11.08.2021

CPH delårsrapport: Underskud på DKK 851 mio. før skat, men nu lysner det for luftfarten

Med blot 1,4 millioner rejsende i første halvår af 2021 i modsætning til 14,4 millioner i 2019 endte Københavns Lufthavn med et underskud før skat på DKK 851 millioner. I maj og juni var der for første gang vækst i antallet af rejsende, og det ser ud til at fortsætte. Udgifterne er dog fortsat langt større end indtægterne. 

Efter en vinter og et forår med fortsatte stramme restriktioner og et fald i trafikken på 90-95% i forhold til 2019, lysnede det i slutningen af første halvår med begyndende vækst i antallet af rejsende. I juni var nedgangen i antal rejsende 82,6% i forhold til 2019 - det sidste normale år før Corona pandemien.

”Den gode nyhed er, at det langt om længe ser ud til at lysne for luftfarten og at passagerne langsomt vender tilbage. Den dårlige nyhed er, at vi stadig er langt fra normale tilstande, og i andet kvartal har måttet trække yderligere DKK 300 millioner på vores kreditfaciliteter for at holde lufthavnen åben og i drift,” siger Thomas Woldbye.

Omsætningen faldt i første halvår 2021 med 78,7%, svarende til DKK 1.651,8 millioner sammenlignet med første halvår 2019, hvor omsætningen nåede DKK 2.099,7 millioner.

”Trods et markant fald i omsætningen og voksende underskud, er det vores samfundsansvar at holde porten til Danmark åben for fragt og passagerer. Men det er dyrt, når forretningsgrundlaget er væk. Det koster jo det samme at holde banerne åbne uanset om der er 70 eller 700 fly dagligt. Så i første halvår har vi øget gælden med DKK 734 millioner, selvom vi gør hvad vi kan for at reducere omkostninger og ikke-nødvendige investeringer” siger Københavns Lufthavns adm. direktør Thomas Woldbye.

CPH undersøger i øjeblikket, hvorvidt virksomheden opfylder de kriterier, der er opstillet af de danske myndigheder og som er godkendt af EU -Kommissionen for at kunne modtage yderligere kompensation for en del af lufthavnens faste omkostninger i perioden november 2020 til 20. april 2021.

God likviditet og jobs i sigte
I krisetider er likviditet afgørende. Derfor forhandlede CPH i maj en forlængelse af aftalen med långiverne om kreditfaciliteter for DKK 6 milliarder på plads frem til august 2023. Samtidig blev der aftalt en forlængelse af den nuværende fritagelsesaftale på visse lånevilkår indtil udgangen af 2022.  

”I en alvorlig krise, som den vi har været i siden marts sidste år, er likviditeten afgørende. Vi har et godt samarbejde med långiverne som fortsat bakker op om CPH. De har hjulpet os igennem krisen, hvor vi foreløbig har måttet trække DKK 2,1 milliarder på kreditfaciliteterne” siger Thomas Woldbye.

CPH gennemførte et markant spare program for driften, bl.a. gennem arbejdsdeling og nedlæggelse af flere end 800 stillinger, svarende til årlige besparelser på ca. DKK 500 millioner.

”I takt med at passagerne og flytrafikken vender tilbage, ser vi nu på, hvor der er behov for at genansætte. I første omgang har vi kaldt alle hjem fra arbejdsdeling. Vores organisation er nu slankere og mere smidig, og mens vi genansætter, gør vi det i erkendelse af at der fortsat er usikkerhed om den fremtidige genopretning,” siger Thomas Woldbye.

Hvis væksten forsætter vil det også skabe jobs i de knap 1.000 virksomheder i og omkring lufthavnen. Før krisen ramte var flere end 22.000 ansat. I dag er der omkring 13.000.

”Krisen har ramt luftfarten ualmindeligt hårdt – og vi er bestemt ikke ude af den endnu. Men det ser ud til at lysne,” understreger Thomas Woldbye.

Investeringer sat på hold
Før Corona krisen ramte investerede CPH omkring DKK 2 mia. årligt i at udvikle lufthavnen. Som led i den omfattende reduktion af udgifterne i 2020 blev også investeringsprogrammet genbesøgt og reduceret med DKK 800 millioner. Dette fokus er fortsat ind i 2021.

”Vi har sat mange projekter på hold, så der samlet reduceres planlagte investeringer i perioden 2020‐2022 for mere end DKK 2 milliarder. Det betyder, at vi lige nu primært bruger penge på sikkerhed, vedligehold og udvikling af Terminal 3 området efter sikkerhedskontrollen. Det projekt indbefatter blandt andet en markant udvidelse af bagageudleveringen, som vil være nødvendig i de kommende år” siger Thomas Woldbye.

Kamp i Europa om flyruter
Med genåbningen af det meste af Europa, er en stor del af rutenetværket genoprettet – dog med færre afgange. CPH’s ambition om at være Nordeuropas førende internationale knudepunkt for luftfart er intakt, men konkurrencen om den position er blevet markant skærpet under krisen.

”Som et lille land i udkanten af Europa har vi gennem årtier vænnet os til at have langt flere rejsemuligheder end vores størrelse berettiger. Dette har givet muligheder for at komme ud i verden på ferie- og forretningsrejser og for at få turister og investeringer til Danmark. Den position er bestemt ikke naturgiven,” siger Thomas Woldbye.

”Det er helt afgørende for flyselskabernes lyst til at drive forretning i Danmark, hvor passagerne nu ser ud til at vende tilbage. Samtidig skal vi fortsat drive en effektiv og attraktiv lufthavn, for at tilskynde tilbagevenden af ​​gamle ruter, men også tiltrække nye” fortsætter han.

Efter et halvår med ganske få fly og hvor kun hver tredje sæde var solgt, så tog trafikken til i juni og belægningsprocenten voksede til 60%.

Der skal gang i trafikken og indtjeningen igen, ligesom det er nødvendigt med en smidig og effektiv Corona håndtering, hvis vi skal fastholde CPH’s konkurrenceevne og kunne tiltrække flyruter til Danmark - hvis vi skal bevare evnen til at investere i den grønne omstilling, og samtidig være en god investering for vores ejere,” understreger Thomas Woldbye.

CPH presser fortsat på for en grøn omstilling af luftfarten
Luftfartsindustrien er fortsat påvirket af den alvorlige økonomiske krise, der har ramt lufthavnen, flyselskaber, flyproducenter og de mange virksomheder, der opererer indenfor luftfarten. Uanset sektorens aktuelle økonomiske krise er løsning af klimaudfordringen for luftfarten fortsat afgørende for Københavns Lufthavn.

"Vi fortsætter med at være i dialog med nationale og internationale partnere og beslutningstagere for at tilvejebringe de nødvendige lovgivningsmæssige rammer og finansiering til en accelereret grøn omstilling inden for luftfart og for at fremme dansk produktion af bæredygtigt luftfartsbrændstof, der er baseret på vedvarende energi," siger Woldbye.

Outlook
Global luftfart står fortsat over for betydelig usikkerhed på grund af Corona pandemien med tilhørende ændringer i rejsevejledninger og isolationskrav på destinationer mv. samt øvrige faktorer som f.eks. økonomisk usikkerhed og klimaforandringer.

På grund af den strukturelle uforudsigelighed Corona krisen har skabt for flyrejser i Danmark og resten af verden, og den fortsatte usikkerhed om krisens varighed, er det stadig ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske udsigter for CPH.

CPH vil løbende vurdere og justere niveauet for driftsomkostninger og investeringer og informere markedet om outlook for 2021, når der foreligger et mere sikkert grundlag end på nuværende tidspunkt.