Revisions- og risikoudvalg

Bestyrelsen i CPH har nedsat et revisions- og risikoudvalg.

Udvalgets primære formål er at bistå bestyrelsen i udførelsen af dennes regnskabs-, rapporterings- og revisionsopgaver samt i forbindelse med kontrol og risikostyring i CPH.

Der afholdes årligt fire møder i Revisions- og risikoudvalget. På møderne har udvalget behandlet en række emner i henhold til en årsplan for de forskellige aktiviteter, som fremgår af kommissoriet for udvalget. 

Kommissorium findes her.

Revisions- og risikoudvalget har følgende medlemmer, som alle besidder de særlige kvalifikationer, som er påkrævet i et revisionsudvalg

David Stanton 

Britisk statsborger, født i 1969. Asset Director, Ontario Airports Investments Limited. Medlem af bestyrelsen og næstformand siden 2011. Formand for Revisions- og Risikoudvalget. Valgt for ét år ad gangen.

Bestyrelsesposter - medlem:

  • Birmingham Airport

Relevante kompetencer:
Ekspertise inden for finansielle og regnskabsmæssige forhold samt forretningsudvikling og kommerciel drift. Indgående kendskab til luftfartssektoren.

Ulrik Dan Weuder

Dansk statsborger, født i 1969. Vicedirektør og Chef for Global Direct Investments (GDI) for ATP. Medlem og næstformand i bestyrelsen siden december 2017.

Bestyrelsesposter - medlem:

  • Redexis Gas (Spanien)
  • APR Energy (UK) 

Relevante kompetencer: 
Uddannet Cand. Polit. Betydelig erfaring med planlægning, finansiering og udbygning af infrastruktur. Administrerer i ATP investeringer for godt DDK 55 mia., heraf DKK 19 mia. i infrastruktur.

Janis Kong (uafhængigt medlem)

Britisk statsborger, født i 1951. Bestyrelsesmedlem siden 2012. Medlem af Revisions- og Risikoudvalget. Valgt for ét år ad gangen. Uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesposter - formand:

  • Bristol Airport

Bestyrelsesposter - medlem:

  • Network Rail 
  • Portmeirion Group PLC 
  • TUI Group AG

Relevante kompetencer:
Indgående kendskab til lufthavnssektoren, der er opnået igennem 33 år hos British Airports Authority PLC, hvor hun har haft en række poster, herunder som formand for Heathrow Airport Ltd..