Information vedrørende Corona-virus

Københavns Lufthavn følger nøje situationen vedrørende en ny type coronavirus, der menes at have sit udgangspunkt i den kinesiske Hubei provins.

Sundhedsmyndighederne vurderer, at sandsynligheden for, at der kommer corona-tilfælde til Danmark, er moderat, og at risikoen for smittespredning i Danmark er lille. Der er aktuelt ingen smittede i Danmark.

Københavns Lufthavn henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside, der løbende opdateres med seneste nyt. Her kan man også få svar på de mest almindelige spørgsmål om coronavirus: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar