Revisions- og risikoudvalg

Bestyrelsen i CPH har nedsat et revisions- og risikoudvalg.

Udvalgets primære formål er at bistå bestyrelsen i udførelsen af dennes regnskabs-, rapporterings- og revisionsopgaver samt i forbindelse med kontrol og risikostyring i CPH.

Der afholdes årligt fire møder i Revisions- og risikoudvalget. På møderne har udvalget behandlet en række emner i henhold til en årsplan for de forskellige aktiviteter, som fremgår af charteret for udvalget. 

Charter findes her.

Revisions- og risikoudvalget har følgende medlemmer, som alle besidder de særlige kvalifikationer, som er påkrævet i et revisionsudvalg.

  • David Stanton, Formand
  • Ulrik Dan Weuder, Medlem
  • Janis Kong, Medlem

Hvis du ønsker at læse medlemmernes CV'er, klik her.