Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
18.09.2017

Miljørapport: Fokus på klimaet giver resultater

CPH ser med Miljørapport 2009, der offentliggøres i dag, tilbage på et år, som var præget af det internationale klimatopmøde. Københavns Lufthavne arbejder fortsat på at forbedre sine miljømæssige resultater.  

For Københavns Lufthavne blev 2009 et år i klimaets navn. I løbet af 14 dage i december landede 132 statsoverhoveder og adskillige tusinde delegerede i Københavns Lufthavn for at deltage i den internationale klimakonference.

CPH benyttede lejligheden til med kampagnen CO2OL Travel at fortælle verden, hvad der gøres i lufthavnen for at reducere energiforbruget og dermed CO2 udledningen. CPH har arbejdet intensivt med reduktion af energiforbruget de seneste år, og indsatsen omfatter bl.a. et helt nyt grundvandskøleanlæg, der på fire år vil kunne reducere elforbruget i terminalerne markant.  På belysningsområdet arbejder CPH også på at reducere elforbruget gennem øget brug af LED lys og dagslysstyring, hvilket har reduceret elforbruget med 400.000 kWh på årsbasis. Det er blandt de mange aktiviteter, der skal sikre, at CPH når sine målsætninger om at reducere elforbruget med 10 procent i 2012 i forhold til 2007, og CO2 udledningen med 21 procent i 2012 i forhold til 1990.

Flere miljøresultater gennem samarbejde
Arbejdet med at identificere og implementere energiforbedringer fortsættes som et væsentligt led i bestræbelserne på løbende at forbedre virksomhedens miljøresultater. Udover reduktion af CO2 udledningen fra selve lufthavnsdriften, arbejder CPH sammen med andre af lufthavnens virksomheder om reduktion af klimapåvirkningerne fra lufthavnen.

”I 2009 har vi i samarbejde med flyvekontroltjenesten Naviair og Eurocontrol gennemført en undersøgelse af, hvordan trafikafviklingen i Københavns Lufthavn kan bidrage til klimagevinster,” siger CPH’s miljøchef Erik Nielsen. ”Undersøgelsen viste, at flyene i Københavns Lufthavn på årsbasis har sparet mere end 10.000 tons brændstof og dermed mindst 32.000 tons CO2 ved hjælp af såkaldt ’grønne starter’, hvor flyene stiger uafbrudt til optimal flyvehøjde og drejer hurtigere ind på den planlagte rute end tilfældet er ved konventionelle startprocedurer,” forklarer han.

Følg luftkvaliteten ved lufthavnen på DMU’s hjemmeside
I 2009 har CPH taget et nyt anlæg til overvågning af luftkvaliteten ved lufthavnens grænse i brug. Målingerne foretages af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der nu også offentliggør målingerne fra lufthavnen på deres hjemmeside sammen med de øvrige målinger, som foretages i det landsdækkende måleprogram.  DMU har, ligeledes i 2009, i samarbejde med CPH opsat en målestation på selve flyforpladsen. Resultaterne herfra skal bruges i forbindelse med en kortlægning af luftkvaliteten i arbejdsmiljømæssig forstand.