Pressemeddelelse 26-03-21

CPH årsregnskab: underskud på 828 mio. kr. før skat efter et år med flytrafik som i 1970

Et milliard-overskud i 2019 blev i 2020 vendt til et underskud før skat på 828 mio. kr. i Københavns Lufthavn. Corona pandemien sendte luftfarten i frit fald. Men CPH har brugt krisen til at blive en mindre og mere agil virksomhed med forandringsparate medarbejdere og styrkede relationer til flyselskaber, kunder, myndigheder og andre interessenter. 

CPH-lufthavn-infografik-2020

Året 2020 blev det værste år for Københavns Lufthavn siden Anden Verdenskrig. Antallet af passagerer var i frit fald fra 30,3 til 7,5 millioner – det laveste antal siden 1970.

Som en konsekvens heraf faldt omsætningen med 71,2% til 1.575,7 millioner kr. og overskuddet før skat på knap 1,3 milliarder i 2019 blev vendt til et underskud på 828 millioner kroner før skat.

”Men 2020 blev også et år, hvor medarbejdere, ledelse og ejerkreds i samarbejde med vores andre interessenter stod sammen om at komme igennem uvejret, så vi i 2021 er klar til genstart og genopbygning,” siger adm. direktør i Københavns Lufthavn Thomas Woldbye.

I løbet af året blev et samlet CPH gearet til at agere hurtigt i en uforudsigelig virkelighed med konstant omskiftelige retningslinjer for test og rejser.

”Vi tror på en god fremtid for CPH og for luftfarten, hvor vi alle skal leve op til ambitionerne fra før corona pandemien om en grøn omstilling af hele sektoren. Den samme tro på CPH har vores långivere, der med kreditfaciliteter på godt seks milliarder kr. har hjulpet os igennem 2020 og givet os fundamentet til genstart i 2021. Samtidig har CPH indgået en fritagelsesaftale med vores långivere, hvilket har fritaget CPH fra visse lånekrav til juni 2021. Vi vil gerne takke for det samarbejde,” siger Thomas Woldbye.

I 2020 gennemførte CPH markante initiativer med positiv effekt på resultatet, herunder betydelige eksterne omkostningsreduktioner for 200 millioner kr. og aktiv brug af krisen til at forenkle og identificere nye, effektive løsninger. Planlagte investeringer blev reduceret med ca. 800 millioner kr. Desuden implementerede CPH organisatoriske tilpasninger til det forventede aktivitetsniveau. Det reducerer de årlige driftsomkostninger med cirka 500 millioner kr.

”Det har været afgørende, at vi er lykkedes med en så markant slankekur. Som samfundskritisk infrastruktur og Danmarks port til verden har vi ikke kunnet lukke ned og vente på bedre tider. Vi har måtte holde åbent for den meget begrænsede passagertrafik, der var tilbage, og ikke mindst for den vigtige luftfragt. Det har betydet, at udgifterne langt har oversteget indtægterne,” siger Thomas Woldbye.

Samarbejde om at redde arbejdspladser

I foråret 2020, hvor CPH den 9. april nåede lavpunktet med blot 424 rejsende, holdt ledelsen og medarbejderne hovedet koldt. I et fint samspil med myndighederne og regeringen kom der fleksibilitet ind i ordningerne om lønkompensation, så CPHs medarbejdere kunne rotere mellem job og hjemsendelse. Det var helt afgørende.

Samlet modtog CPH 348 millioner kr. i kompensationspakker i corona året. Det betød, at der var luft og ro til at gennemføre de helt nødvendige tilpasninger af virksomheden, og at CPH kunne holde hånden under 2.600 ansatte og vente til udgangen af august med at nedlægge de første stillinger. Ved årets udgang var der 772 færre fuldtidsstillinger (FTE).

