18.09.2017

Meddelelse om koncernårsrapport for 2006

 

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Årsregnskab for moderselskabet

Årsrapport 2006

Download præsentationen af årsrapporten

 • Meddelelse om koncernårsrapport for 2006

 • Udviklingen i drift og resultat i 2006 svarer til det forventede

 • Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,5 procent

 • Omsætningen steg med 5,3 procent til DKK 2.883,8 mio.

 • EBIT udgjorde DKK 1.233,9 mio. (2005: DKK 971,0 mio.)

 • I overensstemmelse med selskabets strategi om at realisere værdi fra de udenlandske aktiver er der i 2006 foretaget en refinansiering af Newcastle International Airport, hvorved CPH har modtaget en ekstraordinær udlodning på DKK 888 mio.

 • Resultat før skat steg med 20,6 procent til DKK 1.029,5 mio.

 • Resultat efter skat steg med 8,6 procent til DKK 728,3 mio.

 • Baseret på en forventet trafikvækst på 4-6 procent i Københavns Lufthavn forventes resultat før skat for 2007 at øges med 5-10 procent i forhold til 2006, når der tages højde for engangsomkostninger i 2006

 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udbyttepolitikken med en payout ratio på 100 procent fastholdes. For 2006 indstiller bestyrelsen dog, at omkostningerne forbundet med refinansiering af Newcastle International Airport holdes ude af betragtning. Payout ratio for 2006 udgør herefter 113,4 procent svarende til et udbytte på DKK 105,30 per aktie (2005: DKK 85,42)

 • Generalforsamlingen afholdes 28. marts 2007

Koncernårsrapporten er vedlagt i Pdf-format

Københavns Lufthavne A/S
Henrik Gürtler - Bestyrelsesformand
Niels Boserup - Adm. direktør