02.04.2020

Ny takstsaftale for Københavns Lufthavn

2009/6 

14 September 2009

Ny takstaftale for Københavns Lufthavn

Statens Luftfartsvæsen har i dag meddelt, at man efter endt høringsproces har
godkendt det nye takstregulativ for Københavns Lufthavn, Kastrup.
Takstregulativet afspejler en forhandlet aftale indgået mellem Københavns
Lufthavne A/S (CPH) og luftfartsselskaberne [herunder SAS, Cimber Sterling og
IATA].

Det er afgørende for lufthavnen, hovedstadsregionen og Danmark i det hele
taget, at Københavns Lufthavn er i stand til at fastholde og styrke sin
position som skandinavisk knudepunkt ved fortsat at være en attraktiv
samarbejdspartner for luftfartsselskaber med mange transferpassagerer, herunder
SAS. Den nye takstaftale tager højde for dette.

Aftalen dækker perioden fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2015. Taksterne
fastholdes på det nuværende niveau i halvandet år fra 1. oktober 2009 og stiger
herefter 1% hurtigere pr. år end den årlige stigning i det danske
forbrugerprisindeks (CPI) i de efterfølgende fire år.

Som en del af aftalen har lufthavnen forpligtet sig til at investere mindst DKK
500 mio. i gennemsnit pr. år i udbygning og forbedring af infrastrukturen i
perioden mellem 1. januar 2010 og 31. marts 2015, svarende til i alt DKK 2.625
mio. Aftalen indeholder også en bestemmelse om, at yderligere investeringer
foreslået af luftfartsselskaberne skal honoreres gennem takstændringer på
grundlag af en dialog mellem samarbejdspartnerne.

I løbet af de kommende fem år vil Københavns Lufthavn investere over DKK 2,6
mia. i blandt andet bagagehåndtering, passagerbroer, gates og check-in
faciliteter til gavn for både luftfartsselskaber og passagerer. Disse
investeringer vil styrke Københavns Lufthavns konkurrencevene i forhold til
andre nordeuropæiske lufthavne.

Aftalen fastlægger også ændringer til takststrukturen, der:

  • forbedrer overensstemmelsen mellem lufthavnens og samarbejdspartnernes succes ved at øge andelen af afgifter, der er direkte relateret til passagerantallet i stedet for flyenes startvægt; passagerafgiften stiger med 18,6%, der modsvares af en 25% reduktion i den vægtbaserede startafgift,
  • fjerner skævheder i behandlingen af transferpassagerer ved at introducere lavere sikkerhedsafgifter for transferpassagerer og for transferpassagerer mellem internationale fly og indenrigsfly,
  • fastsætter en øvre grænse for den vægtbaserede afgift for fly på 200 tons,
  • har til hensigt at introducere en udledningsafgift fra april 2010, der skal tilgodese anvendelse af miljøvenlige flytyper i Københavns Lufthavn; de nærmere detaljer vedrørende denne ordning er endnu ikke fastlagt,

Afgifterne vil blive reguleret, hvis der sker ændringer i omkostninger som
følge af myndighedskrav (f.eks. vedrørende security, sikkerhed og miljø) ud
over DKK 30 mio. pr. år.

Aftalen afspejler styrken i forholdet mellem Københavns Lufthavn og
luftfartsselskaberne, og understreger den stærke fælles kommercielle interesse
i at få dansk civil luftfart til at vokse.

Samtidig vil en fortsat vækst i lavprissegmentet blive tilgodeset fra 2010 med
åbningen af lavpriskonceptet CPH Swift, som der vil blive forhandlet afgifter
for separat.

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

cph stock announcement charges_dk_final.pdf