Klageadgang

Oplysninger om klagemuligheder

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte CPH, hvis du har klager over en ydelse, som du har købt hos CPH. Du kan finde kontaktoplysningerne på din ordrebekræftelse.

 

Kan du ikke nå til enighed med CPH, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis du opfylder betingelserne herfor, se mere på www.forbrug.dk.

 

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive CPH´s e-mail adresse kundeservice@cph.dk, som oplyst i ordrebekræftelsen.

 

Såfremt der ikke kan nås en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, har du adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet. Følg linket for at indgive en online klage hos Forbrugerklagenævnet: 
https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.