Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
11.12.2017

CPH fortsætter i vækstsporet

14,0 mio. passagerer rejste gennem Københavns Lufthavn i første halvår af 2017, hvilket er 2,3% flere end i 2016. Særligt de lange, interkontinentale ruter udvikler sig positivt. Lufthavnen fastholder forventningerne til året. 

Københavns Lufthavn er kommet godt fra start. Oven på rekordåret i 2016 viser første halvår af 2017 en pæn vækst i antallet af rejsende i lufthavnen og en positiv udvikling i rutenetværket. Med 14,0 mio. rejsende var der således 2,3% flere rejsende gennem lufthavnen, hvilket er i tråd med lufthavnens forventninger:

”I 2016 havde vi for første gang dage, hvor der var flere end 100.000 rejsende på én dag. I år forventer vi flere end 30 af disse dage. Danskerne rejser oftere, og Danmark er blevet et attraktivt rejsemål for mange turister, især fra Sydeuropa. Den udvikling ønsker vi at kunne fortsætte med Expanding CPH-planen om at udbygge lufthavnen, så vi i fremtiden kan have flere end 40 mio. passagerer om året,” siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavne A/S.

Flyenes load-faktor er steget
Han fremhæver, at væksten i antallet af passagerer har betydet, at flyselskaberne generelt har oplevet en forbedring i belægningen på de enkelte fly. Den såkaldte ”load factor”, der er et udtryk for, hvor stor en andel af sæderne i et fly der er solgt, er steget fra 71,8% til 74,5% sammenlignet med 1. halvår 2016.

Samlet har CPH i Skandinavien i de seneste tre år (2014-2016) haft en gennemsnitlig årlig passagervækst på 6,4%, mens Stockholms Arlanda har haft 4,9% og Gardermoen i Oslo 3,1%.

Den internationale konkurrence mellem de større europæiske lufthavne handler især om at tiltrække nye, interkontinentale ruter. Her har Københavns Lufthavn de senere år formået at øge både antallet af destinationer og ikke mindst antallet af ugentlige afgange.

Således var der i 2012 i alt 102 ugentlige interkontinentale afgange fra CPH, mens det i 2016 var steget til 134, svarende til en vækst på mere end 31%. Antallet af destinationer steg i samme periode fra 25 til 34, svarende til 36%.

Interkontinental vækst
I første halvår af 2017 steg antallet af rejsende på de interkontinentale ruter med 7,8%, hvilket ifølge Thomas Woldbye understreger, at der fortsat er et stort potentiale for flere rejsende på de lange ruter:

”Vi arbejder målrettet på at udvide antallet af interkontinentale ruter. I maj kunne vi meddele, at Air India fra september vil begynde at flyve direkte mellem København og Delhi. Det er en rute, som dansk erhvervsliv har efterspurgt længe, og som vi har brugt mange kræfter de sidste otte år på at få etableret.”

Thomas Woldbye fremhæver en analyse fra DAMVAD Analytics, der viser, at ruten mellem CPH og Delhi alene vil give et bidrag på godt DKK 250 mio. til den danske samfundsøkonomi. Flyruter skaber vækst og arbejdspladser. Analysefirmaet DAMVAD Analytics har beregnet, at væksten i Københavns Lufthavn i perioden 2005 til 2015 har øget Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med ca. DKK 31 mia.

42% af passagererne i CPH er forretningsrejsende. Og den gruppe har i branchemagasinet Business Traveller netop kåret Københavns Lufthavn som verdens tredjebedste for forretningsrejsende. Vinder blev Changi i Singapore.

 

Flere nye ruter
Der er i første halvår 2017 åbnet flere ruter fra København – dels nye ruter til destinationer som Oakland, Valencia og Torino, dels med nye flyselskaber til eksisterende destinationer som eksempelvis SAS’ ruter til Færøerne og Riga.

Halvårsresultat som forventet
Væksten i antallet af rejsende betyder, at Københavns Lufthavne A/S opnår et tilfredsstillende halvårsresultat. Omsætningen steg 1,8%. Fra 1. april 2017 indregnes hotelaktiviteten på nettobasis grundet den nye operatøraftale med Nordic Choice. Korrigeret for effekten heraf er den underliggende omsætning steget 4,3%.

CPH har fortsat fokus på vedvarende effektivitetsforbedringer, hvilket endnu engang blev belønnet med prisen som Europas mest effektive lufthavn, der hvert år uddeles af førende internationale forskere og luftfartseksperter i Air Transport Research Society (ATRS). Det var 12. gang på 14 år, at CPH modtager denne pris.

Det ses også i halvårsregnskabet, hvor det er lykkedes at reducere omkostningerne pr. passager med 1,6% i forhold til samme periode sidste år, når der korrigeres for særlige forhold og effekten af den nye hotelaftale. Samlet set medfører dette en stigning i resultat før skat korrigeret for særlige forhold på 1,0% til DKK 758,0 mio., svarende til DKK 7,7 mio.

På den baggrund fastholder Københavns Lufthavne A/S forventningerne til årets resultat før skat, når der tages højde for særlige forhold, i intervallet DKK 1.600-1.700 mio.

