10.03.2021

CPH: Luftfart skal være en del af de grønne transportinvesteringer

Sammen med lufthavnene i Aalborg, Aarhus, Billund, Midtjylland og Sønderborg har CPH i dag præsenteret et fælles udspil for Folketingets Transportudvalg i forbindelse med de kommende forhandlinger om fremtidens infrastruktur i Danmark.  

Det er på tide at tænke luftfarten ind i fremtidens mobilitet på linje med tog- og biltrafik. Dansk luftfart bidrager til at binde Danmark bedre sammen og er helt afgørende for at binde os sammen med resten af verden.

 

Lufthavnene peger på tre områder, der kunne blive en del af investeringerne i en kommende politisk aftale om investeringer i Danmarks infrastruktur:

 

  • Den grønne omstilling af lufthavnene
  • Tilpasning af lufthavnene til fremtidens krav om sundhed og sikkerhed
  • Bedre og nemmere adgang til lufthavnene med kollektiv transport og bil

Læs mere om udspillet her.

 

De danske lufthavne har desuden et indlæg i Altinget i dag, om hvordan lufthavnene kan bidrage endnu mere til grøn mobilitet i Danmark. Læs det her.