11.12.2017

Regulering på plads for Københavns Lufthavn

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har nu besluttet den nye bekendtgørelse om betaling for flyselskabernes benyttelse af Københavns Lufthavn (CPH). Ministeriet har efter høringsfasen foretaget justeringer i forhold til det oprindelige udspil. 

I en kommentar til bekendtgørelsen siger formanden for Københavns Lufthavne A/S, Lars Nørby Johansen:

”Myndighederne har besluttet sig for en justeret bekendtgørelse for lufthavnen, og det er positivt. Der er fortsat tale om en regulering, som vil have væsentlig betydning for lufthavnens økonomi, men vi hæfter os ved, at der på væsentlige punkter er blevet lyttet til høringssvarene og det kvitterer vi for. Med bekendtgørelsen er der nu skabt ro og stabilitet omkring den regulatoriske ramme for lufthavnen fremadrettet”, siger Lars Nørby Johansen.

”Vi vil nu se på, hvordan de nye regler påvirker vores økonomi og ikke mindst, hvordan vi under de nye rammer kan realisere vores investerings- og udbygningsplan. Derfor er vi klar til at se fremad og dermed skabe den bedste lufthavn for alle”, siger Lars Nørby Johansen.