02.04.2020

Valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse

Fondsbørsmeddelelse nummer 2/2011 

København, den 16. marts 2011

 

Der har den 15. marts 2011 været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

 

Stemmeoptællingen er netop afsluttet, og selskabet skal hermed meddele, at der med virkning fra 30. marts 2011, efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling – sker følgende ændring af selskabets medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Ændringen er en ordinær ændring på baggrund af almindeligt valg:

 

Udtrådt af bestyrelsen:

Keld Elager-Jensen

 

Indtrådt i bestyrelsen:

Elektriker Jesper Bak Larsen

 

Genvalgt til bestyrelsen:

Vagtfunktionær Ulla Thygesen

Brandmand Stig Gellert

 

Med venlig hilsen

Københavns Lufthavne A/S

 

P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup
Kontakt: Kommunikationsafdelingen
Telefon: 3231 2800
Fax: 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Valg af medarbejderreprsentanter til selskabets bestyrelse.pdf