02.04.2020

FORLØB AF KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S' ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2018

Selskabsmeddelelse - København, den 11. april 2018 

Onsdag den 11. april 2018 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

 

  1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
  3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd
  6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år
  7. Valg af revisor
  8. Forslag fra aktionærerne
  9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
  10. Eventuelt

 

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2017.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad punkt 5

Lars Nørby Johansen blev genvalgt som formand for bestyrelsen, og som næstformænd for bestyrelsen genvalgtes David Mark Stanton og Ulrik Dan Weuder.

Til bestyrelsen genvalgtes Janis Carol Kong og Charles Thomazi, og Marlene Haugaard blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautori­seret Revisionspartnerselskab) som selskabets revisor.

Ad punkt 8 

De fremsatte aktionærforslag blev ikke godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt 9

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

 

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Kontakt: 
Thomas Woldbye
CEO

Telefon: +45 32313231
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs selskabsmeddelelsen

CPH Selskabsmeddelelse - Forlb af OGF.pdf