18.09.2017

CPH undersøger henvendelser om krænkelser

I de seneste døgn har flere kvinder i danske medier givet udtryk for, at de har følt sig udsat for sexchikane i Københavns Lufthavns sikkerhedskontrol. CPH tager situationen meget alvorligt. 

”Det er dybt beklageligt. Vi tager denne type sager meget alvorligt og vil gerne opfordre alle, der måtte have følt sig krænket til at kontakte os,” siger sikkerhedschef i Københavns Lufthavn Johnnie Müller.

Han opfordrer alle til at skrive og uddybe deres oplevelser, såfremt de har følt sig udsat for sexchikane og utilstedelig krænkelse.

”Vi vil gøre alt for at følge op på de sager, der måtte komme. Og ingen skal være i tvivl om, at Købehavns Lufthavn ser på sagerne med stor alvor,” understreger Johnnie Müller.

Detaljerede regler
Både internationale og danske regler beskriver meget detaljeret, hvordan et personeftersyn i en lufthavn skal finde sted, og de regler følger Københavns Lufthavn.

”Både Trafikstyrelsen og EU tester med jævne mellemrum, at vi lever op til de krav. Det drejer sig om flysikkerhed, og derfor kan vi ikke tage lemfældigt på reglerne,” siger Johnnie Müller.

Københavns Lufthavn gør samtidig opmærksom på, at alle rejsende i Københavns Lufthavn har ret til at bede om at blive visiteret af en person af det samme køn.

13 millioner sikkerhedstjek
Omkring 13 millioner passagerer går hvert år igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, og heldigvis er størstedelen tilfredse. Københavns Lufthavne er blevet kåret som verdens bedste i sikkerhedskontrollen to gange inden for de seneste tre år.

”Vi foretager hvert år ca. 100.000 passagerinterviews, og i de interviews undersøger vi bl.a., om passagerene er utilpasse ved at blive visiteret af en person af det modsatte køn. Langt størstedelen af vores passagerer giver udtryk for, at det er i orden. Når det er sagt, er det naturligvis ikke acceptabelt, at nogle passagerer har en oplevelse af, at vi går over stregen,” siger Johnnie Müller.

Ny teknologi tager over
1. september er det slut med at blive manuelt visiteret som passager i Københavns Lufthavn, da lufthavnen overgår til ny teknologi.

”Men uagtet ny teknologi, så accepterer vi ikke sexchikane," siger Johnnie Müller.

Såfremt andre har følt sig krænket, kan de kontakte Securitys ledelse på security@cph.dk.