18.09.2017

CPH: Rekordmange passagerer giver solidt resultat

I 2015 slog Københavns Lufthavne A/S (CPH) sin egen passagerrekord for femte år i træk. 26,6 millioner passagerer rejste gennem lufthavnen, og det lagde fundamentet for både højere omsætning, højt investeringsniveau og et solidt resultat.  

Københavns Lufthavns position som nordeuropæisk hub blev styrket i 2015. For femte år i træk blev der sat passagerrekord, da der i løbet af året var 26,6 millioner rejsende igennem lufthavnen. Væksten var især drevet af flere internationale passagerer, hvor særligt væksten på de interkontinentale ruter er med til at styrke Københavns Lufthavns konkurrencemæssige position blandt de europæiske storlufthavne.

Ifølge administrerende direktør Thomas Woldbye er resultatet tilfredsstillende:

”I årets første halvdel var der ikke udsigt til endnu en passagerrekord, men et stærkt andet halvår betød, at vi i 2015 for første gang nåede over 26 millioner passagerer. De mange rejsende i andet halvår var samtidig mere tilfredse med vores passagertilbud end nogensinde før, og som følge heraf øgedes omsætningen i lufthavnens shoppingcenter. Vi forventer også vækst i 2016 og fortsætter vores rejse mod at skabe en lufthavn med 40 mio. passagerer om året,” siger Thomas Woldbye.

Det stigende antal passagerer betød, at omsætningen i det aeronautiske segment steg med 5,1%, mens det ikke-aeronautiske segment steg med 4,9%. Koncernens samlede omsætning steg med DKK 194,4 mio. til DKK 4.061,9 mio., svarende til en stigning på 5,0%.

Højt investeringsniveau skaber plads til mere vækst

Væksten i antallet af ruter og passagerer stiller store krav til en lufthavn som Københavns Lufthavn, og derfor udvides og forbedres lufthavnen løbende gennem investeringer. I 2015 investerede CPH således DKK 1.148,4 mio. i at udvikle lufthavnen:

”Vi har holdt et meget højt investeringsniveau i 2015. Vi har bl.a. ud- og ombygget passagerområderne i Terminal 2 med flere kvadratmeter. Vi har også udvidet den centrale sikkerhedskontrol med yderligere to spor for at kunne servicere det stigende antal passagerer. Finger C blev i 2015 udbygget med 6.000 kvadratmeter, ligesom den ene af hovedbanerne er blevet udbygget, bl.a. for at kunne håndtere det stigende antal langdistancefly, herunder verdens største passagerfly, Airbus 380,” forklarer Thomas Woldbye, der forventer at fastholde det høje investeringsniveau i 2016.

Bedre passageroplevelser

CPHs strategi handler både om at styrke lufthavnens position som den væsentligste nordeuropæiske lufthavn og om at skabe unikke passageroplevelser.

”Vores ambition er at gøre vejen igennem Københavns Lufthavn til den bedste del af passagerernes rejse. Derfor har vi konstant fokus på at skabe de bedst mulige oplevelser for alle passagerer. Vi har i løbet af 2015 forbedret den centrale sikkerhedskontrol samt åbnet nye butikker og restauranter, som passagererne har taget rigtig godt imod,” siger Thomas Woldbye.

Den gode modtagelse af de nye tilbud til passagererne afspejler sig positivt i omsætningen i shoppingcentret, som steg 7,7% i 2015, ligesom omsætningen fra parkering er vokset med 3,8%.

Forventer yderligere investeringer

CPH fortsætter med at investere kraftigt i at udvikle lufthavnen i 2016. Blandt de planlagte investeringer er to nye spor i den centrale sikkerhedskontrol, udvidelse af paskontrollen i Finger C med selvbetjent paskontrol for EU-borgere, bus-gates i Finger C, opgradering af bagagehåndteringen og nyt afsætningsanlæg i P4. CPH vil også investere i ikke-aeronautiske projekter til gavn for både flyselskaber og passagerer.

CPHs forventede trafikprogram for 2016 byder på en række nye ruter og øget kapacitet. Derfor forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Dog kan den stigende konkurrence mellem flyselskaber og dermed mulige besparelser samt en global økonomisk afmatning påvirke trafikudviklingen negativt i 2016. Det forventes, at en stigning i antallet af passagerer vil påvirke årets resultat positivt.

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2015, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og inflation, men det vil delvist modsvares af et stærkt fokus på effektivisering af driftsomkostningerne.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være på niveau med 2015, primært som følge af et fortsat højt investeringsniveau, delvist modsvaret af forventede lavere låneomkostninger.

Resultat før skat i 2016 forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.450,0 mio. og DKK 1.550,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2016 end i 2015, når der tages højde for særlige forhold.

Hent årsrapporten her (PDF)

Fakta om trafik i 2015

I 2015 rejste i alt 26.610.332 passagerer gennem Københavns Lufthavn, en stigning på 3,8% i forhold til 2014. Se mere her.

Internationalt belønnet

CPH modtog også i 2015 en række priser, bl.a. verdensmester i ruteudvikling (World Routes 2015), verdens mest punktlige mellemstore lufthavn (OAG League 2015), Europas mest effektive lufthavn (Air Transport Research Society), Europas bedste bagageudlevering (Skytrax) samt Nordeuropas bedste lufthavn (Skytrax).