18.09.2017

Hårde tider for luftfarten præger fortsat CPH Den

Den aktuelle økonomiske afmatning har en negativ indvirkning på CPH’s regnskab for første halvår 2009 på grund af et fald i passagerantallet på 13 procent i forhold til samme periode 2008. Der er tegn på, at passagertallet i slutningen af halvåret er ved at stabilisere sig – om end på et lavere niveau end sidste år. 

”Sommertrafikken har været fornuftig med et fald på omkring 7-8 procent i forhold til rekordsommeren 2008. Meget tyder derfor på, at faldet er bremset og, at passagerantallet er ved at stabilisere sig på et lavere niveau efter et første halvår med en nedgang på 13 procent i antallet af passagerer. Det betyder ikke, at krisen er slut, og vi er fortsat usikre på, hvordan specielt rejsemønstret for de forretningsrejsende vil forme sig til efteråret,” siger Københavns Lufthavnes adm. direktør Brian Petersen.

Investeret i serviceforbedringer
CPH har haft øgede afskrivninger som følge af investering i serviceforbedringer, øgede personaleomkostninger på grund af omstruktureringer samt øgede finansielle omkostninger efter en nylig gennemført refinansiering, der delvist blev opvejet af tilbageførsel af hensættelser. Sammen med det faldende passagertal har dette påvirket såvel omsætning som indtjening negativt.

Omsætningen faldt med 7 procent til DKK 1.425 mio., og resultatet før skat, der er særlig påvirket af de øgede finansielle omkostninger, blev på DKK 394 mio., hvilket er 31 procent lavere end for første halvår 2008.

”Vi fortsætter det mønster, vi allerede så efter første kvartal. Det er hårde tider for rejse- og flybranchen, og det smitter også af på vores regnskab, og vores resultat er derfor lavere end for samme periode sidste år. Men vi formåede at tilpasse organisationen rettidigt, og vi har justeret investeringsniveauet til den aktuelle situation, og derfor leverer vi fortsat et positivt resultat,” siger Brian Petersen¨.

Fastholder forventninger
Antallet af passagerer i Københavns Lufthavn er faldet med 13 procent i 1. halvår 2009. Faldet i passagerantallet blev dog reduceret til 8,7 procent i juni måned, hvilket viser, at mange har valgt at rejse på sommerferie på trods af den økonomiske afmatning. Faldet i passagerantallet har haft en væsentlig effekt på omsætningen og resultat før skat.

CPH søger fortsat at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende økonomiske situation. På trods af de finansielle udfordringer i 2009 har CPH dog besluttet at fastholde planen om at investere et betydeligt beløb i henhold til en kommercielt fleksibel investeringsplan til gavn for flyselskaber og passagerer.

Antallet af passagerer forventes at falde i 2009 grundet påvirkninger fra den økonomiske afmatning og Sterlings konkurs. På baggrund af den negative forventning til trafikken forventes resultat før skat fortsat at være lavere end i 2008, når der korrigeres for særlige forhold.