Københavns Lufthavns politik for mangfoldighed og inklusion

December 2018

Københavns Lufthavn tror vi på at en mangfoldig arbejdsstyrke er vejen frem. Lufthavnen er en vital del af den danske infrastruktur og samfund, og har en international kundebase, som kræver et mangfoldigt mind-set og forståelse. 

Københavns Lufthavn arbejder vi aktivt med at øge mangfoldighed og inklusion på alle niveauer i organisationen på tværs af lufthavnen, i teams og afdelinger. Her er det afgørende for os at respektere og være opmærksom på alle seks mangfoldighedsdimensioner, som er defineret af Institut for Menneskerettigheder: Køn, alder, nationalitet, religion, seksuel orientering og handicap. Som en del af dette arbejde har Københavns Lufthavn defineret KPI’er for mangfoldighed og inklusion, som er beskrevet i Corporate Responsibility-politikken, og derudover måles fremskridt på inklusionsområdet i lufthavnens engagementsmåling. 

 

Hvorfor mangfoldighed og inklusion i Københavns Lufthavn?

Københavns Lufthavn er gatewayen til vores omverden. Når vores position som knudepunkt for Nordeuropa vokser, får vi også en mere væsentlig rolle i at skabe vækst for Danmark. Vi har et særligt ansvar for at udvikle Københavns Lufthavn, da den er en vigtig del af landets infrastruktur. Denne rolle medfører et ansvar for at betjene og udvikle lufthavnen til glæde for vores kunder, interessenter, partnere og samfundet som helhed. Derfor er dét at arbejde med mangfoldighed en integreret del af vores forretningsstrategi og er inkluderet i vores Corporate Responsibility politik, som sætter rammerne for vores indsatser for at betjene og udvikle lufthavnen ansvarsfuldt. 

Med denne mangfoldigheds- og inklusionsstrategi ønsker vi også at styrke vores employer brand. Demografien ændrer sig i Danmark, og kampen for dygtige medarbejdere bliver hårdere. Vi konkurrerer med andre lufthavne og firmaer om de rette færdigheder og talenter, og derfor vil mangfoldighed på arbejdspladsen blive endnu vigtigere i årene fremover. Ved at arbejde dedikeret med de tre fokusområder - køn, alder og nationalitet – på tværs af organisationen, forventer vi at øge effektivitet og innovation i Københavns Lufthavn, hvilket vil føre til mere motiverede medarbejdere og skabe en lufthavn, som ikke er set før, mens vi vil finde det lettere at tiltrække medarbejdere. Derudover forventer vi at kunne udvide vores målgruppe ved rekruttering. 

 

Hvordan arbejder vi med mangfoldighed og inklusion?

Vi arbejder mod aktivt at øge mangfoldighed og inklusion på alle organisationens niveauer på tværs af teams og afdelinger i lufthavnen. Vi er løbende meget opmærksomme på de faktorer, der skal til for at skabe et mangfoldigt mind-set, såsom at det først og fremmest bliver et fokusområde fra toppen og ned, at det bliver programsat, og at der er rollemodeller at se op til. Således har Københavns Lufthavn underskrevet Det Danske Charter for Mangfoldighed, ligesom vi tidligere har underskrevet Københavns Mangfoldighedscharter. Vores CR-strategi fokuserer på tre hovedområder: Mennesker, Miljø og Markedsposition. Vi adresserer vores mangfoldigheds mål i ’Menneskesektionen’ i CR-strategien. 

 

  • Køn

Vi tror på, at vi kan nå bedre forretningsmæssige resultater ved at have ledere, hvis mangfoldighed i køn, alder og erfaring m.v. betyder forskellige ledelsesstile, arbejdskultur, mere innovation, bedre networking og forretningsudvikling m.m. Fokusområdet handler ikke blot om at øge det samlede antal kvindelige ledere, men om at sikre, at vi har den rigtige balance mellem kønnene på tværs af organisationen. 

 

  • Alder

Vi tror på, at det rette mix af yngre og ældre generationer er afgørende for at udvikle vores forretning, da mangfoldighed i alder bidrager med både ny inspiration og tendenser såvel som livserfaring og viden. Den gensidige erfaringsudveksling og læring kan være med til at inddrage flere perspektiver og derigennem understøtte vores strategiske retning. 

 

  • Nationalitet

Vi har brug for et mere internationalt mind-set, så vi bedre kan imødekomme vores kunder, uanset hvor de kommer fra, og for at være mere innovative og implementere nye tiltag og produkter hurtigere. I Københavns Lufthavn fokuserer vi på multikulturalisme til at repræsentere nationalitetsperspektivet. Vi vil udvikle dette gennem en gradvis ændring af vores mind-set og multikulturelle forståelse og ved at ansætte flere ikke-etniske danskere, hvor det giver mening i forhold til jobindholdet.

 

  • Religion & Seksuel Orientering

Københavns Lufthavn tolererer vi ikke nogen form for diskrimination. I lufthavnens engagementsmåling har dette været et fokusområde i adskillige år og er et område, som vi yderligere vil udvikle og definere i løbet af 2019. 

 

  • Handicap

I Københavns Lufthavn har vi lanceret initiativer til at inkludere nye kolleger med mentale handicap i organisationen, hvor det giver mening. Vi er også særligt dedikerede til at gøre lufthavnen tilgængelig for alle, der ønsker at bruge den. Dedikerede indsatser bliver derfor gjort for at forbedre rettigheder og betingelser for flypassagerer med nedsat mobilitet for netop at sikre, at alle passagerer har de samme muligheder.