnsprojekter, som indenrigslufthavnene fremhæver som vigtige for den regionale udvikling og lufthavnenes udviklingspotentiale:

  1. Motortrafikvej omkring Sønderborg
  2. Midtjyllands Lufthavn skal kobles bedre til kollektiv transport
  3. Grønne trafikløsninger koblet til lufthavnen på Bornholm
  4. Opgradering af rute 15 til Grenaa
  5. Den tredje Limfjordsforbindelse
  6. Hærvejsmotorvej med et hængsel ind fra Skærup
  7. Bedre bane- og vejforbindelser til Københavns Lufthavn

Lufthavnsdirektørerne overleverer kataloget til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg torsdag den 25. april 2019 kl. 11.15 på Christiansborg.

 Hent hele kataloget her (PDF)