18.09.2017

Meddelelse om årsrapport for 2005

 

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Årsregnskab for moderselskabet

Årsrapport 2005

Download annual presentation

  • Udviklingen i drift og resultat i 2005 svarer til det forventede
  • Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 5,0 procent
  • Omsætningen steg med 10,2 procent til DKK 2.738,4 mio.
  • EBIT udgjorde DKK 971,0 mio. (2004: DKK 973,9 mio.)
  • Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder steg med 26,4 procent til DKK 89,4 mio.
  • Resultat før skat steg med 4,4 procent til DKK 853,5 mio.
  • Resultat efter skat steg med 13,1 procent til DKK 670,4 mio.
  • Baseret på en forventet trafikvækst på 4-6 procent i Københavns Lufthavn forventes resultatet før skat for 2006 at ligge i størrelsesordenen DKK 1,0 mia. svarende til en stigning på cirka 10 procent, når der tages højde for visse engangsomkostninger i 2005
  • I 2005 udbetalte selskabet DKK 587,3 mio. til sine aktionærer, heraf DKK 296,4 mio. som udbytte for 2004 og DKK 290,9 mio. som tilbagekøb af egne aktier. Selskabet kan, som følge af den lave likviditet i aktien, ikke længere benytte tilbagekøb af egne aktier som middel til udbetaling til aktionærerne. Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at payout ratio for 2005 udgør 100 procent svarende til et udbytte på DKK 670,4 mio. eller DKK 85,42 pr. aktie. Det foreslåede udbytte medfører, at den del af årets resultat efter skat, der udbetales til aktionærerne, fastholdes på samme niveau som i tidligere år
  • Generalforsamlingen afholdes 6. april 2006