Sådan sikres god ledelse

Corporate governance - eller god selskabsledelse - er et overordnet begreb for en række handlemåder og initiativer, som indgår i 'den gode ledelse' af større selskaber. Corporate governance har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse, og dermed bidrage til langsigtet succes.

Vores bestyrelse vurderer løbende anbefalinger for corporate governance fra Komitéen for god selskabsledelse. Komitéens anbefalinger er retningslinjer for 'best practice' for ledelse af selskaber, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.