Beskyttelse af persondata

Københavns Lufthavne A/S, Box 74, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. nr. +45 32 31 32 31, er ansvarlig for, opbevarer og behandler personoplysninger om dig.

Det afgørende for Københavns Lufthavne A/S (”CPH”) er, at du som bruger af vores tjenester, kan føle dig tryg ved behandlingen af de personoplysninger, som vi kommer i besiddelse af, når du bruger vores tjenester og f.eks. opretter dig som bruger eller tilmelder dig en af vores services. CPHs politik om beskyttelse af persondata finder anvendelse for webstedet www.cph.dkwww.taxfree.dk og alle øvrige websteder, apps, programmer, tjenester og værktøjer, der udbydes af eller på vegne af CPH, og som henviser til politikken - det gælder uanset hvordan du får adgang til tjenesterne, fx via computer, tablet, mobilenhed eller andet terminaludstyr. I det følgende vil vi beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Denne politik om beskyttelse af persondata supplerer, men erstatter ikke, øvrige politikker og vilkår, som måtte være fastsat for anvendelsen af den enkelte tjeneste udbudt af CPH.

Hvilke informationer behandler CPH?

CPH indsamler og behandler personoplysninger om dig. Hvilke oplysninger, vi indsamler og behandler i den konkrete situation vil variere, men personoplysningerne kan være følgende:

(i) Stamoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, køn, e-mail,

(ii) Oplysninger om køb og levering af varer og tjenester, fx produkter fra Copenhagen Airport Shopping Center, herunder via eventuelle webshops, parkering, WiFi og andre tjenester.

(iii) Oplysninger, der sendes fra din telefon/terminaludstyr, når du besøger Københavns Lufthavn, besøger vores websteder, anvender vores tjenester eller modtager services. Dette kan være oplysninger om din enheds-id, enhedstype, browsertype, længden af besøget, geografisk placering, elektronisk adresse (fx IP- og MAC-adresse), terminaludstyr- og forbindelsesoplysninger, henvisnings-URL, præferencer og oplysninger vedrørende din brug af CPHs websteder og tjenester. Disse personoplysninger indsamles også via cookies og beacons mv.

(iv) Oplysninger om flyafgange og flyselskab.

Oplysninger om dig indsamlet via de forskellige teknologier, kanaler og platforme kan blive kombineret.

Personoplysningerne indsamles og gemmes for eksempel (men ikke udelukkende) i forbindelse med bestilling af varer eller tjenester, besvarelse af spørgeskemaer, bestilling af materialer, deltagelse i en konkurrence, når du fremsender et spørgsmål via e-mail, når du opretter en profil, dvs. registrerer dig som bruger, når du anvender vores tjenester, eller på anden vis afgiver oplysninger til os, fx via sociale medier eller tredjepartstjenester.

Hvad bruges oplysningerne til?

Vi anvender dine personoplysninger til 

(i) at kunne levere dig de tjenester, som du efterspørger, herunder håndtere bestillinger og konkurrencer,

(ii) at informere dig om praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af din rejse,

(iii) at forbedre vores kendskab til dig, bl.a. sådan at vi kan sende mere relevant markedsføringsmateriale til dig, samt til

(iv) at sende dig målrettet markedsføringsmateriale via elektronisk post, push-beskeder eller andre teknologier.

(v) Oplysningerne kan også blive brugt til at lave statistik over brugerne af Københavns Lufthavn, herunder brugernes fysiske færden i Københavns Lufthavn.

Du kan læse vores cookiepolitik her: http://www.cph.dk/cookiepolitik/.

Videregivelse af oplysninger

CPH vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med, herunder leverandører af teknisk support og drift af vores tjenester, sociale medier med henblik på vores markedsføring og finansielle institutioner; eller (ii) i forbindelse med bestilling, salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden eller andre tjenester; eller (iii) hvis følger af en domstolsafgørelse eller hvis det er påkrævet eller hjemlet efter gældende lovgivning.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod manipulation, tab, destruktion og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling og trusselsbilledet.

Vi kan dog ikke garantere, at dine personoplysninger er fuldstændigt beskyttet mod nogen, som efterstræber og formår at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne.

Indsigt i, sletning eller rettelser af dine oplysninger

Du har ret til at få information om og gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Ved fremsættelse af anmodning til CPH, har du ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller er behandlet i strid med lovgivningen.

Hvor længe opbevares dine oplysninger?

CPH opbevarer ikke personoplysninger på en måde, der giver mulighed for at identificere dig, i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne lovligt behandles.

Ændringer

Vi vil løbende foretage ændringer i nærværende persondatapolitik. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan du tjekkeved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende tjenesterne accepterer du disse ændringer.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.

Denne persondatapolitik træder i kraft den 30. november 2015