Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Københavns Lufthavns kommentarer til skærpelse af politiets paskontrol

Kommentar fra Københavns Lufthavns kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen til pressemeddelelsen fra Udlændinge- og integrationsministeriet om øget paskontrol i Københavns Lufthavn 

• Københavns Lufthavn A/S blev den 3. juli 2017 orienteret om, at Danmark, efter en kort overgangsperiode, den 7. oktober 2017 tilslutter sig EU’s nye regler om systematisk kontrol af alle personer, der ind- og udrejser af Schengen. Københavns Lufthavn støtter naturligvis op om initiativet der skal styrke de ydre grænser af hensyn til den indre sikkerhed.

• De nye regler gælder også politiets grænsekontrol i Københavns Lufthavn. Det betyder, at den systematiske paskontrol med elektronisk aflæsning af pas og check op mod en række databaser udvides til at omfatte et meget stort antal rejsende gennem lufthavnen.

• Politiets udvidede kontrolindsats medfører således, at mange flere pas skal checkes, og at procestiden for hvert pascheck vil blive markant forlænget. Dette vil kræve en meget omfattende udbygning af faciliteterne til politiets grænsekontrol i Københavns Lufthavn.

• Politiets udvidede paskontrol kan i perioder frem til 2019 medføre øget ventetid for passagerne. I de mest travle perioder vil der være risiko for lange køer, længere transfertider samt risiko for mistede flyforbindelser for de rejsende og flere forsinkede flyafgange.

• Københavns Lufthavn vil gøre alt, hvad der er muligt for at hjælpe passagerne frem til politiets paskontrol.

• Samtidig opfordrer vi til, at politiet med de nye regler tilføres de nødvendige ressourcer.

• Det vil ikke være muligt at bygge nye blivende faciliteter inden den 7. oktober i år. Det vil derfor i første omgang være nødvendigt at etablere midlertidige, interimistiske faciliteter - inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer i finger C og finger F. Det arbejde er vi allerede i gang med.

• Samtidig vil CPH, så snart det er muligt, sætte gang i de nødvendige tilbygninger, der skal rumme en blivende løsning for de nye kontroller.

• De kommende byggerier vil være ganske komplicerede, da de skal gennemføres midt i områder med intensiv daglig drift. Det økonomiske estimat for tilbygningerne til politiets paskontrol er i størrelsesorden 700 millioner kroner frem til 2019. Det vil resultere i øgede lufthavnstakster for flyselskaberne i de kommende år. De præcise omkostningsmæssige effekter kan endnu ikke estimeres.

• CPH vil i tæt samarbejde med politiet og Trafik- bygge- og boligstyrelsen søge at afbøde de værste konsekvenser for de rejsende og flyselskaberne med hensyn til forlængede ventetider og connecting flights med videre. CPH er særlig bekymret for ventetiderne og driften i de spidsbelastede perioder, herunder efterårsferien 2017 og den travle sommer 2018, mens kontrollen foregår i de midlertidige faciliteter.