18.09.2017

Check-in til flyveturen på hovedbanegården

Nu tilbyder Københavns Lufthavn sammen med DSB flypassagerer muligheden for check-in allerede mens de befinder sig på Københavns Hovedbanegård. Det giver passagererne endnu flere valgmuligheder og en ustresset rejse.  

Ikke færre end 30 flyselskaber tilbyder check-in på automater i Københavns Lufthavn, som dermed er den førende lufthavn i verden for check-in via automater. Hidtil har den type selvbetjening kun været muligt i selve lufthavnen, men nu udvides muligheden til også at omfatte Københavns Hovedbanegård. I samarbejde med DSB opsætter lufthavnen to selvbetjeningsautomater ved banegårdens hovedindgang.

”Ideen bag check-in på hovedbanegården er, at Københavns Lufthavn og DSB gerne vil gøre rejsen nemmere for vores fælles kunder. Når du har klaret check-in allerede på hovedbanegården, bliver både togrejsen og turen gennem lufthavnen enkel og ustresset,” siger Michael Lindhart Løve, driftsdirektør, Københavns Lufthavn.

Mange selvbetjeningstilbud
For DSB er det naturligt at udvide de mange selvbetjeningstilbud på hovedbanegården med check-in mulighed for flypassagererne.

"Lad din rejse til Skandinavien, Europa eller resten af verden starte på Københavns Hovedbanegård. De nye muligheder for at foretage check-in på Københavns Hovedbanegård gør det at rejse til noget enkelt og afstressende. Københavns Hovedbanegård har på de fleste af døgnets timer syv afgange i timen til Kastrup. Vi forventer, at check-in på Hovedbanegården kan føre til, at rigtig mange vil vælge at tage toget og dermed understøtte miljørigtig transport", siger Anne-Lise Bach Sørensen, underdirektør, DSB Fjern & Regionaltog.

Første automater uden for lufthavnen
Check-in på hovedbanegården betyder, at passagerer uden bagage kan gå direkte til sikkerhedskontrollen. Med bagage kan man gå direkte til bagage drop.

Bortset fra check-in automater på Hilton hotellet og i to af lufthavnens egne parkeringshuse, er automaterne på hovedbanegården de første i Danmark uden for selve lufthavnen. For at få tilladelse til at opstille automater uden for selve lufthavnens område, har Københavns Lufthavn skulle opfylde en række kriterier, som Statens Luftfartsvæsen (SLV) har opsat. Kriterierne skal sikre, at man opretholder samme høje sikkerhedsniveau som på de overvågede automater i lufthavnen.

Videoovervågning
”Da man udskriver gyldig rejsehjemmel til en flyrejse, skal sikkerhedsniveauet være højt. Derfor er vi nødt til at sikre automaterne mod indbrud og andre overgreb. Det betyder videoovervågning og akustisk alarm på automaterne, og desuden er de skruet fast i gulvet. Det har været forudsætningen for SLV’s godkendelse, og den overholder vi naturligvis,” siger Michael Lindhart Løve.

I dag anvender ca. 43 procent af alle passagerer check-in automaterne i Københavns Lufthavn, og sammen med andre selvbetjeningstilbud som check-in via internettet eller mobiltelefonen betyder det, at næsten 60 procent af passagererne i Københavns Lufthavn i dag selv sørger for check-in. Gennemsnittet i branchen ligger på ca. 40 procent.