01.12.2023

Udviklingsplaner i Københavns Lufthavn godkendt af Folketinget

Københavns Lufthavn får mulighed for at kunne udvikle lufthavnen til fremtidens behov. Folketinget har netop vedtaget det lovforslag, der gør det muligt for lufthavnen at udnytte de eksisterende arealer på en bedre måde. Det betyder, at Københavns Lufthavn kan bevare sin status som en effektiv og attraktiv lufthavn.  

Fremtidens luftfart er under forandring, og der er stor fokus på den grønne omstilling. Københavns Lufthavn er en del af omstillingen, og vi arbejder for at gøre lufthavnen klar til fremtiden med nye effektive flytyper.

 

Den nye lov giver mulighed for, at lufthavnens fysiske rammer løbende kan blive tilpasset fremtidens krav til en moderne lufthavn. Det betyder blandt andet, at den såkaldte tværbane (12/30) kan blive forskudt mod Øresund, så der bliver plads til nye og tidssvarende standpladser til fremtidens mere støjsvage og brændstofeffektive fly i forlængelse af de eksisterende terminaler.

 

Fungerende CEO i Københavns Lufthavn Christian Poulsen er tilfreds med den tillid, som Folketingets politikere har vist lufthavnen:

 

”Vi er en vigtig brik i danskernes mulighed for at kunne komme ud i verden og for, at verden kan komme til Danmark. Derfor er jeg meget tilfreds med, at både transportministeren og forligspartierne i Folketinget har givet deres opbakning til, at vi kan blive ved med at skabe gode fysiske rammer for rejser til og fra Danmark.”  

 

Lufthavnen er klar til fremtiden

Loven giver mulighed for, at Københavns Lufthavn kan fastholde og udvikle sin position som et trafikknudepunkt i verdensklasse og sikrer en fremtid, hvor lufthavnen er klar til at tilpasse sig nye typer fly. Derfor lægger Christian Poulsen også vægt på, at loven er en forudsætning for, at København kan fastholde de mange ruter:

 

”Vi kan ikke tage for givet, at København har en så stor international tilgængelighed som vi rent faktisk har. Vi tænker måske ikke over det, men det danner i stort omfang baggrund for, at vi kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og at udenlandske turister vælger Danmark i stedet for en anden destination. Men det er også vigtigt, at vi kan følge med den teknologiske udvikling. Med nye flytyper på vej skal vi kunne sikre tidssvarende forhold, så potentialerne i de nye teknologier kan slå igennem her i lufthavnen.”   

 

Den vedtagne lov giver ikke mulighed for, at lufthavnen kan sætte byggeri i gang med det samme. Kommende byggerier vil nemlig kræve udarbejdelse af lokalplan, miljøvurdering m.v., og derfor er det nødvendigt med et tæt samarbejde med relevante myndigheder. Christian Poulsen mener, at lufthavnens udviklingsplaner godt kan gennemføres så generne for naboerne bliver reduceret:

 

”Som et stort knudepunkt for luftfart kan vi ikke undgå at skabe visse gener for vores naboer. Jeg kan godt forstå, at man kan blive bekymret for, om udviklingsplanerne vil skabe mere støj og forurening. Men realiteten er, at udviklingsplanerne faktisk vil gøre det muligt at mindske de lokale miljøpåvirkninger i fremtiden. Flyene bliver hele tiden mere støjsvage, og med overgangen til grønne brændstoffer forventer vi en betydelig nedgang i partikeludledningen. Men det kræver altså, at vi kan tage imod de mest moderne flytyper også i fremtiden. Vi vil selvfølgelig fortsætte dialogen om udviklingsplanerne med naboerne og kommunerne i lokalområdet ”. 

 

Du kan læse mere om udviklingsplanerne i Københavns Lufthavn her