Privatlivspolitik - Falck

Privatlivspolitik for Falcks bistand til handicappede og bevægelseshæmmede passagerer (PRM) i Københavns lufthavn (Kastrup)

Opdateret 04. juli 2019

I forbindelse med Falcks bistand til PRM-kunder, indsamler og behandler Falck Danmark A/S som dataansvarlig en række personoplysninger om passagerer der rejser via Københavns lufthavne A/S (Kastrup lufthavn).

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • Navn, flynummer, mobilitet i form af en kode der henviser til dit behov for assistance i lufthavnen fx kørestolsbruger

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • At sikre dine rettigheder jf. forordning 1107/2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly.
 • Overholdelse af den serviceaftale som er indgået mellem Københavns lufthavne A/S og Falck Danmark A/S, herunder håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
 • Overholdelse af gældende lovgivning fx EU’s databeskyttelsesforordning,
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder

Persondata indsamles enten direkte fra dig, eller fra det billetkontor du har benyttet i forbindelse med din rejse.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Databeskyttelsesforordningen art. 6 stk. 1, litra b. og 9 stk. 2, litra b. (GDPR).
 • Art. 8 og 9. i forordning 1107/2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at:

 • identificere dig i lufthavnen, og sikre at du får den rette hjælp
 • sikre at vi kan behandle eventuelle forespørgsler fra dig på et senere tidspunkt
 • overholde vores kontrakt med lufthavnen.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

I forbindelse med support af vores IT-system får følgende adgang til vores database. Forholdet er reguleret i en databehandleraftale og EU kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførelse af persondata til en databehandler etableret i et 3. land jf. direktiv 95/46/EC udstedt af det Europæisk Parlament og det Europæisk Råd

 • AvTech, Inc, An Illinois corporation 2126 South Wolf Road, Des Plaines, 11, 60018, Chicago, USA.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end løbende år + 5 år efter du anvendte vores service da vi skal kunne håndtere eventuelle klager.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@falck.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Falck Danmark A/S
Falck Ambulance Danmark
Sydhavnsgade 18, 2450 København SV.
Danmark
CVR-nr. :16271241