Corporate Governance i CPH

Læs om CPHs tilgang til god selskabsledelse

Corporate governance - eller god selskabsledelse - er et overordnet samlebegreb for en række handlemåder og initiativer, som indgår i "den gode ledelse" af større selskaber. Corporate governance har til formål at understøtte værdiskabende og ansvarlig ledelse, og dermed bidrage til langsigtet succes.

Læs mere om corporate governance i CPH her.

CPH's bestyrelse vurderer løbende Komitéen for god Selskabsledelse’s anbefalinger for corporate governance. Komitéens anbefalinger er retningslinjer for ”best practice” for ledelse af selskaber, som er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

Redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse  jf. årsregnskabslovens § 107 b.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i CPH's årsrapport.

Redegørelse for virksomhedsledelse 2018

Redegørelse for virksomhedsledelse 2017

Redegørelse for virksomhedsledelse 2016

Redegørelse for virksomhedsledelse 2015

Redegørelse for virksomhedsledelse 2014

Redegørelse for virksomhedsledelse 2013

Redegørelse for virksomhedsledelse 2012

Redegørelse for virksomhedsledelse 2011

Redegørelse for virksomhedsledelse 2010