Unboxing

UDBYDER

Denne konkurrence udbydes af Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14 70 72 04, tlf. 32 31 32 31, kundeservice@cph.dk ("CPH").

GENERELT

CPH forbeholder sig retten til at ændre konkurrencebetingelserne uden forudgående varsel eller meddelelse, og til at suspendere, tilbagetrække eller aflyse konkurrencen, hvor der er saglige grunde hertil. Derudover kan CPH på ethvert tidspunkt ekskludere deltagere, som ikke overholder regler, vilkår og betingelser for konkurrencen. Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Københavns Lufthavne A/S sig retten til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

Deltageren anerkender, at beslutninger truffet af CPH er endelige og bindende.

I tilfælde af, at der i forbindelse med Konkurrencen skal besvares spørgsmål mv. vil kun korrekte besvarelser af spørgsmål mv. komme i betragtning til lodtrækningen.

Konkurrencen er ikke købsbetinget.

HVAD KAN DU VINDE?

Præmien består af 2 x flybilletter til Economy Class fra København til Dubai med Emirates med afrejse den 1. december 2015 og hjemrejse den 5. december 2015. Præmien har en samlet værdi af ca. DKK 8.000,00 (DKK 4.000,00 pr. billet tur/retur). Mod et gebyr, som afholder af vinderen, kan hjemrejsedatoen ændres, såfremt der er ledige pladser på den ønskede hjemrejsedato. Afrejsedatoen den 1. december 2015 kan ikke ændres.

Den endelig værdi af præmien, dvs. flybilletterne, varierer og afhænger af dagen hvor billetterne bookes samt datoen for hjemrejse. Vinderen kompenseres ikke for en evt. økonomisk difference, såfremt vinderen fx kan finde billetter med en højere værdi på de pågældende af- og hjemrejsedatoer.

HVEM KAN DELTAGE?

Alle kan deltage i konkurrencen, dog skal man være fyldt 18 år.  

Ansatte hos Københavns Lufthavne A/S, Marvelous samt medlemmer af deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen.

Du kan deltage i konkurrencen én gang pr. Facebook-profil.

HVORNÅR KAN DU DELTAGE?

Konkurrencen finder sted i perioden fra den 26. oktober 2015 til og med den 30. oktober 2015.

HVORDAN KAN DU DELTAGE?

Du deltager i konkurrencen ved at skrive dit svar på spørgsmålet i kommentarfeltet.

Konkurrencen består af 1 lodtrækning. Vinderen findes ved lodtrækning den 1. november 2015.

HVIS DU VINDER

Der findes én vinder af 2 x flybilletter til København til Dubai med Emirates.

Vinderen af konkurrencen kontaktes direkte pr. mail senest 7 efter konkurrencens afslutning. Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du at vindernes navn offentliggøres på de medier, som Københavns Lufthavne A/S anvender, herunder bl.a. som en nyhed på Facebook.

Skatter og afgifter af præmien betales af CPH. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. Kan en præmie ikke uddeles på grund af omstændigheder, som er uden for CPH kontrol, vil en anden præmie med samme værdi blive tildelt.

Såfremt Københavns Lufthavne A/S ikke kan komme i kontakt med vinderen senest 14 dage efter, at vinderen er fundet, mister vinderen retten til præmien og en ny vinder vil blive udtrukket.

Københavns Lufthavne A/S påtager sig intet ansvar for præmierne, hverken mangelansvar, produktansvar m.m.

En præmie vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af præmien vil overtræde lovgivningen.

PERSONOPLYSNINGER

CPH indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af deltagelse i konkurrencen. Derudover anvender CPH personoplysninger til at sende markedsføring mv., hvis du har givet samtykke hertil. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse over for behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Læs mere i CPHs politik for Beskyttelse af persondata: http://www.cph.dk/beskyttelse-af-persondata/.

LOVVALG OG VÆRNETING

Konkurrencen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal indbringes for Danmarks domstole.