18.09.2017

Succesfuld sammenlægning

Københavns Lufthavns kampagne, der skulle få indenrigspassagererne til at ændre adfærd efter lukningen af Terminal 1, virkede efter hensigten. Få passagerer er gået forkert. Lufthavnen tager nu dialog med pendlerne for at se, om der kan laves flere forbedringer. 

I dagene efter lukningen begav meget få indenrigspassagerer sig til Terminal 1, der blev lukket den 29. marts som følge af sammenlægningen af indenrigs- og udenrigstrafikken i København Lufthavn.

Første arbejdsdag efter påske gik ca. 30 passagerer forkert, og de fleste andre dage har vi ligget på et encifret antal. Taget i betragtning, at vi i gennemsnit har godt 2.000 afrejsende indenrigspassagerer om dagen, er det et forsvindende lille antal, og i den optik tør jeg godt kalde kampagnen for sammenlægningen en succes,” siger Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavne A/S.

Kampagnen for få de ca. 1,5 mio. årlige indenrigspassagerer til at ændre adfærd efter sammenlægningen kørte det meste af marts på både lufthavnens og flere flyselskabers hjemmeside, på sociale medier og i fysisk form i lufthavnen som spots, flyers til passagererne og et 7x36 meter stort banner på facaden af Terminal 1.

Dialog med pendlerne
Lukningen af Terminal 1 er et resultat af den takstaftale, som Københavns Lufthavn indgik med flyselskaberne sidste år, og den var ønsket af de største indenrigsselskaber, da sammenlægningen reducerer selskabernes operationelle omkostninger.

CPH havde op til sammenlægningen dialog med de fire berørte indenrigsselskaber om bl.a. den fremtidige parkering af flyene, ligesom lufthavnen har holdt møder med pendlere og andre interessenter.

Nu har sammenlægningen været en realitet i en måned, og derfor indbyder lufthavnen pendlerklubberne til en ny dialog i bestræbelserne på at få ryddet enkelte børnesygdomme af vejen.

Opgør med 45 års vaner

Det er 45 års vaner og rutiner, vi har ændret med ét slag, og vi har erfaret, at der måske kan være nogle børnesygdomme, som især de flittigste indenrigsrejsende, nemlig pendlerne, mærker. Derfor inviterer vi nu forskellige pendlerklubber til en dialog om, hvad vi kan gøre, for at løse nogle af de udfordringer de oplever på deres vej gennem lufthavnen,” siger Peter Krogsgaard.

Det er bl.a. check-in, Security og gangafstande til enkelte gates, som pendlerne har kommentarer til. På positivsiden er der også mange indenrigspassagerer, der har rost sammenlægningen, fordi det letter flyskift, ligesom kort afstand til den offentlige transport bliver værdsat af mange.

Lufthavnen har desuden en løbende dialog med flyselskaberne om at optimere operationen til fordel for passagererne efter sammenlægningen.