Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016

Fondsbørsmeddelelse 2016 - København, den 12. maj 2016 

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. MARTS 2016 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2016.

Resume FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2016

Københavns Lufthavne A/S (CPH) fik en god start på 2016 med en fremgang i antallet af passagerer på 13,4 %. Det stigende antal passagerer medførte en stigning i både omsætning og resultat før skat. CPH fastholder sine forventninger til året. 

Antallet af passagerer steg med 13,4% i årets første kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2015. Dermed nåede passagertallet op på 6.106.197 rejsende gennem lufthavnen, hvilket gjorde kvartalet til det travleste første kvartal i Københavns Lufthavns historie.

Det er især den internationale trafik, der driver væksten i vejret. Den europæiske trafik steg således 14,4%, og den interkontinentale trafik steg 11,2%. 

Regnskabet for første kvartal påvirkes samtidig positivt af en stærk fremgang på parkeringsproduktet primært som følge af flere svenske parkanter, samt reducerede omkostninger pr. passager. Kvartalets resultat før skat, korrigeret for særlige forhold, er på DKK 304,2 mio., og er dermed 24,7% over niveauet for samme kvartal 2015. 

Høj vækst i international trafik

CPH er i skarp konkurrence med de andre europæiske hub-lufthavne om at tiltrække nye ruter og passagerer, og derfor er det vigtigt konstant at øge den interkontinentale trafik. Siden første kvartal forrige år er der åbnet en række nye interkontinentale ruter, ligesom der er realiseret flere frekvenser og indsat større kapacitet på flere ruter. Således har eksempelvis Emirates i december 2015 indsat en daglig afgang mellem CPH og Dubai med en Airbus A380, ligesom SAS senest har åbnet en fast rute mellem CPH og Boston. 

Den europæiske trafik styrkes især af en række nye ruter, som har øget antallet af turist- og forretningsrejsende til Danmark. Her er det især lavprisselskaber som easyJet og Ryanair, der er med til at øge antallet af tilrejsende. I marts påbegyndte det ungarske lavprisselskab Wizz Air sin første flyvning mellem CPH og Skopje, og annoncerede samtidig en ny rute til Sofia fra juni. 

Højt investeringsniveau fastholdes

CPH investerede i 2015 mere end DKK 1,1 mia. og fortsætter i 2016 med et meget højt investeringsniveau. Således er der i årets første kvartal påbegyndt udbygning af den centrale sikkerhedskontrol og udvidelse af Terminal 2, ligesom der er foretaget en række renoveringer af standpladser og busfaciliteter. I første kvartal investerede lufthavnen i alt DKK 165,0 mio. 

Udvidelsen af den centrale sikkerhedskontrol vil både sikre mere plads til passagererne og samtidig udvide antallet af kontrolspor, så kapaciteten øges fra de nuværende 18 til i alt 24. Dette vil være med til at sikre, at det høje serviceniveau og de korte ventetider kan fastholdes. 

Fremgang i de ikke-aeronautiske aktiviteter

De ikke-aeronautiske aktiviteter er ligeledes steget. Omsætningen på dette område steg således med 8,2%, hvilket især skyldes en omsætningsstigning på 13,4% for parkeringsaktiviteterne. Endvidere steg omsætningen fra shopping centret med 5,6%. 

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 13,4% i de første tre måneder af 2016. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 15,4%, og transfererende passagerer steg med 2,8%. 
  • Omsætningen steg med 10,8% til DKK 965,7 mio. (2015: DKK 871,9 mio.), hvilket primært er drevet af stigningen i passagervækst i lokalt afgående og internationale passagerer på 15,4%, samt øget omsætning fra parkeringsproduktet. 
  • EBITDA korrigeret for særlige forhold steg med 14,1% til DKK 511,7 mio. (2015: DKK 448,6 mio.). Det rapporterede EBITDA steg med 13,9% til DKK 507,3 mio. (2015: DKK 445,2 mio.). 
  • EBIT korrigeret for særlige forhold steg med 19,0% til DKK 348,0 mio. (2015: DKK 292,4 mio.). Rapporteret EBIT steg med 18,9% til DKK 343,6 mio. (2015: DKK 289,0 mio.). 
  • Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 4,8 mio. sammenlignet med 2015. 
  • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold steg med 24,8% til DKK 304,2 mio. (2015: DKK 243,8 mio.). Det rapporterede resultat før skat steg med 24,7% til DKK 299,8 mio. (2015: DKK 240,4 mio.). 
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 165,0 mio. i de første tre måneder af 2016 (2015: DKK 193,9 mio.). Årets første tre måneder har været præget af udvidelsen af kapaciteten i det centrale security check, renovering af forpladsområdet på den vestlige landside, udvikling af Wide-body bus faciliteterne, renovering af standpladser samt diverse forbedrende vedligeholdelse. 

Forventninger til 2016

Forventninger til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændret i forhold til udmelding af 1. marts 2016.

Forventninger til resultat før skat

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2016 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne, samt enkelthændelser inden for luftfarten. Væksten i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2015, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være på niveau med 2015, primært som følge af et fortsat højt investeringsniveau, delvist modsvaret af lavere låneomkostninger. 

Resultat før skat i 2016 forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.450 mio. og DKK 1.550 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være højere i 2016 end i 2015, når der tages højde for særlige forhold. 

Forventning til investeringer i anlægsaktiver

CPH forventer at fortsætte med at investere i væksten til gavn for passagerer og flyselskaber. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i 2016. Planlagte investeringer omfatter bl.a. to yderligere spor ved den centrale sikkerhedskontrol, udvidelse af paskontrollen i Finger C med selvbetjening af paskontrol for EU-borgere, Finger C-busporte, opgradering af bagageudleveringen, og en omplacering af passagerafsætningsområdet i P4. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer. 

 

Postboks 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup
 
Kontaktperson:
Lars Jønstrup Dollerup
Økonomidirektør

Telefon       3231 3231
Fax              3231 3132
Email: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 


Vedlagte filer:
 

Læs fondsbørsmeddelelsen

Q1 2016 Fondsbrsmeddelelse.pdf