Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
06.09.2021

Ny klimastrategi: Københavns Lufthavn bliver CO2-neutral i år

Københavns Lufthavn lancerer ny klimastrategi, som ud over at sætte ambitiøse mål for lufthavnens klimaaktiviteter skal sikre, at lufthavnen bliver CO2-neutral allerede i år.  

Adm. dir. Thomas Woldbye præsenterer CPH's nye klimastrategi

CPH lancerer i dag sin nye klimastrategi, som skal skabe fremtidssikrede og reelle løsninger på luftfartsbranchens klimaudfordringer.

Målsætningerne i strategien er:

  • CPH skal være en CO2-neutral lufthavn i 2019. Dette realiseres gennem en fortsat indsats for at nedbringe den udledning, som CPH har kontrol over (dvs. CPH’s energi- og brændstofforbrug samt medarbejderes forretningsrejser) samt ved at foretage klimakompensation, der neutraliserer CPH’s restudledning ved at støtte CO2-reducerende projekter i Danmark og andre lande.
  • CPH skal være en emissionsfri lufthavn med emissionsfri transport til og fra lufthavnen i 2030. Dette realiseres ved, at CPH bl.a. fortsætter sine investeringer i solcelleanlæg og understøtter den grønne omstilling af landtransporten ved at styrke opladeinfrastrukturen til elektriske køretøjer på og uden for lufthavnens område.
  • Hele lufthavnen skal være emissionsfri i 2050. CPH skal være helt uden CO2-udledning fra selve lufthavnen, flytrafikken, virksomhederne, der opererer i lufthavnen og landtrafikken til og fra lufthavnen. Dette realiseres gennem strategiske partnerskaber på tværs af luftfartsbranchen, beslutningstagere og forskere, der fokuserer på større tilgængelighed af bæredygtigt brændstof og udvikling af klimavenlige teknologier.

”Flere end 30 millioner mennesker rejser årligt via Københavns Lufthavn ud for at opleve verden og kommer hjem med inspiration og oplevelser. At kunne flyve over hele verden er afgørende for vores velstand og velfærd. Men det må ikke ske på bekostning af vores klima. Det er baggrunden for vores nye klimainitiativ. Vi er en vigtig del af dansk infrastruktur, og vi ser det som vores opgave at bidrage med konkrete og realistiske løsninger, der kan gøre dansk transport og infrastruktur grønnere – og i sidste ende emissionsfri. Vi har de seneste år nedbragt vores CO2-udledning per passager betydeligt, men vores ambitioner er højere. Derfor er jeg glad for, at vi ikke blot sætter mål for fremtiden, men at vi allerede i år bliver en CO2-neutral lufthavn”, siger Thomas Woldbye, der er adm. direktør i Københavns Lufthavn. 

På vej mod det bæredygtige energieventyr
Klimastrategien udgør en væsentlig del af lufthavnens arbejde som ansvarlig virksomhed, og målsætningerne skal bl.a. realiseres ved initiativer, der flytter lufthavnen i en endnu grønnere og mere energieffektiv retning.

Det betyder bl.a., at lufthavnen i højere grad selv vil producere grøn strøm, ligesom vi vil arbejde på at skabe smartere, grønnere og renere trafik på jorden, så lufthavnsmedarbejderne kan udføre deres arbejde med udstyr og køretøjer, der ikke bruger traditionelt fossilt brændstof. Derudover skal både medarbejdere og passagerer kunne komme til og fra lufthavnen ved hjælp af bæredygtige transportformer.

CPH har direkte kontrol over ca. 7% af den samlede CO2-emission fra lufthavnen, mens fly, transport til og fra lufthavnen samt andre partneres forbrug i og omkring lufthavnen står for 93 % af den samlede udledning. Et væsentligt element i lufthavnens klimastrategi er derfor at etablere partnerskaber, der bidrager til forskning og udvikling i form af innovative løsninger som f.eks. bæredygtigt brændstof, elfly og andre klimaforbedrende teknologier. 

”Bæredygtigt brændstof er nøglen til bæredygtig flydrift. Udviklingen af nye innovative løsninger kommer til at kræve en fokuseret og ikke mindst omkostningstung indsats fra hele luftfartsbranchen, og derfor har vi også brug for, at politikere, uddannelses- og forskningsinstitutioner og eksperter engagerer sig sammen med os. Udviklingen af fremtidens flybrændstof er også et muligt dansk energieventyr, som vi i CPH ønsker at være med til at skrive. Med vores klimastrategi har vi forpligtet os på nogle ambitiøse mål, og vi glæder os til at sætte endnu mere fart på arbejdet sammen med resten af luftfartsbranchen”, slutter Thomas Woldbye. 

Fakta

  • Københavns Lufthavn er Danmarks største lufthavn. I 2018 rejste 30,3 mio. mennesker gennem lufthavnen og benyttede en af de 183 forskellige ruter, der afgår fra CPH. Det svarer til ca. 83.000 passagerer om dagen – året rundt.
  • I 2018 brugte CPH 89 GWh energi. Det svarer til 28.970 ton CO2 eller 0,96 CO2 kg pr. passager. I 1990 var tallet 3,6 kg og i 2013 1,3 kg. CO2 pr. passager
  • I perioden 2013-2018 har CPH gennemført energibesparelser for samlet set 30,8 GWh, bl.a. ved at skifte til LED belysning, udskifte varme- og ventilationsanlæg samt ikke mindst etablere vores grundvandskøleanlæg. Det betyder, at CPH har sparet ca. 35% af det energiforbrug, CPH havde i 2013, trods en stigning i antallet af passagerer på 6 millioner.
  • Se mere på cph.dk/klima