Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
18.09.2017

CPH opgraderer sikkerhedskontrol

Ventetiderne i Københavns Lufthavns sikkerhedskontrol hører normalt til blandt de korteste i verden, men presset fra langt flere rejsende har desværre i perioder medført for lange ventetider i sikkerhedskontrollen. Det er utilfredsstillende, fastslår adm. direktør Thomas Woldbye, som nu fremlægger en konkret plan for at få ventetiderne ned på et passende niveau igen. 

I første halvår af 2016 er danskernes rejselyst vokset gevaldigt, og samtidig er Danmark blevet et endnu mere attraktivt rejsemål for mange turister. Det mærker man især i Københavns Lufthavn, hvor der alene i årets første syv måneder har været 16,7 mio. rejsende, hvilket er 1,6 mio. eller 10,7 procent flere end i samme periode i rekordåret 2015. Den høje vækst i antallet af rejsende i lufthavnen ligger over forventningerne, også hos lufthavnen selv:

”Det er naturligvis positivt, at der er så mange, der rejser til og fra Københavns Lufthavn, og vores medarbejdere har gjort en jætteindsats for at klare den høje vækst. Vi har de senere år udbygget lufthavnen markant, og det fortsætter vi med i de kommende år, så vi har plads og kapacitet til alle de mange rejsende”, forklarer Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavn og forklarer, at det især handler om at sikre en hurtig og effektiv rejse igennem lufthavn fra check-in til gate:

”Vi besluttede i foråret at fremrykke byggeriet af en ny sikkerhedskontrol, ligesom vi udvidede antallet af kontrolspor og medarbejdere.  Den nye sikkerhedskontrol er først færdig næste år, og derfor har vi nu besluttet at foretage en række opgraderinger af sikkerhedskontrollen på kort sigt, så vi kan fastholde et højt serviceniveau, også i sikkerhedskontrollen”, siger Thomas Woldbye

Vil ansætte endnu flere

Den nye plan indebærer bl.a., at lufthavnen ansætter særligt servicepersonale til at hjælpe passagererne i gennem og dermed frigøre sikkerhedspersonale til at bemande sikkerhedskontrollen.

”Vi har brug for flere hænder i sikkerhedskontrollen. Kravene til sikkerheden i lufthavnene stiger og flere og flere rejser udelukkende med håndbagage. Når der samtidig er mange flere rejsende, så øger det presset på sikkerhedskontrollen. Vi har en ambition om, at alle kommer hurtigt og let igennem sikkerhedskontrollen. Det kræver flere hænder, og derfor har vi også i dag iværksat en rekrutteringskampagne, hvor vi i løbet af det kommende år søger 80 nye medarbejdere til vores sikkerhedskontrol”, siger Thomas Woldbye.

Dialog om pendlertrafik

Særligt de mange pendlere, der bruger lufthavnen på daglig basis, har været ramt, når lufthavnen ikke har kunnet overholde sin ambition om forudsigelige ventetider:

”Vi ved, at pendlerne om nogen har brug for forudsigelighed på deres rejse. Vi har indført en række initiativer, bl.a. et særligt ”pendlerkort”, som giver pendlerne mulighed for at komme hurtigere frem til sikkerhedskontrollen. Vi er løbende i dialog med pendlernes foreninger om, hvordan vi kan forbedre servicen for de hyppigt rejsende”, forklarer Thomas Woldbye.

Flere pendlere har ytret ønske om, at der bliver oprettet et særskilt ”indenrigsspor” i den centrale sikkerhedskontrol. CPH vil i dialog med Trafik- og Byggestyrelsen afsøge de juridiske muligheder for at oprette et sådant spor i morgen- og eftermiddags-timerne, hvor mange pendlere bruger lufthavnen.

Nyt måleudstyr og mere præcise målinger

Københavns Lufthavn måler ved hjælp af avanceret måleudstyr, hvor lang tid passagererne venter på at komme igennem sikkerhedskontrollen, men en gennemgang af måleudstyret har vist, at målingerne ikke har dækket hele området, hvor køer kan opstå, og dermed har målingerne ikke været præcise i perioder, hvor der har været ekstraordinært lange køer.

”Vores målinger har desværre ikke været præcise nok på tidspunkter, hvor der har været mange, der har stået i kø. Det er en fejl, og det vil vi gerne undskylde overfor passagererne og vores kunder. Sammen med vores leverandør har vi derfor fået sat nyt måleudstyr op", siger Thomas Woldbye.

Det nye måleudstyr er taget i brug fra i dag, og vil fra oktober kunne vise ventetiden opdelt på den østlige og vestlige del af sikkerhedskontrollen. I dag vises et gennemsnit, men fremover vil der vises to ventetidsmålinger, så man let kan se, hvor ventetiden er kortest. Det vil også ske på CPHs app og hjemmeside.

Ny sikkerhedskontrol til mere end 250 mio. kr.

Lufthavnen satte i foråret gang i byggeriet af en større sikkerhedskontrol, der efter planen er klar i 2017. Det mere end 250 mio. kroner store byggeri vil fordoble antallet af kvadratmeter i sikkerhedskontrollen, ligesom der vil være flere securityspor.

Hent billede i høj opløsning af Thomas Woldbye her

Hent billede af CPH's Security her