18.09.2017

CPH: Lave passagertakster i Swift godkendt

En ny prisaftale mellem Københavns Lufthavn (CPH) og en række flyselskaber betyder, at passagertaksten i Københavns Lufthavns kommende lavprisfacilitet, CPH Swift, reduceres med cirka 35 procent i forhold til den hidtidige passagertakst. Københavns Lufthavn bliver den første europæiske storlufthavn med differentierede priser, og CPH tilgodeser dermed både netværks- og lavprisselskaber. De nye priser giver CPH og vigtige flyselskaber nye muligheder for vækst, Danmarks internationale tilgængelighed forbedres, og passagererne får adgang til flere billige billetter til flere destinationer. 

Når Københavns Lufthavns nye lavprisfacilitet, CPH Swift, åbner den 31. oktober i år, bliver det til lavere passagertakster, end det hidtil har været muligt at tilbyde flyselskaberne i de eksisterende terminaler i lufthavnen. De lave priser er blevet muliggjort af en række driftsmæssige betingelser, som flyselskaberne skal opfylde ved anvendelse af CPH Swift samt på grund af beliggenheden og den type byggeri, der anvendt i forbindelse med den nye facilitet.

”Vi er glade for, at vi har indgået en aftale om vores kommende lavprisfacilitet. For uanset hvordan man vender og drejer det, kan Københavns Lufthavn og Danmark ikke klare sig i den internationale konkurrence uden et simpelt, billigt og effektivt produkt, der er målrettet lavprisselskaberne. Og passagererne efterspørger i stigende grad flere og billigere rejsemuligheder. Det får vi med den nye aftale,” siger Brian Petersen, adm. direktør, Københavns Lufthavn, og tilføjer:

”Antallet af lavprispassagerer er højere end nogensinde tidligere, og dermed har Swift allerede bevist sin eksistensberettigelse her godt to måneder før den åbner. En meget stor del af den lavprisvækst, vi har set i det seneste halvandet år er kommet, netop fordi vi har annonceret Swift,” siger Brian Petersen.

I juli havde Københavns Lufthavn for første gang flere end 400.000 lavprispassagerer på én måned, og lavpris markedsandelen lå på 18,5 procent. År-til-dato er lavprisselskabernes markedsandel på 17,6 procent, hvilket er cirka 3 procent højere end i 2009.

En lufthavn for alle
Prisen for anvendelse af CPH Swift er kommet i stand på baggrund af detaljerede drøftelser, hvor det er blevet forsøgt at tage højde for de mange forskellige interesser, de forskellige brugere har i forbindelse med fastlæggelsen af vilkårene for anvendelse af Københavns Lufthavn. Lavprisfaciliteten er en vigtig del af CPH’s bestræbelser på at stå stærkt i den hårde internationale konkurrence gennem at være en attraktiv lufthavn for alle typer af flyselskaber.

”Prisstrukturen betyder, at Københavns Lufthavn står styrket i den hårde konkurrence mellem de europæiske storlufthavne. Åbningen af CPH Swift og de differentierede priser betyder, at vi fremover i højere grad kan tilgodese både netværks- og lavprisselskabernes forskelligartede krav til lufthavnsfaciliteter,” siger Brian Petersen.

Alle takster justeres
Den nye, langvarige prisaftale, som Statens Luftfartsvæsen (SLV) netop har godkendt, er et tillæg til den eksisterende prisaftale fra efteråret 2009, og aftalen løber frem til 31. marts 2015. Den nye aftale er indgået mellem CPH og SAS, Cimber Sterling, Norwegian og den internationale lufttransportsammenslutning IATA, der udgør cirka 88 procent af trafikken i Københavns Lufthavn.

Aftalen indebærer, at alle passagerrelaterede takster ændres, så de i højere grad afspejler de underliggende omkostninger, og der vil desuden være tale om facilitets-specifikke priser. Dermed efterlever CPH EU’s direktiv om lufthavnstakster fra 2009, som skal implementeres i dansk lov senest den 15. marts 2011.

Implementeringen af omkostningsrelaterede priser betyder, at passagertaksten for øvrige udenrigsafgange samt indenrigstransfer reduceres, mens priserne for indenrigsafgange, udenrigstransfer samt security- og handlingafgifterne sættes op.

”Vi har nu fundet frem til, hvad vi betragter som en balanceret aftale, der vil skabe grundlaget for mange nye ruter og en markant forbedring af Danmarks internationale tilgængelighed,” siger Brian Petersen.

CPH indfører miljøafgift
Udover ændringerne i passagertaksterne, indebærer aftalen også, at CPH indfører en emissionsbestemt afgift på flyenes udledning af kvælstofoxider (NOx), hvilket skal fremme brugen af mere miljørigtige fly.

Den hidtidige startafgift er blevet nedsat med 5 procent, og i stedet indføres en NOx afgift på DKK 16,50 pr. udledt kg NOx, hvilket betyder, at de flyselskaber, der anvender de mest miljørigtige fly og motorer, fremover kommer til at betale en lavere startafgift i forhold til det, de betaler i den nuværende takstaftale. Omvendt vil ældre flytyper med ældre motorteknologi komme til at betale en højere startafgift end i dag.

Samlet set er NOx afgiften omsætningsneutral, og den opkrævede NOx afgift vil bl.a. blive anvendt til at understøtte CPH’s miljøtiltag i lufthavnen. Det kan være forbedringer af både miljø- og støjforhold.

Overblik over priserne
Den nye prisaftale betyder, at priserne for anvendelse af Københavns Lufthavn fra 31. oktober 2010 ser således ud:

Taksttype Ny aftale Eksisterende aftale
Passagertaksten i Swift

67,18

 -

Passagertaksten på øvrige udenrigsafgange

87,18

103,75 

Passagertaksten på indenrigsafgange

39,11

28,81

Passagertaksten på udenrigstransfer

52,65

41,65

Passagertaksten på indenrigstransfer

23,62

23,81

Securityafgift

38,92

32,43

Securityafgift ved transfer

25,69

21,41

Handlingafgift på udenrigsafgange

12,50

10,42

Handlingsafgift på indenrigsafgange

6,25

5,21


Den komplette takstaftale kan ses på Københavns Lufthavns hjemmeside