Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
18.09.2017

Lufthavnen gør klar til sommerens vedligeholdelse af start- og landingsbaner

Lufthavnens naboer vil opleve lidt ændringer af flyenes 'støjmønstre', når der til sommer skal renoveres baner og veje  

Hvert år i sommerperioden gennemfører Københavns Lufthavn større vedligeholdelsesarbejde på start- og landingsbanerne. Vedligeholdelse af banesystemet er nødvendigt for at kunne holde lufthavnen åben for flytrafik døgnet rundt 365 dage om året.

Denne sommer vil der blive udført vedligeholdelsesarbejdet fra begyndelsen af maj til slutningen af juli. Det er i den periode nødvendigt at omlægge flytrafikken i nogle tidsrum, hvilket kan give ændringer i ’støjmønstret’ omkring lufthavnen.

For at begrænse de miljømæssige gener for lufthavnens naboer udføres det arbejde, der medfører de største trafikomlægninger, så vidt muligt mellem kl. 23 og 06, da flytrafikken om natten er forholdsvis begrænset.

Følgende ændringer er planlagt:

  • Fra mandag den 7. maj til søndag den 24. juni 2012 er den vestlige af lufthavnens hovedbaner (bane 04L/22R) lukket om natten.

Flytrafikken vil i stedet blive afviklet på den østlige bane (bane 04R/22L). I denne periode kan især landende fly på bane 04R (i stedet for bane 04L) medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre støj vest for lufthavnen.

  • Fra mandag den 2. juli til søndag den 22. juli 2012 vil den anden hovedbane (bane 04R/22L) være lukket om natten.

Flytrafikken vil i stedet blive afviklet på den vestlige hovedbane (bane 04L/22R). I denne periode kan især startende fly på bane 22R (i stedet for bane 22L) medføre øget støj vest for lufthavnen og mindre støj i området omkring Dragør.

Vedligeholdelsesarbejdet får ingen konsekvenser for flypassagerer og planlægges med størst mulig hensyntagen til lufthavnens naboer.