18.09.2017

Minimalt energiforbrug i ny lavprisfinger

Københavns Lufthavn sætter nye standarder for energieffektivitet i en lufthavnsbygning med den kommende lavprisfinger CPH SWIFT. Grundvandskøling og solceller sikrer sammen med optimal styring af ventilation og belysning et meget lavt energiforbrug i den nye bygning, der indvies i 2010.  

Når CPH SWIFT, der er Københavns Lufthavns nye faciliteter for lavpristrafik, står færdig i slutningen af 2010, vil det være en bygning, der sætter nye standarder for energieffektivitet i en lufthavnsbygning.

Med et energiforbrug på højst 50 kilowatt timer pr. m2 om året svarer CPH SWIFT til en bygning i lavenergiklasse 1 – den bedste energiklasse, hvor forbruget kun er halvt så stort som i et traditionelt nybyggeri.

”Vi har haft fokus på energieffektivitet lige fra starten af CPH SWIFT projektet og har undersøgt forskellige muligheder til at nedbringe energiforbruget. Ved hjælp af fremsynede løsninger som grundvandskøling og solceller er det lykkedes at skabe en bygning med et meget lavt forbrug uden at gå på kompromis med vores krav til kvalitet og funktionalitet,” siger ejendomsdirektør Kristian Kongstad, Københavns Lufthavne.

Formelt kan CPH SWIFT ikke rubriceres som en lavenergiklasse 1 bygning, da lavprisfingeren som en integreret del af den internationale lufthavn vil være i drift 24 timer i døgnet året rundt. Bygningen på 9.100m2 vil derfor have et noget højere samlet energiforbrug end eksempelvis en kontorbygning med en tilsvarende energieffektivitet. Men sammenlignet med en traditionel lufthavnsbygning bliver forbruget i lavprisfingeren meget lavt.

Grundvand erstatter freonanlæg
Den væsentligste årsag til det lave energiforbrug er etableringen af et helt nyt grundvandskølesystem i Københavns Lufthavn. Anlægget vil ikke alene dække behovet for komfortkøling i den nye lavprisfinger, men også i lufthavnens terminaler, hvor grundvandskølingen gradvist fremover vil erstatte de freonbaserede køleanlæg, der i dag sørger for, at der er behageligt svalt indenfor.

Konventionel komfortkøling medfører et stort energiforbrug, og Københavns Lufthavn bruger i alt cirka fire millioner kilowatt timer om året til køling af passagerområder og kontorer. Det svarer til en tiendedel af virksomhedens samlede elforbrug. Dette forbrug kan mindskes helt op til 80 procent med et fuldt udbygget grundvandskølesystem. Dermed vil lufthavnen udlede omkring 1.500 ton mindre CO2 om året.

Opvarmning kommer også fra undergrunden
Grundvandsanlægget, som ikke anvender drikkevand, men saltholdigt grundvand, skal ikke alene bruges til køling. Om vinteren fungerer anlægget populært sagt omvendt, således at det grundvand, der i sommerhalvåret har afgivet kulde, kan pumpes op igen og anvendes til opvarmning i kombination med varmepumper. Det er derfor ikke nødvendigt at forsyne CPH SWIFT med fjernvarme.

Etableringen af det nye grundvandskøle- og varmeanlæg i lufthavnen er netop gået i gang efter gennemførelse af prøveboringer og analyser, der har vist, at grundvandet i området er egnet til formålet.

Solceller på taget
Solceller er et andet energitiltag i CPH SWIFT, hvor der forventes etableret et 500 m2 stort solcelleanlæg på taget af den forbindelsesgang, der skal binde den nye bygning sammen med lufthavnens eksisterende Finger D. Solcelleanlægget vil kunne levere cirka 55.000 kilowatt timer el om året.

Foruden grundvand og solceller opnår den nye bygning sin høje energieffektivitet ved hjælp af intelligent styring af ventilation og belysning, god isolering samt store vinduespartier, der giver masser af dagslys, men samtidig har en lav indtrængning af solvarme, så kølebehovet mindskes.

”Klimahensyn og energibesparelser spiller en stadig større rolle i den måde, vi driver virksomheden på, og med CPH SWIFT har vi mulighed for at gennemføre en energirigtig projektering helt fra starten. Det lave energiforbrug harmonerer også rigtig godt med hele tanken bag lavprisfinger, hvor der netop er fokus på effektivitet og lave omkostninger,” siger Kristian Kongstad.

Fakta:

Sådan fungerer grundvandskøling
  • Processen i grundvandskøling er i princippet simpel: Det kolde grundvand pumpes op fra magasiner i undergrunden, og kulden i grundvandet udveksles med ”almindeligt vand”, inden grundvandet føres tilbage til et andet grundvandskammer.

  • Det afkølede ”almindelige vand” føres i rør frem til bygningerne, hvor det afkøler luften i ventilationsanlæggene, som derfor kan blæse sval luft ind i bygningerne.

  • Om vinteren vendes retningen på vandet, så det nu delvist opvarmede grundvand pumpes op igen, hvorefter varmen i vandet opvarmes til 40 grader vha. af varmepumpen, inden det igen udveksles, og det afkølede vand sendes tilbage i undergrunden.