Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
18.09.2017

CPH: Solidt halvår

Passagertallet steg med 4,2 procent trods konkursen hos CPH’s tredjestørste kunde samt udfordrende markedsforhold. Antallet af transferpassagerer i Københavns Lufthavn stiger fortsat, hvilket understøtter CPH’s strategi for at styrke sin position som det foretrukne nordeuropæiske trafikknudepunkt. CPH fastholder de overordnede forventninger til året på trods af flyselskabet Cimber Sterlings konkurs i maj 2012.  

Passagertallet i Københavns Lufthavn steg i første halvår med 4,2 procent til i alt 11,3 mio. passagerer, hvilket var medvirkende til, at omsætningen steg med 6,1 procent. Resultat før skat steg med 22,3 procent til DKK 533,9 mio. primært grundet øgede trafikindtægter og en stigende omsætning i shoppingcentret samt lavere finansielle omkostninger, delvist modsvaret af tab som følge af ovennævnte konkurs.

Blandt andet takket være en ihærdig indsats fra CPH omkring ruteudvikling, har en række flyselskaber løbende meldt nye ruter og frekvenser ind efter Cimber Sterlings konkurs. CPH har allerede genvundet 81 procent af den sædekapacitet, vi mistede i forbindelse med konkursen, hvoraf en del af ruterne først starter op senere på året. CPH havde minimeret risikoen for tab på forfaldne udeståender og led dermed et begrænset direkte tab som følge af Cimber Sterlings konkurs,” siger adm. direktør Thomas Woldbye, Københavns Lufthavne A/S.

Antallet af transferpassagerer i Københavns Lufthavn er steget i første halvår. Stigningen skyldes primært en øget transfertrafik fra Norge, Polen, Tyskland, Baltikum og Finland, hvilket understøtter CPH's World Class Hub strategi.

Den aeronautiske omsætning steg med 6,1 procent i første halvår takket være øgede trafikindtægter som følge af den stigende trafikmængde og en regulering af taksterne i henhold til den langvarige takstaftale, som CPH indgik med flyselskaberne i 2009.  

Fortsat fremgang i shoppingcentret
Omsætningen i Københavns Lufthavns shoppingcenter steg med 13,0 procent på grund af en højere omsætning pr. passager samt helårseffekten af et fuldt udlejet shoppingcenter. I slutningen af andet kvartal indgik CPH en 5-årig aftale med Gebr. Heinemann om fortsat drift af duty- and taxfree-butikkerne i Københavns Lufthavn. Ligeledes åbnede to nye Food & Beverage-enheder, bøfhuset MASH i Terminal 2 og deli’en Foodmarket i Terminal 1 og Terminal 2.

”De nye aftaler vil medvirke til at skabe rejseoplevelser i tråd med vores kunders forventninger samt sikre, at vi fortsat udvikler shoppingcentret, så vi kan fastholde Københavns Lufthavns placering i toppen af de internationale rangeringer på forretningsområdet,” siger Thomas Woldbye.

Markante udvidelser
CPH har i første halvår indgået en kontrakt med Siemens om en større ombygning og opgradering af Københavns Lufthavns bagageanlæg. Arbejdet skal fremtidssikre anlægget gennem udbygning af kapaciteten, så lufthavnen kan håndtere op til 30 mio. passagerer om året samt forbedre driftssikkerheden yderligere. Arbejdet skal stå klart til sommeren 2013 og er en del af den nye strategi, hvor CPH investerer markant i at udvikle Københavns Lufthavn som fremtidens lufthavn.

Samtidig har CPH sat gang i en større ombygning af Terminal 2 og Arkaden mellem Terminal 2 og 3, der skal sikre bedre plads til passagererne og bedre forhold for flyselskaber og øvrige lejere i terminalerne. Herudover udvides antallet af check-in skranker, så kapaciteten matcher den forventede stigning i passagertallet i de kommende år.

CPH fastholder sine forventningerPå baggrund af det forventede trafikprogram for 2012 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Trafikken kan dog blive påvirket i negativ retning af den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af nedskæringer hos flyselskaberne. Forventningerne fastholdes trods de seneste konkurser blandt nogle flyselskaber.

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på hele omsætningen. Driftsomkostningerne forventes også at være højere end i 2011 primært på grund af den forventede passagervækst, omkostningsinflation samt øgede afskrivninger afledt af det høje investeringsniveau med fokus på fortsat vækst. Samlet set forventes resultat før skat at være højere end i 2011, når der tages højde for særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventes at investere væsentligt mere end dette i 2012.  Dertil kommer andre kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.