Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Pligtmæssigt købstilbud til alle aktionærer i Københavns Lufthavne A/S

Selskabsmeddelelse - København, 24. november 2017 

Copenhagen Airports Denmark ApS, CVR nr. 29144249 ("CAD"), hvis anparter kontrolleres af Kastrup Airports Parent ApS, et selskab ultimativt ejet af Arbejdsmarkedets Tillægspension og Ontario Teachers’ Pension Plan, har afgivet meddelelse om, der er indtrådt tilbudspligt for CAD i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ("Tilbudsbekendtgørelsen"). Kravet om fremsættelse af et pligtmæssigt tilbud opstår som et resultat af gennemførelse af den overdragelse af kapitalandele, der er omtalt i vores selskabsmeddelelse af 13. september 2017. CADs meddelelse til Københavns Lufthavne A/S ("CPH") er vedhæftet.

Ved offentliggørelse af et tilbudsdokument vil CPHs bestyrelse i første halvdel af tilbudsperioden offentliggøre en redegørelse i henhold til § 23 i Tilbudsbekendtgørelsen med en holdning til det pligtmæssige tilbud.

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Kontakt: 
Thomas Woldbye
CEO

Telefon: 32313231
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04
 

 

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/35780a4b-5050-4b8f-9c36-cf1208bee281

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/c3567bd4-1445-4302-8e67-7345713616eb

 

Vedlagte filer:

Læs selskabsmeddelelsen

Pligtmssigt overtagelsestilbud 241117.pdf

MTO meddelelse CAD til CPH.PDF