Højt investeringsniveau
Københavns Lufthavne A/S investerede i 2016 DKK 1,1 mia. Det høje investeringsniveau er fastholdt i 2017, hvor der i begyndelsen af året bl.a. blev igangsat flere større investeringsprojekter.

I januar blev opførelsen af en ny Finger E sat i gang. Første fase af byggeriet forventes at være færdigt i 2019, hvor der vil være syv nye gates, bl.a. til de største widebody-fly.

Derudover blev udvidelsen af Terminal 2 sat i gang. Denne udvidelse vil fordoble arealet i den travleste del af lufthavnen, bl.a. med større gang- og flowarealer samt nye tilbud til de rejsende. Udvidelsen af den centrale sikkerhedskontrol forventes færdiggjort inden årets udgang.

Det samlede investeringsniveau lå i første halvår af 2017 på DKK 653,5 mio.

”Vi har de senere år investeret mere end DKK 1 mia. årligt i at udvide og udvikle lufthavnen. Det er en væsentlig del af vores udvidelsesplan, Expanding CPH, som vi ønsker skal gøre lufthavnen i stand til at håndtere 40 mio. passagerer om året. Som følge af væksten de sidste par år har vi besluttet at øge investeringsniveauet yderligere i år,” siger Thomas Woldbye.

Regeringens forslag om øget regulering skaber usikkerhed
Som en del af udspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark” igangsatte regeringen udarbejdelsen af Danmarks første nationale luftfartsstrategi i november 2015. Som udmeldt i fondsbørsmeddelelserne den 3. og 5. juli 2017 er det muligt, at de foreslåede ændringer kan få væsentlig negativ indvirkning på lufthavnens forretningsplaner, økonomi og strategi. Der henvises til førnævnte fondsbørsmeddelelser.

CPH vil gennemgå sin forretningsmodel og strategi i lyset af den foreslåede ændrede regulering. CPH vil særligt blive nødt til at revurdere sin investeringsplan og finansiering. Den konkrete regulering, som nu er i høring, mener CPH ikke vil lede til de ønskede effekter i strategien med hensyn til vækst, tilgængelighed og beskæftigelse.


Væsentligste resultater

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg 2,3% i de første seks måneder af 2017. Antallet af lokaltafgående passagerer steg 4,5%, og transferpassagerer faldt 5,5%.

 

  • Omsætningen steg 1,8% til DKK 2.146,6 mio. (2016: DKK 2.108,6 mio.), hvilket primært er drevet af passagervæksten i de afgående internationale passagerer. Den underliggende omsætningsvækst er på 4,3%, når der korrigeres for effekten af den nye hotelaftale.

 

  • Grundet vedvarende fokus på omkostningseffektivitet er omkostningerne pr. passager trods øget regulering faldet 1,6%, når der korrigeres for særlige forhold og effekten af den nye hotelaftale.

 

  • EBITDA korrigeret for særlige forhold steg 6,0% til DKK 1.246,0 mio. (2016: DKK 1.175,1 mio.). Rapporteret EBITDA steg 5,8% til DKK 1.236,1 mio. (2016: DKK 1.167,9 mio.).

 

  • EBIT korrigeret for særlige forhold steg 1,7% til DKK 852,8 mio. (2016: DKK 838,5 mio.). Rapporteret EBIT steg 1,4% til DKK 842,9 mio. (2016: DKK 831,3 mio.). EBIT er påvirket af en stigning i afskrivningerne på 16,8% som konsekvens af de store investeringer i vækst.

 

  • Nettofinansieringsomkostningerne steg DKK 6,6 mio. sammenlignet med første halvår 2016, hvilket bl.a. skyldes et øget investeringsniveau, delvist modsvaret af forbedrede lånevilkår.

 

  • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold steg 1,0% til DKK 758,0 mio. (2016: DKK 750,3 mio.). Rapporteret resultat før skat steg 0,7% til DKK 748,1 mio. (2016: DKK 743,1 mio.).

 

  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 653,5 mio. i de første seks måneder af 2017 (2016: DKK 372,2 mio.). Årets første seks måneder har været præget af udvidelse af kapaciteten i den centrale sikkerhedskontrol, udvikling af widebody-faciliteterne, udvidelse af Terminal 2 airside, etablering af Finger E samt diverse investeringer i vækst.

 

  • Udbyttet på i alt DKK 500,0 mio. er til disposition den 11. august 2017. Udbyttekørslen foretages i Værdipapircentralen den 10. august 2017 på grundlag af de beholdninger, der er registreret på VP-konti ved dagens slutning. Således vil køb med afvikling til og med den 10. august 2017 give ret til udbytte, mens salg med afvikling til og med den 10. august 2017 vil miste retten til udbytte af de solgte aktier. Det betyder, at handler til og med den 8. august 2017 afvikles inklusive udbytte, og handler foretaget fra og med 9. august 2017 afvikles eksklusive udbytte ved normal 2-dages valør.

Se fondsbørsmeddelelse her