Klima

Alle vores passagerer skal kunne rejse fra Københavns Lufthavn med god samvittighed. Som en del af rygraden i dansk infrastruktur ser vi det som vores opgave at bidrage aktivt med konkrete og realistiske løsninger på en luftfart, der er mere klimavenlig end den er i dag.

Det er vores overordnede klimaambition at blive en ”zero emission airport” i 2050, dvs. en lufthavn helt uden emissioner. Det er en ambitiøs vision, som rækker mange år ud i fremtiden. For at vi kan nå i mål med dette, kræver det en stor indsats på tværs af alle virksomheder, der opererer i og omkring lufthavnen herunder flyselskaber, groundhandlere, lejere i shoppingcentret, udbydere af transport til lufthavnen etc.

Det er en vision, hvis udfordring ikke kan løses udelukkende med den nuværende teknologi, men vi tror på, at omstillingen kan lykkes, når vi samarbejder med alle parter, som vil og kan bidrage til en bæredygtig luftfart.

Derfor har vi en ambitiøs klimastrategi, der bygger videre på de sidste mange års store indsatser på miljø- og klimaområdet.

Københavns Lufthavns tre klimamål

I juni 2019 blev Københavns Lufthavn certificeret CO2-neutral lufthavn af det internationale certificeringsprogram Airport Carbon Accreditation. Det har vi opnået gennem flere års målrettet indsats med at reducere vores energiforbrug. For at sikre en CO2-neutral lufthavn allerede i 2019 klimakompenserer vi for den resterende del af vores udledning projektet ’Effektive komfurer i Laos’. Vi investerer fortsat i at nedbringe vores CO2-udledning gennem fx solceller, så klimakompensationen udfases.
Læs mere

I 2030 er vores mål at både driften af lufthavnen og transport til og fra lufthavnen skal være emissionsfri. Derfor fortsætter vi blandt andet vores investeringer i solcelleanlæg og understøtter omstillingen af landtransporten ved at styrke opladeinfrastrukturen til elektriske køretøjer på lufthavnens område.
Læs mere

I 2050 er vores mål, at Københavns Lufthavn skal være emissionsfri fra selve driften af lufthavnen, trafikken til og fra lufthavnen, flytrafikken samt de virksomheder, der opererer i lufthavnen. Det er ikke noget, vi kan gøre alene. Derfor skal dette mål realiseres gennem stærke strategiske partnerskaber på tværs af luftfartsbranchen, beslutningstagere og forskere, der fokuserer på større tilgængelighed af bæredygtigt brændstof og udvikling af klimavenlige teknologier.
Læs mere

Fordeling af den samlede CO2-udledning i Københavns Lufthavn
 

Københavns Lufthavns egen udledning

I 2019 opnåede Københavns Lufthavn målet om at være CO2-neutrale. Det omfatter de emissioner, vi selv har direkte kontrol over, hvilket svarer til ca. 7% af den samlede udledning fra Københavns Lufthavn.

Ud af de 7% stammer ca. 89% af vores CO2-udledning fra forbrug af energi, særligt fra el og energi til varme. Vores arbejde med energioptimering og konvertering til vedvarende energikilder har derfor afgørende betydning for reduktion af vores CO2-udledning.
Læs mere

Københavns Lufthavns indirekte udledning

I Københavns Lufthavn har vi store ambitioner for vores omstilling til en mere klimavenlig lufthavn og lufthavnstrafik. Derfor fokuserer en stor del af vores klimastrategi på den indirekte udledning.

Vores samarbejdspartnere (fx butikker, restauranter og andre samarbejdspartnere) står for ca. 9% af den samlede udledning fra Københavns Lufthavn, mens vores passagerer og lufthavnsmedarbejderes transport til og fra lufthavnen svarer til ca. 10% af den samlede udledning.
Læs mere

Der er ikke nogen tvivl om, at en stor del af den indirekte udledning fra Københavns kommer fra flyenes brændstofforbrug, motorkøringer, hjælpemotorer (APU) og hovedmotorer (op til 1 km’s højde). Det svarer til ca. 74% af vores samlede udledning. Selvom vores ansvar først og fremmest omfatter de aktiviteter, der er under vores kontrol, har vi stor interesse i at påvirke og bidrage til en grøn omstilling af vores passagerer, kunder og samarbejdspartneres aktiviteter, der er uden for vores direkte kontrol. Derfor har vi et konkret mål om at have en emissionsfri luftfart i 2050.
Læs mere