Som konsekvens af det meget lave aktivitetsniveau i lufthavnen, trådte CPH og fagforeningerne sammen om f.eks. opkvalificering og arbejdsdeling. Den fælles indsats og gode samarbejde har betydet, at CPH har kunnet undgå at nedlægge yderligere 300 stillinger. Stor ros til vores faglige samarbejdspartnere.

Det vurderes, at der er mistet op mod 10.000 jobs i luftfarten i Danmark – størstedelen i de omkring 1.000 virksomheder i og omkring Københavns Lufthavn. CPH arbejdede derfor i sommeren 2020 sammen med fagforeningerne, SAS, Beskæftigelsesministeriet og Tårnby kommune om at få åbnet et succesfuldt job- og rådgivningscenter i Københavns Lufthavn.

Krisens fem must-win battles

Corona pandemien har sat mange af aktiviteterne i "Architects of the Future Airport “-strategien på hold. Men målet er fortsat det samme: at skabe en fremtidssikker, innovativ lufthavn. Under krisen er hele organisationen rykket sammen omkring fem must-win-battles:

  • At sikre en tryg og god rejseoplevelse for passagererne
  • At sikre sammenhold og motivation i organisationen
  • At forenkle arbejdsgange og mindske bureaukrati
  • At fokusere på forbrug og minimere omkostninger
  • At beskytte og udvikle vores indtægtskilder

Frygten for at blive smittet på rejsen, uoverskuelige og forskellige corona-regler i alle lande, nye rejserestriktioner hver torsdag og udsigten til en lang karantæne – alt det holdt 75% af passagererne hjemme i 2020. Med ”Let’s travel with care” initiativet fik CPHs ansatte i løbet af foråret og sommeren implementeret alt fra mundbind, håndsprit, plexiglas, ekstra rengøring og afstandsmarkeringer i terminalerne til ekstra security- og servicepersonale til at guide passagererne igennem lufthavnen.

CPH lukkede også 40% af terminalområdet og samlede driften for at give passagerer en bedre oplevelse - og flyselskaber, groundhandlere og myndigheder bedre arbejdsvilkår.

CPH investerer i fremtiden

Før coronaen ramte investerede CPH omkring DKK 2 mia. årligt i at udvikle lufthavnen. Hele investeringsprogrammet og Ikke mindst de mange byggeprojekter blev genbesøgt. Nogle blev sat på hold, mens andre bliver gennemført, da det ville være for dyrt at stoppe dem.

Det gjaldt f.eks. fase to af Finger E, der med åbningen i oktober markerede afslutningen på det største kapacitetsprojekt i flere årtier. Den nye terminalbygning rummer fleksible standpladser og gates, boarding broer og fleksible busgates, taxiveje og en helt ny paskontrol.

Bygningen krones af William Soya’s lysende loftskulptur, der blev doneret af Statens Kunstfond og Kolding Kommune. Den rummelige/nye Finger E er ikke blot en smuk og effektiv terminal. Den har også vist sig særdeles velegnet til at kunne håndtere passagerer og test sikkert under pandemien.

Samlet set blev omkostninger til investeringer og byggeprojekter reduceret med omkring DKK 800 mio. i 2020.

Men blikket er også rettet mod fremtiden. I oktober 2020 etablerede CPH i samarbejde med danske Netcompany joint venture selskabet Smarter Airports A/S, der skal udvikle en ny og markedsledende digital platform til effektiv og bæredygtig drift af fremtidens lufthavne. CPH og Netcompany vil sammen investere op mod DKK 200 mio. Når løsningen er kørt ind hos Københavns Lufthavn, er målet at sælge systemet til lufthavne verden over og dermed skabe nye indtægter for CPH.

Samarbejde med flyselskaber og partnere

Der har været tæt kontakt og samarbejde mellem CPH, flyselskaber og partnere under hele corona krisen.

Før krisen var der 150 butikker og serveringssteder åbne i og omkring terminalerne. Ved udgangen af året var der blot 9. Hele året blev der arbejdet tæt sammen med partnerne om at komme så godt igennem krisen som muligt. Vi genbesøgte alt fra åbningstider til nye aftaler. Uden for terminalerne da pandemien parkerede flyene, gjorde lufthavnen parkeringen gratis for flyselskaberne.

