Taxi Management System

Velkommen til TMS 2.0. Vi glæder os til at levere et bedre system, hvor vi har haft fokus på at forbedre effektiviteten og imødekomme chaufførernes ønsker.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvorfor alle disse nye tiltag?
 

Københavns Lufthavn har lyttet til chaufførerne og taget til efterretning, at chaufførerne skal med på råd – de kender den praktiske hverdag. Dét har vi bl.a. gjort ved at:

 • Københavns Lufthavn har baseret udviklingen af TMS 2.0 på den chaufførundersøgelse og alle de gode forslag, som chaufførerne kom med her. De gennemgående temaer fra chaufførerne var: Sat kunde af i lufthavnen, får ikke en tur igen - Problemer med aftenfusk - Ønske om mere kontrol og sanktionering - Forslag til bedre flow – Kortere ventetid
 • Lytte til chaufførerne på Facebook, hvor Thomas Hoff jævnligt svarer på spørgsmål.
 • Københavns Lufthavn har nedsat et Førerråd, som skal opsamle og videregive nye input til TMS.
 • Københavns Lufthavn har oprettet email-adressen taxi@cph.dk, hvor alle gode forslag og input kan sendes ind.
Hvad er Førerrådet?
 

Rådet består af seks førere; to førere fra hvert af de tre største TMS taxiselskaber. Taxiselskaberne udpeger fører-repræsentanterne til rådet.

Hvad er TMS?
 

TMS er en forkortelse for Taxi Management System. TMS er et trafikledersystem, der leder og fordeler taxikørslen i Københavns Lufthavn.

Hvad betyder ToU?
 

Det er en forkortelse for Terms Of Use, som er aftalen mellem taxiselskaberne og Lufthavnen om trafiklederordningen TMS. Trafikledelsen TMS blev indført i 2016, da forholdene for både chauffører og passagerer var uholdbare.

Hvor lang ventetid er der i TMS?
 

Københavns Lufthavn skal sikre, at ToU leverer et max ventetids-gennemsnit på 21 minutter. Man kan følge ventetiden live i taxidepotet på TMS ventetid.

Kan jeg fortsat sætte passagerer af gratis ved Terminal 3?
 

Ja, det er gratis at afsætte passagerer. Kør via bane 2. Der er et begrænset antal minutter til at køre gennem banen, hvorefter du har tid til at afsætte dine passagerer.

Vi plejer at køre ind og afsætte passagerer, hvor de ønsker det. Hvad gør vi nu?
 

Du kan afsætte dine passagerer præcis som før - ved T2 eller T3. Ved T3 skal du køre i bane 2 og trykke afsætning på standeren.

Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for hjælp til det nye system?
 

I opstartsugerne vil taxiservicekorpset være massivt til stede for at hjælpe og vejlede dig. Du kan også altid trykke på hjælp-knappen ”i” på standeren ved indkørslerne.

Hvorfor koster det et gebyr?
 

Gebyret dækker omkostningerne til drift af systemet og er fastlagt i en fælles aftale mellem Københavns Lufthavn og taxiselskaberne. Københavns Lufthavn må, ifølge bekendtgørelse i lufthavnsloven, ikke tjene penge på systemet eller gebyret.

Hvorfor skal Københavns Lufthavn tjene penge på, at jeg kører ture fra lufthavnen?
 

Københavns Lufthavn må ikke tjene penge på systemet. For Københavns Lufthavn er det et spørgsmål om bedre, mere sikker og effektiv trafikledelse. Samt at skabe den bedst mulige kundeoplevelse.

Hvordan skal det kunne betale sig at betale gebyr og tage en kort tur?
 

Nogle ture giver selvfølgelig samlet en højere indtjening end andre, og set over et år er gennemsnitsprisen på en tur fra Københavns Lufthavn 245 kr. Turen vil dermed stadig kunne betale sig for alle parter.

Hvorfor skal jeg betale gebyr for at køre ind i depotet, hvis jeg vælger at køre væk igen?
 

Når din BroBizz registreres ved indkørslen til depotet, er du automatisk pålignet et gebyr. Gebyret er en del af den fælles aftale og kan ikke ændres, selvom du kører væk fra lufthavnen uden at tage nogen med.

Hvad skal de svenske taxier og limousiner betale?
 

Svenske taxier og limousiner betaler det samme gebyr – helt på lige fod med de danske taxier.

Vi plejer, som taxiselskab udenfor Region Hovedstaden, at køre ind i rækken forbeholdt ”bestilte danske taxier” og afhente kunder. Skal vi stadig det?
 

Du kan fortsat køre i ”bestilte danske taxier” bane 2 og afhente kunder. Vælg ”optag” på standeren og betal med kreditkort eller BroBizz.

Kan vi fortsætte med det uden at køre ind i det nye taxadepot?
 

Ja, depot er kun til kaperrækken /bane 1.

Skal taxiselskaber uden for Region Hovedstaden have en BroBizz?
 

Det er ikke nødvendigt, men det er lettere. Har man ikke en BroBizz, kan du bruge et kreditkort i automaten.

Hvor anskaffer man en BroBizz?
 

Du kan bestille en BroBizz på: www.brobizz.com/dk. På siden finder du også information om BroBizz.

Hvorfor skal vi parkere skråt i depotet?
 

I skal parkere skråt, fordi vi skal kunne kalde stor-vogne og special-biler uhindret frem med det samme. 

Den skrå optegning sikrer, at man ikke hele tiden skal have vognen holdende i tomgang for at følge med trafikken, hvilket medfører en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet i depotet.

