18.09.2017

CPH: Et år med vækst i Københavns Lufthavne

Stærk passagervækst på 9,1 procent sikrede Københavns Lufthavne A/S (CPH) et solidt 2010 med stigning i både omsætning og resultat. CPH’s ”dual airport” strategi har vist sig succesrig med både solid vækst hos lavprisselskaberne og historisk stor vækst på langdistanceruterne. Det gjorde Københavns Lufthavn til en af de hurtigst voksende europæiske storlufthavne i 2010. Københavns Lufthavn forventer fortsat passagervækst i 2011. CPH frasolgte sin investering i en række mexicanske lufthavne i 2010, hvilket påvirker resultatet positivt. 

Passagertallet for Københavns Lufthavne steg med 9,1 procent i 2010, hvilket resulterede i en stigning i omsætningen på 10,8 procent til DKK 3,2 mia. Korrigeret for særlige forhold steg resultat efter skat med 18,2 procent til DKK 763,4 mio., hvilket primært kan henføres til det stigende antal passagerer samt en aftale om opsigelse af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo.

”Uden askeskyen i april, der lukkede det europæiske luftrum i flere dage, havde Københavns Lufthavn overgået sin passagerrekord fra 2008, og den massive passagervækst gør Københavns Lufthavn til en af de hurtigst voksende storlufthavne i Europa i 2010,” siger Per Madsen, Økonomidirektør, Københavns Lufthavne A/S.

Antallet af lokaltafgående udenrigspassagerer steg med 9,5 procent, mens transfertrafikken steg med 7,8 procent. Lavpristrafikken tegnede sig for 3,8 mio. passagerer i 2010, svarende til en stigning på 34,3 procent. Lavpristrafikken udgjorde med udgangen af 2010 17,8 procent af trafikken i Københavns Lufthavn, og andelen var stigende hen over året.

Trafikindtægterne steg med 8,0 procent til DKK 1,7 mia. primært på grund af stigningen i passagertallet.

Ny takstaftale skaber vækst
CPH indgik i 2010 en supplerende takstaftale, der reducerer passagertaksten i Københavns Lufthavns lavprisfacilitet, CPH Go, med cirka 35 procent i forhold til den eksisterende takst. Takstaftalen danner basis for yderligere vækst i fremtiden.

”Stigningen i antallet af lavpriskunder, og den voksende mængde transferpassagerer er synlige beviser på, at vores ”dual airport” strategi virker. Indvielsen af CPH Go med en 35 procent lavere passagertakst understøtter det ene ben i vores tostrengede strategi om at skabe vækst hos både lavpris- og netværksselskaber. Det strategiske samarbejde med netværksselskaberne herunder Københavns Lufthavnes største kunde, SAS, såvel som med Norwegian, understøtter vores overordnede strategi. Det var også tilfredsstillende at se, at vi efter otte år med faldende transfer fik vendt udviklingen i 2010,” siger Per Madsen.

Antallet af interkontinentale ruter steg markant i løbet af 2010. Med åbningen af Qatar Airways rute til Doha, Air Canada til Toronto, Delta Air Lines til New York JFK, Egypt Air til Kairo, Cimber Sterling til Tel Aviv og Norwegian til Marrakech og Agadir er det samlede antal interkontinentale ruter ud af København oppe på 22, hvilket er det højeste antal i dette årtusinde. De interkontinentale ruter bidrager også til stigningen i antallet af transferpassagerer, og de understøtter Københavns Lufthavns position som et centralt, nordeuropæisk trafikknudepunkt.

Ny strategi i shopping centret
CPH har implementeret en ny strategi i 2010 i shopping centret for at sikre større differentiering gennem åbningen af en række nye butikker i andre prissegmenter end tidligere. Det er i 2010 sket gennem åbningen af for eksempel JOE & THE JUICE, Pieces, Tiger og Pandora. CPH vil fortsat optimere butiks- og vareudbuddet i 2011.

De kommercielle indtægter er steget med 14,3 procent primært grundet stigende lejeindtægterne efter aftale om opsigelse af en langvarig lejekontrakt med SAS Cargo og grundet konsolideringen af omsætningen fra CPH Parkering A/S.

Mexicansk salg
I løbet af 2010 solgte CPH sin samlede kapitalandel på 49 procent i det mexicanske lufthavnsselskab Inversiones y Técnicas Aeroportuarias, S.A. de C.V. (”ITA”) for DKK 498,5 mio. Salget påvirker årets resultat før skat positivt med DKK 286,7 mio.

Fortsat investering i CPH’s infrastruktur
CPH investerede i 2010 DKK 774,7 mio. i udbygning og forbedring af infrastrukturen, herunder opførelsen af CPH Go, et ny odd-size baggage drop i Terminal 3 samt et anlæg til grundvandskøling til Terminal 3.

For at styrke kapaciteten og forbedre passageroplevelsen på den voksende interkontinentale trafik vil CPH i 2011 yderligere udbygge Finger C, der primært anvendes til interkontinental trafik. CPH vil i 2011 desuden udbygge check-in faciliteterne i Terminal 2 for at imødekomme det behov for flere check-in pulte det stigende antal passagerer skaber. CPH vil ligeledes i 2011 øge kapaciteten på afgående bagage gennem ombygning og optimering af bagagesystemet.

Forventninger
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2011 forventes en fortsat stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de nye ruter i 2010 vil have en positiv effekt i 2011 sammen med forventede nye ruter.

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes også at være højere end i 2010 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. Dertil kommer andre kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer, hvilket vil medføre en tilsvarende stigning i afskrivningerne. Finansieringsomkostningerne forventes at være lavere end i 2010. Samlet set forventes resultat før skat at være på niveau med 2010, når der tages højde for særlige forhold.