I første kvartal af 2021 blev CPH enige med flyselskaberne om at sætte fokus på genstart og justere aftalen for perioden 2019-2023 om de takster, der skal betales for at bruge lufthavnen. Den justerede aftale håndterer de utilsigtede konsekvenser corona krisen har haft for forudsætningerne i takstaftalen. Der er således skabt ro og balance for både CPH og flyselskaberne frem til og med 2023.

CPH medstifter af Green Fuels for Denmark

Vi kender endnu ikke det fulde omfang af corona krisen, eller hvor længe den vil vare. Luftfarten var en af de første brancher, der blev ramt, og vil være en af de sidste, der kommer ud af krisen. Men klimaforandringerne er stadig en udfordring vi som branche og samfund skal håndtere og finde løsninger på i årene fremover.

I 2020 har CPH indgået en række, spændende samarbejder, som skal sikre udviklingen af bæredygtige brændstoffer i Danmark og fremtidens lufthavn helt uden CO2-udledninger.

CPH var med til at etablere det nyskabende partnerskab ”Green Fuels for Denmark” sammen med bl.a. A.P. Møller – Mærsk, DSV Panalpina, DFDS, SAS, Nel, Everfuel, Haldor Topsøe og Ørsted. Som en del af Klimapartnerskabet for Luftfarten præsenterede CPH også en ambitiøs plan i 2020 for at opnå betydelige CO2-reduktioner allerede i 2030. Vi kan dermed nu tydeligere se vejen til en luftfart helt uden CO2-udledning i 2050.

Og i oktober vandt et konsortium ledet af Københavns Lufthavne (CPH) i samarbejde med 14 europæiske partnere og Teknologisk Institut et EU-udbud om DKK 90 mio. til at skabe fremtidens bæredygtige lufthavn. Med ALIGHT projektet, skal der i CPH udvikles konkrete løsninger og eksempler på, hvordan man kan indrette en lufthavn helt uden CO2-udledninger og levere infrastruktur til CO2-neutrale fly.

Europas bedste lufthavn

Den 9. marts – få dage før Danmark blev lukket ned – kårede passagererne CPH til “Europas bedste lufthavn i 2019” i den årlige, internationale måling af passagertilfredshed fra ACI, den internationale brancheorganisation for lufthavne.

”Det kan vi blive igen på den anden side af corona pandemien, når vi kan rejse på ferie og forretningsrejse og opleve verden. CPH skal være en attraktiv, sikker og effektiv lufthavn for passagerer og kunder. Vi skal fastholde vores samfundsrolle i skabelsen af vækst og jobs gennem vores position som et vigtigt nordeuropæisk trafikknudepunkt, der kan binde Danmark sammen med resten af verden” siger Thomas Woldbye.

Forventninger til 2021

Global luftfart står fortsat over for betydelig usikkerhed på grund af corona pandemien samt andre faktorer som f.eks. økonomisk usikkerhed og klimaforandringer.

Pandemien vil fortsat påvirke antallet af flyrejser og passagerer i 2021, både hvad angår fritids- og forretningsrejser. Flyselskaberne har annonceret, at man vil operere med reduceret kapacitet og skalere forretningen baseret på den aktuelle efterspørgsel.

På grund af den strukturelle usikkerhed, corona krisen har skabt for flyrejser i Danmark og resten af verden, og betydelig usikkerhed om varigheden, er det i øjeblikket ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske udsigter for CPH. Der er stadig betydelig usikkerhed om, hvordan og hvornår rejserestriktionerne ophæves, og det er derfor ikke muligt at give en forventning for passagerantal, indtægter, resultat før skat og samlede investeringer.

Som en konsekvens vil CPH løbende vurdere og justere niveauet for driftsomkostninger og investeringer og informere markedet, når det er muligt.

  Download årsrapport 2020