CPH politik for mangfoldighed og inklusion

December 2018

I CPH tror vi på at for at skabe fremtidig vækst, har vi brug for en mangfoldig arbejdsstyrke. Lufthavnen er en vital del af den danske infrastruktur og samfund, og har en international kundebase, som kræver et mangfoldigt mind-set og forståelse.

I CPH arbejder vi aktivt med at øge mangfoldighed og inklusion på alle niveauer i organisationen på tværs af CPH, i teams og afdelinger. Her er det afgørende for CPH at respektere og være opmærksom på alle seks mangfoldighedsdimensioner, som er defineret af Institut for Menneskerettigheder: køn, alder, nationalitet, religion, seksuel orientering og handicap. Som en del af dette arbejde har CPH defineret KPI’er for mangfoldighed og inklusion, som er beskrevet i Corporate Responsibility-politikken, og derudover måles fremskridt på inklusionsområdet i CPH’s engagement måling.

Hvorfor mangfoldighed og inklusion i CPH?

CPH er gateway til vores omverden. Når vores position som gateway for Nordeuropa vokser, får CHP også en mere væsentlig rolle i at skabe vækst for Danmark. Vi har et særligt ansvar for at udvikle Københavns Lufthavn, da den er en vigtig del af landets infrastruktur. Denne rolle medfører et ansvar for at betjene og udvikle lufthavnen med respekt for vore kunder, interessenter, partnere og samfundet som helhed. Derfor er det at arbejde med mangfoldighed en integreret del af CPH’s forretningsstrategi og er inkluderet i CPH’s Corporate Responsibility politik, som sætter rammerne for vores indsatser for at betjene og udvikle CPH ansvarsfuldt.

Med denne mangfoldigheds- og inklusionsstrategi ønsker vi også at styrke vores employer brand. Demografien ændrer sig i Danmark og kampen for dygtige medarbejdere bliver hårdere. Vi konkurrerer med andre lufthavne og firmaer om de rette færdigheder og talenter og derfor vil mangfoldighed på arbejdspladsen blive endnu vigtigere i årene fremover. Ved at arbejde dedikeret med de tre fokusområder - køn, alder og nationalitet – på tværs af organisationen, forventer vi at øge effektivitet og innovation i CPH, hvilket vil føre til mere motiverede medarbejdere og skabe en lufthavn, som ikke er set før, mens vi vil finde det lettere at tiltrække medarbejdere. Derudover forventer vi at kunne udvide vores målgruppe ved rekruttering.

Hvordan arbejder vi med mangfoldighed og inklusion?
Vi arbejder mod aktivt at øge mangfoldighed og inklusion på alle organisations niveauer på tværs i CPH, i teams og afdelinger. Vi er imidlertid meget opmærksomme på at for at skabe et mangfoldigt mindset, er det nødvendigt at det blive programsat, at der er rollemodeller og at det bliver et fokusområde fra toppen og nedefter. Således har CPH underskrevet Det Danske Charter for Mangfoldighed, ligesom vi tidligere har underskrevet Københavns Mangfoldighedscharter. Vores CR strategi fokuserer på tre hovedområder: Mennesker, Miljø og Markedsposition. Vi adresserer vores mangfoldigheds mål i ’Menneskesektionen’ i CR strategien.

  • Køn

Vi tror på, at vi kan nå bedre forretningsmæssige resultater ved at have ledere, hvis mangfoldighed i køn, alder og erfaring m.v. betyder forskellige ledelsesstile, arbejdskultur, mere innovation, bedre networking og forretningsudvikling m.m. Fokusområdet handler ikke blot om at øge det samlede antal kvindelige ledere, men om at sikre, at vi har det rigtige kombination af køn på tværs af organisationen.

  • Alder

Vi tror på, at det rette mix af yngre og ældre generationer er afgørende for at udvikle vores forretning, da mangfoldighed i alder bidrager med både ny inspiration og tendenser såvel som livserfaring og viden. Den gensidige erfaringsudveksling og læring kan være med til at inddrage flere perspektiver og - blandt andet - derigennem understøtte vores strategiske retning.

  • Nationalitet

Vi har brug for et mere internationalt mindset eller tankegang, så vi bedre kan imødekomme vore kunder, uanset hvor de kommer fra, og for at være mere innovative og implementere nye tiltag og produkter hurtigere. I CPH fokuserer vi på multikulturalisme til at repræsentere nationalitetsperspektivet. Vi vil udvikle dette gennem en gradvis ændring af vores mindset og multikulturelle forståelse og ved at ansætte flere ikke-etniske danskere, hvor det giver mening i forhold til jobindholdet.

  • Religion & Seksuel Orientering

I CPH tolererer vi ikke nogen form for diskrimination. I CPH’s engagements måling har dette været et fokusområde i adskillige år og er et område, vi yderligere vil udvikle og definere i løbet af 2019.

  • Handicap

I CPH har vi lanceret initiativer til at inkludere nye kolleger med mentale handicap i organisationen, hvor det giver mening. Vi er også særligt dedikerede til at gøre lufthavnen tilgængelig for alle, der ønsker at bruge den. Dedikerede indsatser bliver derfor gjort for at forbedre rettigheder og betingelser for flypassagerer med nedsat mobilitet for at sikre, at alle passagerer har de samme muligheder.