Skråparkering giver en bedre udnyttelse af pladsen og giver flere muligheder for at finde en parkeringsplads. Det forbedrer pladsudnyttelsen, og det er nemmere at finde plads til alle biler ved fuldt depot.

Det er svært at styre først ind/først ud, når vi parkerer skråt?
 
 • Det er systemet og lufthavnen, der kalder de vogne frem, som vi har brug for inde på vores område. Vi følger ikke nødvendigvis princippet først ind/-først ud, men kalder den vogn, som passer til behovet. Det bliver nemmere at kalde f.eks. stor-vogne frem, når I parkerer skråt. 

 • Det er systemet, som styrer i hvilken rækkefælge der fremkaldes. Hvis du rykker frem, når pladsen foran dig er ledig, sikrer det et godt flow. Den skrå optegning sikrer, at man ikke behøver at have vognen holdende i tomgang, for at følge med trafikken. Derfor giver den skrå parkering en væsentlig forbedring af arbejdsmiljøet i depotet for alle.
Hvorfor må jeg ikke bare holde lidt tilfældigt?
 
 • Hvis du ikke holder indenfor båsene, så kan alle vogne ikke være i depotet, når det fyldes op. Det er ikke morsomt at være de sidste vogne, der ikke kan komme ind i depotet. Det kan medføre, at rundkørslen blokeres, da vognene holder skævt parkeret.
 • Parker korrekt og vis hensyn overfor dine kolleger.
Hvorfor er depotet flyttet?
 
 • Den nye placering sikrer et bedre flow mellem depotet og kaperrækken, vognene forsinkes ikke af et lyskryds, men vognene kan køre uhindret i både depot og kaperrækken.
 • Der var over 500 ulovlige U-vendinger på Tværvej E om dagen, som skabte farlige situationer.
Hvorfor er der så mange vogne i depotet om aftenen?
 
 • Mellem kl 18:00 og 20:30 har Københavns Lufthavn haft tilkaldt max antal vogne og fyldt depotet. 
 • Det gjorde vi for at flytte ventetiden fra villavejene og ind i depotet, indtil det nye TMS blev implementeret den 7. feb. 2018.
 • Der var desværre kommet klager fra villaejerne over skrald, tomgang og over chauffører, der besørgede i indkørsler.
 • Københavns Lufthavn frigiver et link om kort tid, hvor man hele tiden kan følge ventetiden i depotet.
Kan vi ikke kaldes ud til lufthavnen med korte intervaller i stedet for i store grupper hvert 15. min.?
 

Med det nye depot er tilkaldet allerede ændret, så der genberegnes behov og der tilkaldes vogne hvert halvandet minut. Det har givet et væsentligt bedre flow ind i depotet.

Desuden kaldes færre vogne på én gang over i kaperrækken for at få et bedre flow ud af depotet og over i kaperrækken. Vis hensyn, når I kaldes frem til kaperrækken, så vi undgår sammenstød.

Er der længere ventetid i det nye depot?
 
 • Nej
 • I vil faktisk opleve et hurtigere flow igennem depot og kaperrække, da vi bestiller hvert 1,5 minut i stedet for hvert 15. minut, og I samtidig ikke skal vente i lyskrydset.
 • Indenfor kort tid sender lufthavnen et link ud til chaufførerne, hvor I fremover kan følge den aktuelle ventetid i depotet.
Hvad er KTU score?
 

KTU-score er en forkortelse af kundetilfredshedsundersøgelse score.

Hvorfor skal jeg have en KTU score på over 3,7?
 

En KTU score over 3,7 svarer til et resultat lige over middel. Københavns Lufthavn ønsker, sammen med taxichaufførerne, at hæve serviceniveauet på taxiture fra lufthavnen.

Hvorfor giver det ikke længere tur til lufthavnen, når man holder og venter i lokalområdet?
 

Taxier der holder i lokalområdet, f.eks. på villaveje, prioriteres ikke længere til ture i lufthavnen af taxiselskaberne, da tomgang, affald og pizzabakker i villahaver mv. er til stor gene for beboere. Derfor har Københavns Lufthavn aftalt med taxiselskaberne, at selskaberne ikke sender vogne herfra.

Hvor lang tid tager det at gennemgå E-learning og taxi test?
 

Det tager kun omkring 15 minutter.

Hvorfor skal chaufførerne gennemgå en taxi-test for at køre i lufthavnen?
 

E-learning og taxi-testen er til for chaufførernes skyld, så alle kender fakta om systemet og de krav, som man fremadrettet skal opfylde som chauffør, hvilket er et resultat af den nye aftale mellem Københavns Lufthavn og taxiselskaberne.

Der er aftalt hårdere sanktioner i den nye ToU, og der er mange nye detaljer i systemet, som er gode og vigtige at kende som chauffør, så e-learningen og taxi-testen er tænkt som en gennemgående grundig information, der når ud til alle.

Kan Københavns Lufthavn pålægge mig en taxi-test?
 

Der foreligger en aftale mellem Københavns Lufthavn og taxiselskaberne, hvor et af de nye krav er, at den chauffør, som taxiselskabet sender, skal have gennemgået taxi-testen.

Det er altså taxiselskabets ansvar at sende en chauffør, der opfylder de krav, som Lufthavnen stiller. Taxiselskabet sender den chauffør, der har gennemgået e-learning og taxi-test og som med garanti kender til Københavns Lufthavns ønske om service-niveau og regler.

Betaler jeg for at tage taxi-testen?
 

Nej, testen er helt gratis.

Hvad menes med Chaufførkort nummer?
 

Dit Chaufførkort nummer er det kortnummer, der står på forsiden af dit chaufførkort.

Det er det eksakte nummer, der giver dig adgang via bommen til depotet.