Konkurrencebetingelser – Valentines konkurrence 2020

UDBYDER

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04 ("CPH") i samarbejde med Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (”SAS”).

Har du spørgsmål til konkurrencen, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på enten tlf. 32 31 32 31 eller kundeservice@cph.dk.

GENERELT

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder konkurrencebetingelserne. Beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

HVAD KAN DU VINDE?

Der udloddes én præmie bestående af 2 stk. SAS Plus Smart tur/retur fra Københavns Lufthavn til Paris, med SAS. Præmien har en samlet værdi på op til 9.000 kr. Læs mere om SAS Plus Smart her: https://www.flysas.com/en/fly-with-us/ticket-options/ticket-types/     

Den endelig værdi af præmien varierer og afhænger af dagen, hvor flybilletterne bookes samt datoen for ud- og hjemrejse. Vinderen kompenseres ikke for en evt. økonomisk difference, hvis vinderen f.eks. kan finde billetter med en højere værdi på de pågældende af- og hjemrejsedatoer.

Vinderen skal booke flybilletterne senest den 3. marts 2020 og ud- og hjemrejsen skal foretages i perioden mellem den 18. februar til og med den 18. juni 2020 eller i perioden mellem den 11. august til og med den 2. november 2020. Vinderen bestemmer selv antallet af rejsedage.

Enkelte perioder kan være undtaget jf. SAS’ rejseplan for den pågældende destination.

Der tages forbehold for udsolgte afgange. Ændringer, som foretages efter billetudstedelse, er pålagt gebyr, som afholdes af vinderen. Forsikringer, visum og andre omkostninger, herunder ophold, i forbindelse med rejsen er ikke inkluderet i præmien. Bagage kan medbringes efter SAS’ gældende regler.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.

Ansatte hos CPH, IUM A/S (Marvelous), SAS samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

HVORNÅR KAN DU DELTAGE?

Du kan deltage i konkurrencen fra den 3. februar til og med den 17. februar 2020.

HVORDAN KAN DU DELTAGE?

  • På Facebook

Du kan deltage i konkurrencen på Facebook. For at deltage i konkurrencen skal du kommentere i tråden i opslaget på Facebook, hvem du gerne vil have med på rejsen.

  • Fysisk i Københavns Lufthavn

Du kan også deltage i konkurrencen fysisk i Københavns Lufthavn. Du deltager ved at scanne en QR-kode, som er opsat ved Valentines eventpladsen ved TAX FREE Main shop og herefter udfylde en onlineformular.

Generelt

Du kan kun deltage i konkurrencen én gang.

Vinderen findes ved lodtrækning blandt alle kommentarer på Facebook og indsendte onlineformularer via QR-koden den 18. februar 2020.

HVIS DU VINDER

Der findes én vinder af flybilletterne.

Vinderen af konkurrencen kontaktes den 18. februar 2020 enten via kommentarfeltet i opslaget på Facebook, hvis man har deltaget her, eller via mail, hvis man har deltaget  fysisk i Københavns Lufthavn. Vinderen får her nærmere instrukser om, hvordan han/hun modtager sin præmie.

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at dit navn offentliggøres på de medier, som CPH anvender, herunder bl.a. som en nyhed på Facebook, hvis du vinder.

Præmien kan ikke overdrages, ombyttes til kontanter eller andre varer. Kan præmien ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er udenfor CPH’s kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Såfremt CPH ikke har hørt fra vinderen senest den 24. februar 2020, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

CPH påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelsansvar, produktansvar m.m.

PERSONOPLYSNINGER

I forbindelse med din deltagelse i konkurrencen indsamler og behandler vi dine personoplysninger. Læs mere i vores privatlivspolitik.  

LOVVALG OG VÆRNETING

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.