Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
18.09.2017

Processerne omkring CPHs sikkerhedskontrol dobbelttjekkes

Københavns Lufthavne A/S (CPH) har bedt advokatfirmaet Bech-Bruun om at gennemføre en undersøgelse af processerne omkring sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. 

Københavns Lufthavne A/S har siden de første mediesager bedt alle rejsende, der måtte have følt sig krænket, om at henvende sig til CPH. Torsdag den 13. august orienterede CPH offentligheden om, at disse sager er blevet overdraget til Politiet, og CPH fremrykkede ved samme lejlighed ibrugtagningen af nye security-scannere samt ændrede proceduren for personeftersyn.

Det er vores ambition fortsat at være en af verdens bedste lufthavne, og sikkerhedskontrollen er en helt vital del af vores service til de rejsende. Så når vi nu dobbelttjekker processerne omkring sikkerhedskontrollen med hjælp fra en ekstern advokat, sker det ganske udramatisk fordi vi vil være sikre på, at vi varetager sikkerhedsopgaven på en måde, der ikke stiller spørgsmålstegn ved motiverne hos vores medarbejdere og ledere. Det er vigtigt for mig at understrege, at der i løbet af den seneste periode ikke er kommet noget yderligere frem, der har rejst mistanke om, at personeftersyn ikke foretages korrekt af vores medarbejdere,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Undersøgelsen udarbejdes af advokatfirmaet Bech-Bruun, som konkret skal undersøge om ledelsessystemer, processer og ledelsesopfølgning for personeftersyn i lufthavnens sikkerhedskontrol er tilstrækkelige i forhold til at sikre at eftersyn foregår korrekt. Undersøgelsen forventes at være afsluttet inden udgangen af oktober 2015.

Undersøgelsen bakkes op af medarbejderne
Undersøgelsen bakkes op af medarbejderne, som ønsker at fortsætte deres daglige arbejde uden at have mistanken om forkerte motiver hængende over hovedet:

De seneste uger har været utroligt hårde for mine kolleger i sikkerhedskontrollen. Størstedelen af de rejsende er meget positive, men de mange kvikke bemærkninger betyder, at mine kolleger konstant bliver konfronteret med anklagerne om krænkelser som vi jo ikke kan genkende. Vi hilser derfor undersøgelsen velkommen, og ser frem til at vi kan sætte punktum i denne sag,” siger Peter Vium, fællestillidsmand.

Fakta om undersøgelsen

  • Københavns Lufthavne A/S har bedt Bech-Bruun om at gennemføre en advokatundersøgelse. Advokatundersøgelsen er en konsekvens af, at Københavns Lufthavn ønsker at være en transparent virksomhed, der tilstræber mest mulig åbenhed omkring eventuelle fejl eller uhensigtsmæssigheder.

  • Advokatundersøgelsen skal blandt andet give svar på:
    • om ledelsessystemer, processer og opfølgning for personeftersyn i lufthavnens sikkerhedskontrol er tilstrækkelige i forhold til at sikre at eftersyn ikke foregår på en måde, der er krænkende under hensyntagen til de lovmæssige krav, der stilles til personeftersyn.
    • om lufthavnens uddannelse og instruktion af security-medarbejderne i relation til personeftersyn må anses for tilstrækkelige.
    • om Københavns Lufthavns håndtering af henvendelser fra passagerer gennem de seneste fem år om krænkelser i lufthavnens sikkerhedskontrol har været hensigtsmæssig.