22.06.2021

Europæiske lufthavne styrker klimaambitionerne

Klimatilpasning og bæredygtighed er afgørende faktorer for fremtidens luftfart. For den europæiske brancheorganisation ACI er målet klart: Senest i 2050 skal driften af de europæiske lufthavne være klimaneutrale. Organisationen fremhæver samtidig Københavns Lufthavn, som har en målsætning om emissionsfri drift allerede i 2030. 

Faktisk stammer CPH’s klimamæssige målsætning helt tilbage fra 2019 og omhandler hele faktorer forbundet med driften af lufthavnen. Samtidig arbejder CPH målrettet for at hjælpe flyselskaberne med at sikre, at deres fly også bliver fri for udslip. Her er målsætningen dog lidt længere ude i fremtiden:

”Vi arbejder målrettet mod det næste mål i vores klimastrategi, nemlig at hele driften af lufthavnen skal være emissionsfri i 2030. Og selvom arbejdet bestemt ikke har ligget stillet, selvom vi har været hårdt ramt af den økonomiske krise i branchen, så er det vigtigt at understrege, at vi er lige så ambitiøse, som vi hele tiden har været i forhold til at omstille lufthavnen og luftfarten til en mere bæredygtig fremtid”, fortæller Thomas Woldbye, CEO i CPH.

På det seneste fælleseuropæiske møde i ACI havde man netop bæredygtighed i flybranchen som omdrejningspunkt. Ved den lejlighed lagde 91 andre europæiske lufthavne sig også fast på de samme ambitiøse klimamål som CPH, nemlig en emissionsfri drift i 2030. Ved samme lejlighed annoncerede organisationen også den overordnede plan, der har til formål at accelerere udviklingen yderligere:

”Europas lufthavne har igennem de sidste 10 år løbende arbejdet med at nedbringe emissionerne fra driften. Udover CPH har 169 andre europæiske lufthavne allerede opnået en certificering, der dokumenterer deres arbejde med den bæredygtige omstilling. Men med vores seneste udspil om at eliminere emissioner fra driften i alle europæiske lufthavne senest i 2050 sætter vi ikke alene en ambitiøs målsætning på luftfartens vegne, vi lægger os også helt tæt op ad EU’s generelle klimamålsætning, om at medlemslandene skal være klimaneutrale i 2050”, fortæller Jost Lammers, der er formand for ACI Europa og CEO i Münchens lufthavn og supplerer:

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at fremhæve Københavns Lufthavn, som sætter barren endnu højere og stiler efter en emissionsfri drift allerede 2030. Det er visionært”.

KRISEN HAR IKKE SÆNKET KLIMAAMBITIONERNE I CPH
Som et led i arbejdet med den bæredygtige omstilling af CPH er lufthavnen en del af et stort europæisk projekt (ALIGHT) med 15 andre partnere. Projektet er delvist finansieret af EU-kommissionen. Formålet er at udvikle fremtidens bæredygtig lufthavn, både ved at skabe løsninger, der kan bidrage til at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer i driften, men også ved at klargøre lufthavnens infrastruktur til fly, der i fremtiden skal flyve på bæredygtige brændstoffer:

”Vi kan som lufthavn ikke indfri alle klimaambitionerne alene. Det er helt afgørende, at luftfartsselskaberne spiller med, så vi også sikre moderne fly, der senest i 2050 er emissionsfri. Det er også derfor, at vi i Luftfartens KIimapartnerskab har foreslået oprettelsen af en klimafond, der kan hjælpe med at finansiere omstillingen. Branchens forslag er, at alle passagerer på afgående fly fra danske lufthavne indbetaler et bidrag til fonden i størrelsesordenen 25 kr. Midlerne skal øremærkes til at understøtte udviklingen af bæredygtige brændstoffer på dansk jord”, siger Thomas Woldbye, men han understreger samtidig:

”Selvom hele luftfartsbranchen er ekstremt hårdt ramt af den igangværende sundhedskrise, så har klimatilpasningen høj prioritet hos os”.

Ganske vist har de seneste mange måneder stået i krisens tegn, alligevel har CPH bevaret fokus på den grønne omstilling. Og i løbet af 2020 har lufthavnen implementeret en række energibesparende tiltag. Blandt andet en varmepumpe, der alene er drevet af solenergi og spildevand og som er i stand til at generere varme svarende til forbruget i cirka 130 husstande. Det giver store energibesparelser, fordi CPH i sommermånederne nu kan skabe den nødvendige varme   og køling i terminalerne i CPH fra vedvarende energi. Samtidig er lufthavnens andel af solceller også vokset markant i løbet af 2020, så den totale mængde udgør knap 10.000 m2.