Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

CPH: Fortsat vækst i Københavns Lufthavne

Med flere end 6,3 mio. passagerer var tredje kvartal det travleste nogensinde for Københavns Lufthavne A/S (CPH). I alt er passagertallet steget med 8,2 procent i årets første ni måneder, og den fortsatte passagervækst resulterede i en samlet stigning i omsætningen på 11,0 procent. Passagervæksten drives stadig af en markant stigning i antallet af indenrigspassagerer, ligesom der fortsat er flere transfer- samt internationalt afgående passagerer. På baggrund af den fortsat store vækst i trafikken har CPH opjusteret sine forventninger til helårsresultatet. 

Passagerantallet i Københavns Lufthavn blev øget med 8,2 procent i årets første ni måneder sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket betød, at omsætningen steg med 11,0 procent. Resultat før skat steg til DKK 792,1 mio.

Trafikvæksten er drevet af en markant stigning i antallet af indenrigspassagerer på 23,1 procent i forhold til de første ni måneder i 2009, ligesom antallet af udenrigs- og transferpassagerer også er steget i forhold til samme periode i fjor, hvilket bl.a. kan tilskrives væksten i antallet af både europæiske og interkontinentale ruter samt flere frekvenser på en række europæiske ruter.

”Vores vækst gennem årets første ni måneder betyder, at Københavns Lufthavn er en af de europæiske storlufthavne med stærkest vækst i år. Specielt de seneste måneders vækst i transfertrafikken til en række nordiske, nordeuropæiske og baltiske destinationer understreger Københavns rolle som et stort hub for rejsende til og fra Nordeuropa,” siger Københavns Lufthavnes økonomidirektør Per Madsen.

Fortsat lavprisvækst
Københavns Lufthavn har strategisk fokus på både netværks- og lavprisselskaber, og selskaber som easyJet og specielt Norwegian bidrager fortsat markant til passagervæksten. Samlet set var der næsten 2,9 mio. lavprispassagerer i årets første ni måneder, hvilket bringer den samlede lavprismarkedsandel år til dato op på 17,8 procent. Det er det højeste niveau til dato.

”Lavprisselskaberne har fortsat fokus på Københavns Lufthavn, og vi oplever stadig en stor interesse for vores kommende lavprisfinger CPH Go, der åbner 31. oktober. Med CPH Go bliver Københavns Lufthavn den eneste europæiske storlufthavn, der kan tilbyde lavere passagertakster i en integreret del af lufthavnen,” siger Per Madsen.

Den ny takstaftale mellem CPH og en række flyselskaber blev godkendt i Q3. Aftalen indebærer, at alle passagerrelaterede takster ændres, så de i højere grad afspejler de underliggende omkostninger, og passagertaksten i CPH Go reduceres med cirka 35 procent i forhold til den hidtidige passagertakst.

Øget prisdifferentiering i shopping centret
Omsætningen i shopping centret faldt med 2,1 procent i forhold til de første ni måneder sidste år, delvist pga. genforhandling af en række kontrakter. I tredje kvartal steg omsætningen dog bl.a. takket være en række nye butikker som JOE & THE JUICE, Dixons Travel og Pandora Concept Store, der har bidraget til et generelt højere aktivitetsniveau i shopping centret som følge af flere passagerer.

Omsætningen i tax-free butikkerne er steget med 9,4 procent pga. en række nye initiativer, bl.a. tilpasning af sortimentet og øget markedsføring.

Relanceringen af parkeringsprodukterne fortsatte i 3. kvartal med markedsføring af de nye priser og produktgrupper.

Forventninger
På baggrund af det forventede trafikprogram for fjerde kvartal 2010 og væksten i de første ni måneder af 2010, forventes passagerantallet at stige signifikant sammenlignet med 2009.

På baggrund af den stærke trafikvækst og på trods af påvirkningen fra den islandske askesky justeres forventningerne til 2010. Resultat før skat forventes nu at blive mere end 15 procent højere end i 2009, når der korrigeres for særlige forhold. Den justerede forventning er baseret på en fortsat forbedring af verdensøkonomien.