Fremtidens lufthavn

Moderne flytyper støjer mindre og er mere brændstofeffektive – men de er også større end deres forgængere. Det stiller nye krav til, hvordan vi indretter Københavns Lufthavn.

Derfor har vi en udviklingsplan for de næste mange år.

Ny rammelov

Vores udviklingsplan skal sikre, at Københavns Lufthavn også i fremtiden er en effektiv og konkurrencedygtig lufthavn. En ny rammelov, som gør realiseringen af udviklingsplanen mulig, blev vedtaget af Folketinget i november 2023, efter en offentlig høring i januar-februar 2023. 

Se "lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup" på ft.dk

Vi vil udvikle inden for hegnet

En af Københavns Lufthavns største kvaliteter er, at alt ligger under ét tag; check-in, sikkerhedskontrol, butikker, gates og bagageudlevering med direkte forbindelse til bus, tog og metro. Den kvalitet vil vi beholde.

Derfor skal fremtidens standpladser til fly ligge i samme område, som de gør i dag – nemlig den nordlige del, som er markeret på kortet. Vi vil blandt andet skabe plads til udviklingen ved at forkorte og forskyde tværbanen i sydøstlig retning. Hegnet, som omkranser lufthavnen, flytter vi ikke. Det vil fortsat se ud, som vi kender det.


Læs mere om overvejelserne bag udviklingsplanen

Find mange flere detaljer i myndighedsrapporten

Bedre plads til nyere flytyper

Lufthavnens ældste standpladser er designet i 1960’erne. Dengang var flyene væsentligt mindre, end de er i dag, og med årene er det blevet en større udfordring at håndtere de nyeste fly med moderne teknologi. 

Derfor er et af målene med udviklingsplanen at skabe plads til nyere flytyper. Nyere fly har et lavere støjniveau, bruger mindre brændstof og udleder mindre CO2 per passager. Men de er også større end deres forgængere, og derfor er der brug for at skabe mere rummelige standpladser. 

Se filmen, hvor Susanne Arildsen fortæller om fremtidens standpladser:

Københavns Lufthavns udviklingsplaner

Kom med på rejsen

Lufthavnens udvikling strækker sig over en lang årrække. Vi ønsker, at processen bliver så åben som muligt, og at alle interesserede får mulighed for at deltage i dialogen.

Der er mange synspunkter om udviklingen, og vi har respekt for dem alle. Vi kan sagtens være uenige i de forskellige pointer, der kommer frem – og vi vil gerne lytte til de indspil, vi får fra vores omverden.

Følg med på Facebooksiden Kære Nabo, hvor nyheder og arrangementer bliver annonceret.

Besøg Kære Nabo-siden

Miljø, klima og omgivelser

Det daglige arbejde i en lufthavn kan mærkes i lokalområdet. Det er vi meget opmærksomme på. Derfor har vi et vedvarende fokus på at mindske støj og luftpåvirkning, og samtidig har vi sat en række ambitiøse mål:

2030: Vi er en emissionsfri lufthavn

2050: Hele lufthavnen – inklusive flyene – er en net-zero-lufthavn

2050: Antal boliger, som er påvirket af støj over myndighedernes grænseværdier, er halveret


Læs mere om vores miljøprogram, bæredygtighed og miljømålsætninger

 

Værdi for samfundet

Københavns Lufthavn er en international knudepunktslufthavn, som sikrer tilgængelig langt ud over, hvad vores lands størrelse tilsiger. Det gavner hele Danmark gennem eksport, turisme og beskæftigelse.

Udviklingsplanen skal sikre, at det fortsat vil være sådan – at vi fortsat er en attraktiv og effektiv lufthavn, som flyselskaberne vælger til.

Læs mere: Luftfarten leverer værdi til det danske samfund