18.09.2017

Lufthavnen er igang med vedligeholdelse af banerne

Fra midten af maj til slutningen af juli i år renoveres landingsbaner og rulleveje i Københavns Lufthavn. Naboer til lufthavnen vil derfor opleve, at der sker ændringer af flyenes ”støjmønstre”, mens arbejdet finder sted. 

Hver sommer gennemfører Københavns Lufthavn større vedligeholdelsesarbejde på start- og landingsbanerne.  For at kunne vedligeholde banerne, mens lufthavnen er i drift, vil en del af flytrafikken blive omlagt fra midten af maj til slutningen af juli. Det vil give lidt ændringer i ”støjmønstret” for naboerne omkring lufthavnen.

For at begrænse generne, vil arbejde, der medfører større trafikomlægninger, dog så vidt muligt finde sted i tidsrummet kl. 23.00-06.00, hvor der er en begrænset mængde flytrafik til og fra lufthavnen.

CPH vil løbende informere på WebTrak : http://webtrak.bksv.com/cph da vejr og vind kan spille ind i forhold til udførelse af banevedligeholdelsen.”

I forbindelse vedligeholdelsesarbejdet håber CPH på forståelse fra lufthavnens naboer. Arbejdet får ingen konsekvenser for flypassagerer.

Planlagte ændringer

  • Fra mandag den 12. maj til søndag den 25. maj 2014 er den østlige af lufthavnens hovedbaner (bane 04R/22L) lukket om natten. Flytrafikken vil i stedet blive afviklet på den vestlige bane (bane 04L/22R). I denne periode kan især startende fly på bane 22R (i stedet for bane 22L) medføre øget støj vest for lufthavnen og mindre støj i området omkring Dragør.
  • Fra mandag den 2. juni til søndag den 29. juni 2014 er den vestlige af lufthavnens hovedbaner (bane 04L/22R) lukket om natten. Flytrafikken vil i stedet blive afviklet på den østlige bane (bane 04R/22L). I denne periode kan især landende fly på bane 04R (i stedet for bane 04L) medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre støj vest for lufthavnen.
  • For at forkorte tidsperioden for banearbejdet har CPH valgt at foretage vedligeholdelses arbejde i tre weekender i juni måned. Fra fredag den 6. juni kl. 23 til tirsdag den 10. juni kl. 06 (pinsen), fra fredag den 13. juni kl. 23 til mandag den 16. juni kl. 06 og fra fredag den 20. juni kl. 23 mandag den 23. juni kl. 06. Bane 04L/22R vil være lukket i disse perioder og trafikken vil blive afviklet på bane 04R/22L. I disse perioder vil bane 22L/04R blive brugt til start og landing hele døgnet, hvilket betyder at især startende fly på bane 22L (i stedet for bane 22R) vil medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre støj vest for lufthavnen. CPH forventer på baggrund af ovennævnte, at kunne afkorte tidsperioden for banearbejdet på bane 04L/22R med en måned.