Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Meddelelse om koncernårsrapport for 2009

Fondsbørsmeddelelse nummer 1/2010 

København, den 24. februar 2010

Meddelelse om koncernårsrapport for 2009

• CPH var påvirket af afmatningen i verdensøkonomien i 2009, der førte til et
fald i passagertallet på 8,4 procent for hele året. Første halvår var
væsentligt påvirket af afmatningen med en nedgang i passagertallet på 13,0
procent på grund af Sterlings konkurs i oktober 2008 og færre flyafgange. I
årets løb oplevede CPH en forbedring i rejsemønstret med et fald på 3,8 procent
i andet halvår, da trafikken viste sig robust i sommerperioden, og den tabte
trafik efter Sterlings konkurs er blevet erstattet, især på grund af vækst hos
Norwegian, transavia.com, easyJet og Cimber Sterling

• Antallet af lokalt afgående passagerer faldt med 5,6 procent, mens
transfertrafikken faldt med 16,2 procent. I slutningen af 2009 indgik CPH tre
nye aftaler om lange ruter: Delta Air Lines til JFK, Air Canada til Toronto og
Qatar Airways til Doha - alle med åbning i 2010

• Der blev indgået en ny takstaftale i 2009 omfattende en periode på 5½ år fra
1. oktober 2009 til 31. Marts 2015. Afgifterne holdes på det eksisterende
niveau i 18 måneder fra 1. oktober 2009 og stiger herefter med
forbrugerprisindekset + 1 procent i de efterfølgende fire år. Takstaftalen
vurderes at tilgodese både CPH og flyselskaberne, således at der opnås en
stabil periode fra 1. januar 2010 med fastlagte takster for CPH og
flyselskaberne. Som en del af aftalen har CPH forpligtet sig til at investere
DKK 500 mio. i gennemsnit pr. år i udvidelse af infrastrukturen samt
forbedringer, i alt DKK 2.625 mio.

• Udviklingen i det driftsmæssige og finansielle resultat i 2009 svarede til de
forventninger, der blev udmeldt på side 40 i årsrapporten for 2008 af 16.
februar 2009

• Investeringerne i immaterielle og materielle anlægsaktiver i 2009 udgjorde i
alt DKK 594,3 mio. CPH har i 2009 fastholdt et højt investeringsniveau i
lufthavnens infrastruktur, herunder påbegyndelsen af bygningen af CPH Swift, en
større ombygning af Finger C, der anvendes til interkontinentale ruter,
ombygning af Terminal 3's nordlige vingespids, udvidelse og flytning af
spisesteder i terminalerne, renovering af toiletter samt en række opgraderinger
af it-systemerne og informationsskærmene i check-in området

• I marts 2009 optog CPH kreditfaciliteter på DKK 1.625 mio. og EUR 131 mio.
med tre års løbetid. De nye faciliteter, svarende til DKK 2,6 mia., blev
stillet af en gruppe på syv banker. Der er hermed opnået tilstrækkelig
finansiering til at CPH kan fortsætte investeringerne i udviklingen af
Københavns Lufthavn og den tilhørende infrastruktur

• Omsætningen faldt med 6,1 procent til DKK 2.922,8 mio., primært som følge af
nedgangen i antallet af passagerer

• Korrigeret for særlige forhold, udgjorde resultat før renter og skat DKK
1.103,8 mio. (2008: DKK 1.308,4 mio.) se forklarende tabel over særlige forhold
i note 2 i 2009 årsrapporten. Resultat før renter og skat udgjorde DKK 1.061,6
mio. (2008: DKK 1.190,3 mio.)

• Resultat før skat udgjorde DKK 861,7 mio. (2008: DKK 1.144,4 mio.), når der
korrigeres for særlige forhold, svarende til en nedgang på DKK 282,7 mio.
Nedgangen skyldtes primært faldet i passagertallet, større afskrivninger på
aktiver på grund af det høje investeringsniveau og større
finansieringsomkostninger. Resultat før skat udgjorde DKK 819,5 mio. (2008: DKK
1.026,3 mio.)

• Korrigeret for særlige forhold faldt resultat efter skat med 24,5 procent til
DKK 645,9 mio. (2008: DKK 855,7 mio.). Resultat efter skat udgjorde DKK 614,3
mio. (2008: DKK 755,3 mio.).

• Det anbefales, at der udbetales et endeligt udbytte på DKK 354,3 mio., eller
DKK 45,1 pr. aktie, af nettoresultatet for 2009

Koncernårsrapporten er vedlagt i Pdf-format

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

copenhagen airports parent company annual report 2009 dk.pdf

copenhagen airports group company annual report 2009 dk.pdf